Więcej
  Strona głównaInstytucjeOgrodnicy „rozkwitają” wiedzą w Nowej Wsi

  Ogrodnicy „rozkwitają” wiedzą w Nowej Wsi

  11 kwietnia 2018 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbyła się druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej. W tym roku Turniej objęty został patronatem przez Starostę Grójeckiego, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowiecką Izbę Rolniczą, Szkółki Drzew Owocowych DOLIŃSKI w Worowie, Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD w Lewiczynie, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY z Jasieńca, Spółkę PROCAM POLSKA i Spółkę DWA JABŁKA w Warce.

  Celem Turnieju było promowanie wiedzy z zakresu nowych technologii i środków produkcji w ogrodnictwie, nawiązywanie kontaktów między szkołami, integracja uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik. Zakres wiedzy na Turniej obejmował treści zawarte w podstawie programowej dla zawodu technik ogrodnik.

  Pierwszy etap, przeprowadzony w szkołach kształcących w tym zawodzie, pozwolił wyłonić trzyosobowe drużyny reprezentujące dane szkoły
  w kolejnych etapach Turnieju.

  W środę, 11 kwietnia, do turniejowych zmagań przystąpiło pięć drużyn z: Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie, z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach, Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

  Drugi etap Turnieju miał formę zadania praktycznego. Drużyny wykonywały zadania z działów: sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne.

  Trzeci etap Turnieju był ustnym sprawdzianem wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów zawodowych. Przeprowadzony został w obecności przedstawicieli Patronów oraz Sponsorów Turnieju, nauczycieli i uczniów CKZiU w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała pani Danuta Borowiec – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

  Drugi i trzeci etap Turnieju oceniała Komisja Konkursowa w składzie: pan Sławomir Doliński, pan Krzysztof Zatorski, pan Krzysztof Gasparski. Następnie Komisja Konkursowa dokonała ostatecznej oceny prac i odpowiedzi zawodników, sumując punkty uzyskane w dwóch etapach. Warto podkreślić, że rywalizacja była naprawdę zacięta, a uczestnicy Turnieju byli bardzo dobrze przygotowani. Widać było wyraźnie, że ogrodnictwo i dziedziny mu pokrewne to ich pasja, a dzięki kształceniu w zawodzie technik ogrodnik zyskali możliwość realizowania życiowego planu.

  Ostatnim, ale najważniejszym punktem tego popołudnia było ogłoszenie wyników, które wyglądają następująco:

  1 miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu Mokoszynie.

  2 miejsce – Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie

  3 miejsce – Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie

  Druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej dowiodła, że zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie technik ogrodnik dla wielu młodych ludzi jest sposobem na świadome kształtowanie własnej przyszłości. Branżowe współzawodnictwo zmotywowało uczestników do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Dla szkół, biorących udział w Turnieju, była to okazja do sprawdzenia, jakie efekty przynosi wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia w zawodzie technik ogrodnik. I choć zwyciężyła tylko jedna drużyna, to wszyscy uczestnicy wygrali pewność właściwego wyboru ścieżki życiowej związanej z ogrodnictwem.

  Serdeczne podziękowania składamy wszystkim sponsorom za wsparcie finansowe w postaci ufundowanych nagród rzeczowych udzielone naszej placówce przy organizacji II Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej. Dzięki Państwa uprzejmości możliwe było zorganizowanie takiego przedsięwzięcia. Cieszymy się, że Państwo rozumiecie potrzeby szkolnictwa zawodowego, dostrzegacie nasze inicjatywy i pomagacie je realizować.

  Państwa bezinteresowna pomoc i zaangażowanie na rzecz zdolnej młodzieży jest godnym przykładem do naśladowania.

  Ewa Malowaniec – CKZiU w Nowej Wsi

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE