2.6 C
Warka
czwartek, 8 grudnia, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjeMuzeum K. PułaskiegoUroczystości z okazji Dnia Kazimierza Pułaskiego i otwarcia parku na Winiarach

  Uroczystości z okazji Dnia Kazimierza Pułaskiego i otwarcia parku na Winiarach

  Dość nietypowo niż zwykle, bo przed bramą parku rozpoczęto tegoroczny Dzień Kazimierza Pułaskiego, w piątek 10 października. Słoneczna, piękna pogoda pozwoliła organizatorom na świętowanie na terenie parku. Obchody 235. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego zbiegły się z zakończeniem prac rewitalizacyjnych parku w Winiarach. Dlatego najpierw odbyło się symbolicznie otwarcie bramy parku. Starosta grójecki Marian Górski, konserwator zabytków, kierownik Delegatury w Radomiu Marek Figiel i dyrektor muzeum Iwona Stefaniak przecięli wstęgę i zaprosili wszystkich do parku. W asyście Miejskiej Orkiestry Moderato wszyscy zebrani przemaszerowali pod pomnik Kazimierza Pułaskiego, pod którym zgromadziły się liczne poczty sztandarowe instytucji, firm, organizacji i szkół z Warki powiatu. Zebranych powitała Iwona Stefaniak – dyrektor muzeum. Tym razem na Winiary przybyło skromne grono oficjeli: Poseł RP Mirosław Maliszewski, władze powiatu grójeckiego reprezentowali: starosta grójecki Marian Górski oraz członek Zarządu powiatu Jan Traczyk, władze miasta i gminy Warki reprezentowała – sekretarz Teresa Pawelczyk. Wśród gości obecni byli m.in.: płk Marcin Wasiński reprezentujący Urząd ds. Kombatantów RP i Osób Represjonowanych, Adolf Czekaj – prezes Zarządu Okręgowego w Radomiu ZwiązkuKombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Kazimierz Cegliński – prezes wareckiego Koła Związku Kombatantów, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma –prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. KazimierzaPułaskiego w Radomiu, ks. dziekan Stanisław Dobkowski, ks. proboszcz Grzegorz Krzysztofik, Honorowi Obywatele miasta Warki: Dariusz Kossakowski i Tadeusz Kulawik, prof. Izabella Rusinowa, właściciele Sielanki Alina i Jan Wagowie, artyści rzeźbiarze Okręgu Warszawskiego ZPAP, których prace prezentowano na wystawie plenerowej, kuratorzy wystawy: Bożena Konikowska i Roman Stachera, dyrektorzy instytucji i szkół z Warki oraz powiatu grójeckiego, delegacje organizacji z Warki i regionu oraz duża grupa młodzieży z wareckich szkół.

  Starosta grójecki Marian Górski w swoim wystąpieniu podkreślił, że powinniśmy być dumni z Kazimierza Pułaskiego.„Stał się on symbolem odwagi, hartu ducha i nieugiętego charakteru. (…) wartości, którym pozostał wierny do końca, takie jak wolność i niepodległość, są niezwykle cenne dla każdego narodu, tak wczoraj jak i dziś. (…) Jako samorządowiec powiatu grójeckiego, ilekroć staję w tym miejscu, stale myślę – jak ważne jest poszanowanie swoich korzeni, zapisywanie dziejów naszej Małej Ojczyzny, budowanie tożsamości lokalnej i regionalnej. W nawale codziennej pracy często o tym zapominamy. Musimy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni także za stwarzanie warunków do rozwoju sfery duchowej naszego społeczeństwa” – podkreślił Starosta. Na koniec swojej wypowiedzi skierował też słowa do młodzieży.

  Dla uczczenia pamięci Kazimierza Pułaskiego, wielu gości, przedstawicieli instytucji, organizacji i szkół złożyło kwiaty pod pomnikiem Patrona muzeum. Dzień Pułaskiego był również okazją dla Kombatantów, aby wręczyć odznaczenia zasłużonym osobom z regionu powiatu. Medalem Pro Patria został odznaczony dr Remigiusz Matyjas. Odznaczenie w imieniu Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego wręczył płk Marcin Wasiński. Kombatancki Krzyż Pamiątkowy Zwycięzcom otrzymał Jan Chryzostom Czachowski – wieloletni nadleśniczyNadleśnictwa Dobieszyn. Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantówzostali odznaczeni: Poseł RP Mirosław Maliszewski, Dorota Nowak-Michałowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu, Janusz Gwara –prezes Koła PTTK w Przylocie oraz Janusz Kreczmański – kierownik administracji Muzeum im. K. Pułaskiego. Odznaczenia wręczył Adolf Czekaj – prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznychw Radomiu w asyście Kazimierza Ceglińskiego – Prezesa Koła Związku Kombatantów z Warki. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili gości na polanęparkową przy altanie, gdzie dyrektor muzeum opowiedziała o rewitalizacji parku, a następnie odbył się wernisaż wystawy rzeźby plenerowej idebiutującegoprojektuThe Garden Gallery. Przy wspaniałej muzyce big bitowej w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Moderato z Warki, zwiedzano park i podziwiano rzeźby plenerowe.

