ZUK zrealizuje kolejną bardzo ważną inwestycję w Gminie Warka

ZUK zrealizuje kolejną bardzo ważną inwestycję w Gminie Warka

W poprzednim roku Burmistrz Warki Dariusz Gizka, reprezentujący samorząd, który jest 100% właścicielem spółki ZUK, wraz z jej Prezesem Romanem Korczakiem podjęli decyzję o wspólnej realizacji dużego i niezwykle potrzebnego mieszkańcom północnej części gminy projektu.

Jak  poinformował nas Prezes Roman Korczak pierwsze działania, które są niezbędne by zrealizować inwestycję są już wykonane. Na zlecenie ZUK-u opracowana została „Koncepcja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Rejonie Konar”.

Inwestycja obejmuje modernizacje istniejącej oczyszczalni ścieków w Konarach oraz przyłączenie do niej 10 sąsiednich sołectw: Podgórzyce, Ostrówek, Przylot, Klonowa Wola, Dębnowola, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie, Gąski oraz Konary i Magierowa Wola. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg dotyczący wykonania projektu budowalanego oraz planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.  ZUK jako spółka gminna ma  w planie ekonomiczno-finansowym zarezerwowane 540 tys. na realizację tego zadania. Jeżeli zaplanowana część projektowa nie pochłonie całej kwoty, z pozostałej części zostaną sfinansowane pierwsze prace przy realizacji inwestycji.

Zdjecie 02 t zm2

Z inicjatywy i na koszt ZUK-u, w celu podniesienia jakości usług oraz dla wygody kupców i kupujących,  część nawierzchni targowiska miejskiego pokryto asfaltowym dywanikiem. Na  2016 rok zaplanowane są kolejne etapy modernizacji. ZUK wykonał również utwardzenie części pobocza ulicy PTTK z przeznaczeniem na dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców dokonujących zakupów.

Zdjecie 03 t zm2

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców ul. Pułaskiego na Winiarach miejska spółka wybudowała wodociąg, który dostarczy wodę wysokiej jakości z miejskiej sieci.

Trwają prace nad wykonaniem 50 m chodnika w ciągu powiatowej ulicy Turystycznej na odcinku do Myśliwskiej w kierunku Ledóchowskiego. Warecka dzielnica Winiary dzięki podejmowanym działaniom nadrabia wieloletnie opóźnienie w rozwoju infrastruktury miejskiej.

Zdjecie 08 t zm2

Miejska Spółka wybudowała sieć odwadniającą drogę w Brankowie na odcinku 50 m, zapobiegając zawaleniu się jezdni i zwiększając komfort przemieszczania się. Wpłynie  to bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników drogi w tej miejscowości.

Zdjecie 09 t zm2

W związku z planowanym uruchomieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grójeckiej 24 wykonany został drugi wjazd do bazy ZUK-u, który umożliwia bezkolizyjną komunikację samochodów ciężarowych.

Zdjecie 11 t zm2

Udostępnij:
← Fundusz sołecki w gminie Warka Zielone światło dla wareckich dróg →

Dodaj komentarz