Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce, wariant 333 m – treningowy

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce, wariant 333 m – treningowy

Przetarg na wykonanie powyższego zadania został już rozstrzygnięty i w dniu 16.03.2016r. zawarto umowę z firmą GARDENIA SPORT Sp. z o. o. w Warszawie, opiewającą na kwotę: 1.576.955,55 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia  jest budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce wariant 333 m – treningowy w tym: bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal, boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach: „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej” na działce nr ew.  152/5  położonej w Warce przy ul. Mostowej 1.

Planowany obiekt sportowy ma przeznaczenie sportowe i ogólnodostępne.

Na wspomnianym terenie planowane jest wykonanie m.in. następujących elementów zagospodarowania terenu:

 • Bieżnia okólna lekkoatletyczna 333,333 m – 4 tory + bieżnia prosta długości 130m – 4 tory;
 • Skocznia do skoku wzwyż;
 • Rzutnia do pchnięcia kulą;
 • Skocznia do skoku w dal wraz z wyposażeniem;
 • Boisko treningowe do gry w piłkę nożną o wymiarach 85x45m – wewnątrz bieżni wraz z piłkochwytami – z wykorzystaniem nawierzchni i instalacji nawadniającej istniejącego boiska treningowego (adaptacja terenu trawiastego);
 • Dostosowanie istniejącej instalacji nawadniającej boiska do jego nowego obrysu;
 • Odwodnienie liniowe bieżni okólnej wraz z rowem chłonnym;
 • Roboty budowlane polegające na utwardzeniu terenu na działce budowlanej (ciągi komunikacji wewnętrznej – drogi jezdne i ciągi piesze);
 • Wymiana ogrodzenia od strony ulicy Mostowej i ulicy Nowy Zjazd;
 • Budowa ogrodzeń wewnętrznych;
 • Budowa piłkochwytów o wysokości 6,00 m;
 • Zagospodarowanie terenu – wykonanie trawników;
 • Dostawa wyposażenia lekkoatletycznego i wyposażenia boiska do piłki nożnej oraz innego zawartego w dokumentacji projektowej. W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie określone w przedmiarze robót i dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane będzie przy wsparciu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – planowane dofinansowanie zadania w wysokości do 600.000,00 zł.

Termin wykonania zadania przewidywany jest do dnia: 15.07.2016 r.

Urząd Gminy

 

Udostępnij:
← Czy to aby prawdziwa historia?! We Wrociszewie "Tydzień Zdrowego Chleba i Odżywiania" →

Dodaj komentarz