   

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli zorganizować tegoroczny DzieńKazimierza Pułaskiego:

  • Restauracji Zajazd na Winiarach
  • Browarowi Warka, Grupa Żywiec SA
  • Piekarni Kazana
  • Państwu Marzenie i Dariuszowi Bobrowskim
  • Państwu Elżbiecie i Janowi Pomianom
  • Miejskiej Orkiestrze Moderato z Warki działającej w strukturach Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej” pod dyrygenturą Artura Gębskiego
  • Powiatowemu Zarządowi Dróg w Grójcu

   

  Serdeczne podziękowania kierujemy również do dwóch gospodarstw szkółkarskich z powiatu grójeckiego, które podarowały rośliny do parku:

  Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY Katarzyna Łazucka-Cegłowska

  Pol-Plants, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Kamil Dudek, Wodziczna

  (Opr. Muzeum)

   

  The Garden Gallery

  Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego usytuowane zostało w niezwykłym miejscu jakim jest zespół pałacowo-parkowyw Warce-Winiarach. Daje to wiele możliwości do prowadzenia atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych także na łonie natury. W ciągu ostatnich pięciu lat przestrzeń zespołu pałacowo-parkowego w Warce zmieniła swoje oblicze dzięki realizacji kompleksowego projektu rewitalizacji, prowadzonego przez organizatora muzeum – Powiat Grójecki. Inwestycja z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz dużym zaangażowaniem finansowym Powiatu Grójeckiego uratowała ten wyjątkowy zakątek Warki od postępującej degradacji. Mamy ogromną satysfakcję, że podczas obchodów Dnia Kazimierza Pułaskiego 2014, w 235. rocznicę śmierci naszego Patrona, moglismy ponownie udostępnić zwiedzającym zabytkowy park w Winiarach. Wydarzenie to stało się okazją do zainicjowania w przestrzeni parku „The Garden Gallery” i zaprezentowania dzieł sztuki rzeźbiarskiej, grupy cenionych artystów, zrzeszonych w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków.

   

  Swoje prace zgodzili się zaprezentować: Renata Komorniczak, Teresa Pastuszka-Kowalska i Dariusz Kowalski, Henryka Lasak, Zbigniew Maleszewski, Jacek Müldner-Nieckowski, MajidJammoul, Józef Wilkoń i Gustaw Zemła. Składam serdeczne podziękowania wszystkim Artystom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wyrazili zgodę na użyczenie swoich dzieł. Podziękowania należą się również Współorganizatorom i Kuratorom wystawy – Państwu Bożenie Konikowskiej i Romanowie Stacherze. Reprezentują oni Galerię Freta w Warszawie, która promuje artystów zrzeszonych w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków.

   

  Zapraszam zwiedzenia wystawy plenerowej, która będzie czynna do 10 listopada.

  Wszystkim zwiedzającym wystawę i odwiedzającym zabytkowy park w Winiarach, życzę samych dobrych wrażeń, zachwytu nad pięknem przyrody, czerpania z niej siły do pokonywania codziennych trudności.

  Iwona Stefaniak

  dyrektor muzeum

   

  Rewitalizacja parku w Winiarach ukończona

  Przypomnijmy, od ponad roku Powiat Grójecki realizował zadanie pn. Rewitalizacja zabytkowego parku w Warce-Winiarach, jako kolejny etap dużej inwestycji pn. Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w  Warce, w ramach RPO WM, priorytet 6.1. kultura.

  Na terenie ponad 15,80 haparku odsłonięto widoki, oczyszczono park z samosiewów, wykonano ok.6,5 km alejek parkowych, oświetlono park i ogrodzono. Wybudowano dwie reprezentacyjne bramy wjazdowe i dwie bramy techniczne. Powstały nowe  elementy małej architektury: dwie altany drewniane, dwa mostki na kanałach wodnych, schody do kapliczki Matki Boskiej na skarpie, taras widokowy nad rzeką, a także zakupiono nowe latarnie stylizowane, kosze na śmieci, ławeczki. Wokół pałacu nasadzono nowe drzewa i rośliny, założono trawniki. Do rzeki powstała ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na temat fauny i flory doliny Pilicy. Park w Winiarach zmienił swoje oblicze. Koszt całego zadania wyniesie ok. 3 mln.

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70. Stałe godziny pracy : Pn-Pt 8.oo-16.oo Dodatkowo w godzinach popołudniowych i w sobotę odbywają się zajęcia tematyczne z instruktorami.

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE