Duża inwestycja drogowa w Michalczewie

Duża inwestycja drogowa w Michalczewie

Dzięki staraniom Gminy Warka udało się uzyskać dofinansowanie na realizację kolejnej inwestycji drogowej.

Burmistrz Warki podjął decyzję o realizacji w całości inwestycji o wartości 319.045,46 zł obejmującej odcinek ponad 1000 mb. W ramach zadania zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, budowę nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych, pobocza z kruszywa łamanego, oczyszczenie rowu z namułu wraz z wyprofilowaniem skarpy rowu.

Przewidywany termin wykonania do dnia 30.09.2017 r.

Modernizacja drogi w Michalczewie stanowi kolejny już etap prac polegający na budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Udostępnij:
← Olbrzymia inwestycja związana z kanalizacją północnej części gminy rozpoczęta "Mistrz Pityński" - przedłużenie wystawy →

Dodaj komentarz