Warka wspiera młodych i aktywnych

Warka wspiera młodych i aktywnych

Rozstrzygnięty został czwarty już, realizowany pod Patronatem Burmistrza Warki, Konkurs Stypendialny w ramach Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A.. 7 października podczas uroczystej gali umowy stypendialne 23 uczniom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wręczyli Burmistrz Warki Dariusz Gizka i Wiceburmistrz Teresa Knyzio. Cztery lata istnienia Funduszu to już w sumie 106 rocznych stypendiów o łącznej wartości 141 tys. zł.

Inwestycja w młodych ludzi jest jedną z najważniejszych. Jak mówią „Inwestycja w młodzież – najwyższa stopa zwrotu”, dlatego organizator konkursu Stowarzyszenie W.A.R.K.A. cztery lata temu przy aktywnym wsparciu obecnych władz samorządowych złożył wniosek do Fundacji im. Stefana Batorego o utworzenie Funduszu. Jak twierdzi sprawujący od 11 lat społeczna funkcję prezesa stowarzyszenia Andrzej Zaręba – mamy wiele bardzo zdolnych, chętnych do nauki i zaangażowania młodych osób  – warto pomóc im rozwijać pasje i spełniać marzenia ale jednocześnie budować w nich aktywność społeczną i zaangażowanie na rzecz innych. W ramach programu młodzież nie tylko otrzymuje środki pieniężne ale bierze udział w spotkaniach i warsztatach rozwojowych oraz angażuje się w wolontariat na rzecz lokalnych społeczności.

O stypendia mogli starać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie gminy Warka. Kryterium wyboru były osiągnięcia i zainteresowania, dochód oraz zaangażowanie społeczne. Ze złożonych wniosków Komisja Stypendialna składająca się z przedstawicieli Partnerów programu wyłoniła 23 Stypendystów, którzy jednocześnie przy ograniczonych czynnikach ekonomicznych w rodzinie wykazali się największymi osiągnięciami, planami efektywnego wykorzystania powierzonego stypendium i chęcią działania na rzecz Funduszu i lokalnej społeczności. Wśród Stypendystów znalazły się osoby m.in. uzdolnione plastycznie, muzycznie, sportowo, w naukach ścisłych, z licznymi osiągnięciami w działalności społecznej.

Impreza zgromadziła Stypendystów, ich rodziców i opiekunów, dyrekcję i nauczycieli ze szkół uczestniczących w programie, a także gości specjalnych – przedstawicieli samorządu gminy Warka oraz biznesu. Goście mogli zapoznać się z sylwetkami stypendystów, poznając ich pasje dzięki specjalnie przygotowanej wystawie oraz występom muzycznym.

Uroczystość inauguracyjna odbyła się – dzięki wsparciu właścicieli firmy – w Zajeździe na Winiarach. Oprócz Fundacji Batorego, która jest głównym fundatorem programu i Samorządu Gminy Warka, wsparcie swoje ofiarowało także wielu przedsiębiorców z terenu całej gminy, którzy rozumieją ideę programu i chcą realizować biznes społecznie odpowiedzialny.

Sprawdź kto otrzymał stypendium w tegorocznej edycji LFS – kliknij tu.

Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A. realizowany jest przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego, Gminy Warka, lokalnych firm (wymienionych poniżej) i osób indywidualnych w tym osób przekazujących 1% podatku.

Projekt wspierają Partnerzy: Dworek na Długiej, szkoły gimnazjalne (Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Marciniaka w WarcePubliczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Heintscha w Dębnowoli) i ponadgimnazjalne (Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w WarceZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1 PLM „Warszawa”Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi) z Gminy Warka.

Partnerzy Biznesowi LFS 2014/2015:

 1. DELIX s.c. – Mirosław Majewski
 2. GEYER & HOSAJA Sp. z o.o. – Zakłady Gumowe
 3. NOWOCIEL – Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych
 4. Black Red White – Salon Partnerski w Warce
 5. DELTIMA Sp. z o.o.
 6. DWM Market
 7. Mazowieckie Centrum Maszyn Sadowniczych Sp. z o.o.
 8. Mechanika Pojazdowa – Maciej Dobrzyński
 9. CENDEX – Radosław Cendrowicz
 10. AGRO-KONARY
 11. WODZIŃSKI – Tadeusz Wodziński
 12. KRÓLIK – Maszyny Sadownicze
 13. ELEKTROMET – Artur Chmielewski
 14. CENDROMET – Bogusław Cendrowicz
 15. Zajazd na Winiarach
Udostępnij:
← Mazowieckie Kuratorium promuje Warkę WARCON 2014 →

Dodaj komentarz