odpady komunalne

Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Warka

Przypomnijmy, że od stycznia 2014 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Warka zajmuje się Związek Międzygminny Natura w skład którego poza naszą gminą wchodzą również: Chynów, Grójec, Jasieniec, Goszczyn, Belsk Duży, Błędów oraz Promna. W


(czytaj więcej...)
Zmiany w organizacji odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 od mieszkańców Gminy Warka

31 grudnia 2016 skończyła się obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Warka, jaką Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. zawarł ze Związkiem Międzygminnym pod nazwą NATURA. Od 1 stycznia 2017 obowiązuje


(czytaj więcej...)