Inicjatywy Senioralne w Gminie Warka

Inicjatywy Senioralne w Gminie Warka

Grupy Seniorów z Gminy Warka realizowały małe, własne projekty społeczne. Działo się to w ramach tzw. „Inicjatyw Senioralnych”. W działaniach wzięły udział grupy z Warki, Piaseczna, Michałowa, Michalczewa, Nowej Wsi oraz Bończy.

Inicjatywy 6 grup senioralnych przede wszystkim przyczyniły się do rozwoju aktywności członków grup, urozmaicenia oferty spędzania wspólnego czasu, a także integracji pomiędzy członkami grup.

Poniżej prezentujemy Inicjatywy, których inicjatorami były grupy senioralne z Gminy Warka.

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce – „Patio – Oaza seniora”

Celem inicjatywy było utworzenie w niezagospodarowanym patio w Centrum Sportu i Rekreacji miejsca do aktywności i relaksu dla seniorów z UTW Warka, KZW, nowopowstałego Klubu Radość z Życia jak i wszystkich jeszcze niezrzeszonych. Działania obejmowały przygotowanie ławek i stolików z palet przez mężczyzn z UTW, pomalowanie mebli oraz uszycie poduch na ławki przez Panie, a także przygotowanie i obsadzenie terenu roślinami i ustawienie zadaszenia.

 

Michałowskie Poziomki – „Pokonajmy bariery w drodze do wiary”

Celem inicjatywy było zniwelowanie bariery funkcjonalnej jaką był stary, nierówny chodnik, prowadzący do kaplicy wiejskiej w Michałowie. Seniorzy, którzy są najczęstszymi gośćmi tego miejsca wzięli sprawy we własne ręce, tak powstał chodnik do kaplicy – miejsca niedzielnych spotkań mieszkańców Michałowa, jak i okolicznych wsi. Obecnie chodnik jest równy, co nie utrudnia przybycia na niedzielną Mszę Świętą – szczególnie dla osób starszych. Członkowie grupy wraz z młodszymi mieszkańcami Michałowa chętnie pracowali zarówno przy pracach porządkowych przy rozbiórce starego chodnika, jak i układaniu nowego chodnika.

 

Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” przy OSP Nowa Wieś – „Redagowanie i wydanie gazety lokalnej „Głos Seniora”

Celem inicjatywy było utworzenie i redagowanie gazety lokalnej „Głos Seniora”. Gazeta jest miesięcznikiem tworzonym przez seniorów i dla seniorów. Działania polegały na wyborze zespołu redakcyjnego z członków klubu, zgromadzeniu informacji do napisania artykułów, przygotowaniu i opracowaniu stylistycznym gazety do wydruku, wydruk i kolportaż. Od września ukazały się już 2 numery miesięcznika, w których możemy znaleźć historię Nowej Wsi, zwyczaje i tradycje mieszkańców. ponadto jest też nośnikiem promującym działalność klubu, Członkowie klubu chcą by każdy senior poczuł, że jego głos jest ważny.

 

Aktywne Piaseczno – „Stworzenie miejsca przyjazno-wypoczynkowego dla seniorów

Celem inicjatywy było zacieśnienie więzi między seniorami ze wsi Piaseczno poprzez wspólne utworzenie miejsca przyjaznego seniorom na terenie przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejsca, gdzie każda babcia i dziadek może przyjść z wnuczkiem i skorzystać zarówno z Ogródka Seniora, jak i Placu Zabaw dla dzieci powstałego w ramach projektu „Zmieniamy swoje otoczenie” w ramach Programu Działaj Lokalnie. Działania przy powstaniu Ogródka Seniora polegały na uporządkowaniu terenu w tym: skoszeniu trawy, wykarczowaniu zarośli. Aby miejsce było miłe i estetyczne członkowie grupy zasadzili krzewy w drewnianych donicach, a także ustawili ławeczki z oparciem. Plac przy OSP stał się teraz międzypokoleniowym miejscem spotkań.

 

Grupa Seniorów SPA Bończa – „Senior inicjator – realizator”

Celem inicjatywy była aktywizacja mężczyzn do czynnego włączenia się w działalność Grupy SPA Bończa poprzez udział w pracach remontowych świetlicy wiejskiej w Bończy. Grupa przeprowadziła remont swojego miejsca spotkań poprzez pomalowanie ścian świetlicy, ułożenie płytek na ścianie z ogrzewaniem oraz wykonanie ławeczki senioralnej przed świetlicą. Wszystkie prace zostały wykonane siłami mieszkańców. Odnowienie miejsca sprzyja teraz częstszym jesiennym spotkaniom przy herbacie w świetlicy.

 

Młodzi Duchem z Michalczewa – „Spotkanie z żurawiem nad naszym stawem”

Celem inicjatywy było stworzenie miejsca spotkań przy miejscowym stawie oraz zintegrowanie członków klubu z pozostałymi, niezrzeszonymi seniorami ze wsi Michalczew. Prace w ramach inicjatywy polegały na uporządkowaniu terenu wokół stawu m.in. usunięcie krzewów i zarośli, wykoszeniu trawy, pogłębieniu stawu i zabezpieczeniu skarpy. Nic tak nie zbliża jak wspólna praca wiedzą to z pewnością mieszkańcy tej wsi. Ponadto zostały własnoręcznie zbudowane ławki, gdzie senior może przyjść na spacer i chwilę odpocząć.

Po zakończeniu realizacji „Inicjatyw Senioralnych” każda grupa senioralna zorganizowała spotkanie z samorządem Gminy Warka – Burmistrzem Dariuszem Gizką oraz Wiceburmistrz Teresą Knyzio, sołtysami i radnymi. Celem takich spotkań było zaprezentowanie efektów inicjatyw oraz podzielenie się sukcesami i działalnością w kończącym się już roku.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

 

Udostępnij:
← Memoriał im. Malinowskiego ponownie wygrał Legion! Obchody światowego dnia walki z cukrzycą →

Dodaj komentarz