1% ma moc! Zostaw go w Warce!

1% ma moc! Zostaw go w Warce!

Od 2004 roku każdy podatnik podatku dochodowego może samodzielnie zdecydować co zrobić z 1% swojego podatku. Możemy cały należny podatek oddać Państwu lub sami podjąć decyzję co lub kogo wesprzeć małą jego częścią. Mimo iż jest to tylko 1% podatku to jednak dzięki ogromnej liczbie osób płacących podatki ten mały procent ma wielką moc. Dodajmy, że chodzi o podatek, który tak czy inaczej płacimy, niezależnie czy mamy nadpłatę i otrzymamy zwrot czy musimy coś jeszcze dopłacić.

Dlatego zachęcamy! Zróbmy dobry użytek z 1% podatku, zostawmy go w Warce, wspierajmy lokalne inicjatywy lub osoby, które są potrzebujące.

Dlatego też, przy współpracy z Fundacją Młodzi dla Warki, która zebrała część informacji prezentujemy listę wareckich aktywności, działań i osób, które można wesprzeć przekazując 1% podatku. Poniżej prezentujemy przykładowo wypełnione fragmenty PIT-ów 37 i 36.

ROZWÓJ AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

DZIAŁAJ LOKALNIE

Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez realizację małych projektów grantowych. W ramach konkursu  „Działaj Lokalnie” wspierane są lokalne projekty, które otrzymują dotację ok. 5 tys. zł. Wiejskie pikniki, warsztaty, wspólne spędzenie czasu, budowa altany czy placu zabaw – wszelkie działania w których mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i aktywizują się. W powiecie grójeckim to od 2006 roku 220 inicjatyw zrealizowanych przez organizacje i grupy dzięki dotacjom „Działaj Lokalnie”. Daj szansę kolejnym aktywnym grupom, które chcą zmieniać swoje otoczenie.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy DZIAŁAJ LOKALNIE (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

 

ROZWÓJ I AKTYWIZACJA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW

STYPENDIA ROZWOJOWE

Wsparcie rozwoju młodych ludzi, którzy pragną zdobywać wiedzę, poszerzać horyzonty i działać społecznie na rzecz innych, poprzez stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka. Rocznie przyznajemy ok. 20 stypendiów w kwocie 1500zł rocznie na jednego ucznia. Lokalny Fundusz Stypendialny istnieje od 2011 roku, od tego czasu udało się już przekazać na rozwój dzieci i młodzieży 152 stypendia o łącznej wartości 228 tys. zł.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy STYPENDIA (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

 

ORKIESTRA MODERATO

Rozwój muzyczny dzieci i młodzieży m.in. poprzez zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, warsztaty muzyczne. W orkiestrze uczy się kilkadziesiąt osób w bardzo różnym wieku. Właściwy rozwój uczących się osób oraz rozwój samej orkiestry wymaga stałych, znaczących nakładów na instrumenty, warsztaty, instruktorów, wyjazdy, koncerty, itp.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy MODERATO (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.)

 

PŁYWACY – OLIMPIC

Środki na opłacenie wyjazdów na zawody oraz pokrycia kosztów zgrupowań sportowych. UKS OLIMPIC Warka to klub pływacki działający od 2006 r., zrzeszający dzieci i młodzież z gminy Warka. Zawodnicy klubu zajmują czołowe lokaty na Mistrzostwach Polski, stanowią skład Kadry Narodowej Juniorów i Młodzieżowców.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy OLIMPIC (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.)

 

SENIORZY

Wsparcie aktywizacji osób starszych poprzez działania na rzecz grup senioralnych. W gminie Warka formalnie działających grup senioralnych jest już 7 – dwie w Warce, w Bończy, Ostrołęce, Michałowie, Michalczewie, Piasecznie i chcą powstawać nowe… Dzięki realizowanym projektom pomagamy wyjść osobom starszym z domu, poczuć się potrzebnym i  nadal aktywnym członkiem społeczności lokalnej a grupom senioralnym umożliwiamy działanie przez wsparcie np. wiejskich świetlic. Seniorzy biorą udział w szkoleniach, warsztatach, wyjazdach oraz Święcie Aktywności Seniora.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy SENIORZY (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

 

ROZWÓJ TURYSTYKI I PROMOCJA LOKALNYCH WALORÓW

JABŁKOWA WARKA

Wsparcie działań na terenie gminy Warka, których celem jest uczynić z jabłka symbolu Warki. Stworzony zostanie Turystyczny Szlak Jabłkowy, ożywiony zostanie warecki rynek jako miejsce do spędzania wspólnie czasu w tzw. Skrzynce Kontaktowej, a obecność jabłka zagości w formie graficznej w przestrzeni Warki. Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w JabłkoFest – imprezie promującej jabłko, która odbędzie się  na jesieni tego roku.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy JABŁKOWA WARKA (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

 

