Modernizacja oczyszczalni w Konarach na finiszu

Modernizacja oczyszczalni w Konarach na finiszu

W 2017 roku Burmistrz Warki Dariusz Gizka w porozumieniu z Prezesem ZUK podjęli, strategiczne dla rozwoju północnej części gminy decyzję o rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowie oczyszczalni w Konarach.

Realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o. zadanie dotyczące przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Konary dobiega końca. Inwestycja ta umożliwi oczyszczanie ścieków doprowadzanych rozbudowanymi sieciami kanalizacyjnymi w rejonie Konar. Poza już skanalizowanymi w tym rejonie miejscowościami Konary, Podgórzyce i Magierowa Wola zostaną objęte sieciami kanalizacyjnymi miejscowości: Przylot, Ostrówek, Dębnowola, Klonowa Wola, Ostrołęka, Niwy Ostrołęckie i Gąski. Mieszkańcy tych miejscowości pozbędą się uciążliwych problemów z szambami.

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się rozruch technologiczny zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Konarach. Proces oczyszczania ścieków w tej oczyszczalni będzie bazował na najnowocześniejszej i bardzo skutecznej technologii oczyszczania ścieków przy pomocy osadu czynnego w sekwencyjnych reaktorach biologicznych typu SBR. Generalnym wykonawcą modernizacji oczyszczalni jest wybrane w przetargu Konsorcjum firm w składzie: YARIA TECH Sp. z o.o. i T4B Sp. z o.o. z siedzibami w Warszawie.

Obecnie Zakładu Usług Komunalnych wykonuje zgodnie z projektami przyłącza kanalizacyjne do posesji w Podgórzycach. Już od kwietnia tego roku ścieki socjalne z posesji mieszkańców Podgórzyc będą odprowadzane do oczyszczalni w Konarach nowymi sieciami kanalizacyjnymi.

W tym roku Zakład Usług Komunalnych planuje wykonać, zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym zatwierdzonym przez Starostę Grójeckiego, sieci kanalizacyjne odprowadzające ścieki od mieszkańców miejscowości Przylot i Ostrówek do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Konarach. W latach następnych realizowane będzie przez ZUK skanalizowanie pozostałych miejscowości rejonu Konar.

Urząd Gminy

Udostępnij:
← Spotkanie dotyczące nowych procedur zatrudniania obcokrajowców Kronika policyjna i "dwa słowa komendanta" →

Dodaj komentarz