Święto Liderów Seniorów

Święto Liderów Seniorów

Ponad 100 osób zgromadziło się podczas Święta Liderów Seniorów, które odbyło się 28 listopada w Centrum Sportu i Rekreacji. Wydarzenie to było okazją do świętowania podsumowania rocznego projektu senioralnego, nagrodzenia zaangażowanych osób starszych oraz uhonorowanie 13 nowych Miejsc Przyjaznych Seniorom. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wraz z Siecią Aktywnych Seniorów.

Święto Liderów Seniorów zostało zorganizowane by świętować zaangażowanie seniorów i współpracę lokalnych partnerów na rzecz środowiska osób 60+. Tegoroczne projekty senioralne dały niebywałe efekty, a są to:

 • W projekcie wzięło udział 21 grup senioralnych
 • Powstały 4 nowe grupy senioralne
 • W działaniach uczestniczyło prawie 500 osób 60+
 • Utworzone zostały przy współpracy z samorządem pierwsze Senioralne Zespoły Konsultacyjno-Doradcze
 • Seniorzy pracowali aktywnie na różnych spotkaniach ok. 100 godz.
 • Seniorzy nominowali 13 nowych Miejsc Przyjaznych Seniorom
 • Zostało zrealizowanych 13 autorskich Inicjatyw Senioralnych
 • Stworzono pierwsza gazetę dla seniorów pt. „Aktywny Senior – dwumiesięcznik seniorów ziemi grójeckiej” w nakładzie 2000 egz.

Na Święto przybyli również samorządowcy by razem celebrować ten dzień. Obecni byli: Burmistrz Warki – Dariusz Gizka wraz z Wiceburmistrz Teresą Knyzio, Wójt Gminy Goszczyn – Waldemar Kopczyński oraz Sekretarz Gminy Belsk Duży – Renata Ostatek, Starostwo Powiatowe w Grójcu reprezentował Członek Zarządu – Andrzej Zaręba, który jako Społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A. poprowadził uroczystość.

Na wstępie został odczytany list od Starosty Powiatu Grójeckiego – Krzysztofa Ambroziaka, który z uwagi na obowiązki związane z objęciem nowego stanowiska, nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Starosta pogratulował zaangażowania i aktywności jaką odznacza się Sieć Aktywnych Seniorów podejmując nowe działania na rzecz ogółu seniorów w powiecie grójeckim.

Po raz trzeci wręczono certyfikaty Miejscom Przyjaznym Seniorom. To idea zainicjowana przez Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego, która wypracowała kryteria i zasady przyznawania certyfikatów. Liczyło się m.in. dostosowanie architektury, warunki do rozwoju aktywności, atmosfera i otwartość oraz specjalna oferta dla osób starszych. Certyfikaty otrzymały te podmioty, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom seniorów i są dla nich przyjaznym miejscem. Miejsc Przyjaznych na terenie powiatu grójeckiego jest teraz aż 50!

Certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom otrzymali:

 • Apteka w Mogielnicy Elżbieta Ścisłowska i Anna Kozdra
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi
 • Klub Senior+ Jasieniec
 • Urząd Gminy Goszczyn
 • Ochotnicza Straż Pożarna Sielec
 • Apteka Papaya w Belsku Dużym i Grójcu
 • Kemping nad Pilicą – Warka
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
 • Restauracja FUM Agnieszka Kurowska – Kobus
 • Klub Senior+ w OSP Michalczew
 • Świetlica w Starej Warce
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Watraszewie

Następnie 13 grup senioralnych zostało nagrodzonych za realizację Inicjatyw Senioralnych. W wyniku tych działań seniorzy zainicjowali m.in. warsztaty rękodzielnicze, taneczne, malarskie, krawieckie, kulinarne, wokalne, teatralne, adaptowali miejsce spotkań, stworzyli Galerię wydarzeń wiejskich, wydali Album pamiątkowy,  przeprowadzili Przegląd Piosenki Senioralnej, stworzyli spektakl teatralny.  Inicjatywy te zostały zrealizowane z dużym udziałem seniorów.

 • Jasienieckiego Klubu Złota Jesień – Jasieniecki Klub Seniora – „Robótki ręczne i taniec towarzyski dla seniorów”
 • Stowarzyszenie Seniorów PoKUSa – „Haft wstążeczkowy”
 • Klub Seniora „Marzycielki” z Sielca – „Szyjemy na miarę naszych potrzeb”
 • Młodzi Duchem z Michalczewa – „Michalczew pierogami stoi”
 • Starówka Stara Warka – „Galeria Starówka – Stara Warka”
 • Kwitnąca Jabłoń Konary – „Ocalmy od zapomnienia”
 • Złota Reneta Ostrołęka – „Integracja z seniorami spoza naszej grupy”
 • Grupa Seniorzy Preferują Aktywność SPA Bończa – „Wszystko gra”
 • Michałowskie Poziomki – „Seniorzy dla seniorów”
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce – „Teatr moja pasja”
 • Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” przy OSP Nowa Wieś – „Wydajemy Głos Seniora oraz folder Atrakcje Nowej Wsi i okolicy”
 • Klub Emeryta „Pełnia Życia” z Chynowa – „Chynowska nuta – otwarte warsztaty wokalne”
 • Słodkie Babeczki Watraszew – „Nie siedź w domu, wędruj z nami, ze Słodkimi Babeczkami”

Podczas uroczystości odbył się również występ grupy KOFEINA działającej przy UTW Warka – pt. Grzybobranie. Przedstawienie powstało
w ramach Inicjatywy Senioralnej „Teatr moja pasja”.

Sieć Aktywnych Seniorów przygotowała podziękowania dla osób, które zainicjowały i prowadziły projekt dla seniorów z ramienia Stowarzyszenia W.A.R.K.A., chcąc w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność za ich pracę na rzecz środowiska seniorów.

Poczęstunek został przygotowany przez Restaurację FUM Agnieszki Kurowskiej-Kobus, która w tym dniu również otrzymała certyfikat Miejsca Przyjaznego Seniorom. Seniorzy mogli się bawić przy muzyce na żywo Kapeli Krzysztofa Staręgi.

Wydarzenie poprowadził Andrzej Zaręba – Społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” oraz członek Zarządu Powiatu Grójeckiego.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy współpracy Centrum Sportu i Rekreacji w Warce oraz Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej.

Stowarzyszenie W.AR.K.A.

Udostępnij:
← Kronika policyjna i... dwa słowa Komendanta Warecka Liga Halowa w grze →

Dodaj komentarz