VIVAT PUŁASKI

Wsparcie organizacji, po długiej przerwie spowodowanej rewitalizacją Muzeum im. K. Pułaskiego, pikniku Vivat Pułaski. Jest to impreza historyczno-edukacyjna odbywająca się w parku na Winiarach organizowana wspólnie przez Muzeum im. K. Pułaskiego i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Przybliża ona  w nowoczesny, oryginalny i atrakcyjny sposób bohatera dwóch Narodów – Polski i Stanów Zjednoczonych – Generała Kazimierza Pułaskiego. W ramach imprezy odbędzie się Parada Pułaskiego, animacje dla dzieci, koncerty i inscenizacje historyczne. Impreza zaplanowana jest na pierwszą niedzielę lipca.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy VIVAT PUŁASKI (1% pozyskiwany na jedno z działań statutowych OPP Stowarzyszenia W.A.R.K.A.)

 

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI

LO WARKA

Wsparcie działalności wareckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego.

KRS 0000270261 + cel szczegółowy LO WARKA WYSOCKI 8220 (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Studencka)

 

KS WARKA

Zakup niezbędnego sprzętu dla sekcji piłki nożnej Klubu Sportowego Warka. W Klubie, który powstał w 1945 roku w chwili obecnej gra, trenuje i rozwija swój talent piłkarski bardzo duża grupa dzieci i młodzieży.

KRS 0000226800 + cel szczegółowy KLUB SPORTOWY WARKA

 

BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

OSP BRANKÓW

Wsparcie rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej mieszkańców. Straż pożarna w Brankowie powstała w 1957 roku, obecnie liczy 60 druhów, w tym 1 druhna. W jedynej w gminie Warka aktywnej Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej działa 14 osób. Oprócz swoich zadań strażackich aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej.

KRS 0000116212 + cel szczegółowy OSP Branków, Branków 51, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie

 

OSP NOWA WIEŚ

Wsparcie rozwoju jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej mieszkańców. Straż pożarna w Nowe Wsi powstała w 1948 roku, obecnie liczy 30 druhów. Oprócz swoich zadań strażackich aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej, m.in. w remizie funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich.

KRS 0000116212 + cel szczegółowy OSP Nowa Wieś, Nowa Wieś 25, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie

 

POMOC CHORYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM

STOWARZYSZENIE TĘCZA

Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych, zapobieganie społecznemu wykluczeniu, szeroko pojęta integracja, rozwój i wspieranie różnych form i metod rehabilitacji. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „TĘCZA” w Warce powstało w 2005 roku w celu objęcia patronatem osoby niepełnosprawne na terenie swojego działania a mianowicie Gminy Warka, Chynów oraz Jasieniec. Od 2006 roku stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.

KRS 0000160318 + cel szczegółowy TĘCZA (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie W.A.R.K.A.)

 

PIOTR PLESIEWICZ

Koszty rehabilitacji, koszty sprzętu sportowego i uczestnictwa w zawodach. Piotr Plesiewicz urodził się z przepukliną opnowo-rdzeniową, porusza się na wózku inwalidzkim i o kulach. Pomimo znacznego stopnia niepełnosprawności stara się żyć aktywnie. Ma wiele pasji, pisanie ikon, rękodzieło, strzelectwo, ale głównie jazda na rowerze napędzanym rękoma „Handbike” oraz podnoszenie ciężarów niepełnosprawnych, w czym zdobywa puchary i medale rangi Mistrzostw Polski.

KRS 0000270809 +  cel szczegółowy PLESIEWICZ 7275 (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Avalon)

 

WOJTEK STAŃCZYK

Leczenie, koszty uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, dostosowanie mieszkania do specjalistycznych potrzeb chorego. Wojtek Stańczyk choruje na dystrofię mięśniową – dziedziczną chorobę mięśni, która objawia się ich osłabieniem, a w niektórych przypadkach, nawet zanikiem, czyli atrofią.

KRS 0000338389 +  cel szczegółowy 10381 – GRUPA OPP – WOJCIECH STAŃCZYK (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Sedeka „Zdążyć z pomocą”)

 

DAWID KRZEJSZCZAK

Leczenie, koszty specjalistycznej terapii , rehabilitacji, diety i edukacji. Dawid urodził się w 2010 roku, choruje na autyzm dziecięcy.

KRS 0000037904 +  cel szczegółowy 25015 – KRZEJSZCZAK DAWID (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”)

 

WIESŁAW ROBAK

Leczenie specjalistyczne. Wiesław cierpi na nieuleczalną chorobę SLA (Stwardnienie Zanikowe Boczne). Niszczy ona ciało. Umysł pozostaje sprawny.

KRS 0000287740 +  cel szczegółowy WIESŁAW ROBAK (1% pozyskiwany dzięki współpracy z OPP – Stowarzyszenie Dignitas Dolentium)

 

ZACHĘCAMY! Wspierajmy lokalnie, bo tu nasze serce, bo tu nasza pomoc warta jest najwięcej!

 

 

Udostępnij:
← Jest marcowy "Kurier Warecki" Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Konary →

Dodaj komentarz