Kolejne inwestycje w Gminie Warka zakończone

Kolejne inwestycje w Gminie Warka zakończone

Prezentujemy inwestycje w gminie Warka realizowane w roku 2018 (za Kurierem Wareckim).

Inwestycje zrealizowane w 2018

 1. Rozbudowa ulic: Niemojewskiej, Wąwóz, Solec w Warce

Koszt inwestycji 3.035.197,92 zł. Inwestycja w kwocie 1.347.105,00 zł dofinansowana z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

 1. Remont ulic: Broniewskiego, Sienkiewicza i Prusa w Warce

Remont na odcinku 229 mb polegający na ustawieniu nowych krawężników i położeniu nawierzchni bitumicznej. Wartość robót: 187.847,17 zł.

 1. Zatoki parkingowe przy ul. Polnej w Warce

Wartość robót: 45.870,76 zł.

 1. Chodnik przy ul. Fabrycznej w Warce – dodatkowy fragment

Wartość robót: 12.959,59 zł.

 1. Budowa chodnika na ul. Jesiennej oraz na ul. Ciemniewskiego w Warce

Wartość robót: 74.322,31 zł.

 1. Remont chodnika przy ul. Turystycznej w Warce (wspólna realizacja z powiatem)

Wartość robót: 200.899,59 zł.

 1. Budowa chodnika przy ul. Kononowicza w Warce

Wartość robót: 169.368,21 zł.

 

 1. Budowa chodnika między ul. Pułaskiego i Turystyczną w Warce

 

 1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 731 ul. Puławska, na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Pruskiej (wspólna realizacja MZDW z gminą)

Wartość robót 829.183,77 zł.

 

 1. Budowa chodnika przy ul. Warszawskiej, przy PTTK

 

 1. Remont drogi gruntowej do rzeki Pilicy od ul. Batalionów Chłopskich

 1. Odwodnienie ul. Parkowej w Warce

Wartość robót: 74.230,99 zł.

 1. Asfaltowanie Miejskiego Targowiska – etap IV

Wartość robót 224.150,53 zł.

 1. Remont placu przy PSP nr 2 w Warce

 

 1. Wykonanie rozbiórki stalowej wieży wsporczej oraz nieczynnych kominów stalowych przy budynku krytej pływalni na terenie CeSiR w Warce
 2. Remont drogi gminnej w Lechanicach

Wartość robót: 139.282,13 zł.

 1. Modernizacja drogi powiatowej Wrociszew-Palczew (wspólna realizacja z gminą)

Wartość robót: 198.137,63 zł.

 1. Modernizacja drogi powiatowej Pilica-Ostrołęka (wspólna realizacja z gminą)

Wartość robót: 321.719,00 zł.

 1. Modernizacja drogi gminnej we wsi Bończa

Wartość robót: 383.549,88 zł.

 1. Remont drogi wewnętrznej w Palczew Parcela

Wartość robót: 153.215,72 zł.

 1. Remont drogi wewnętrznej w Budach Michałowskich

Wartość robót: 208.224,66 zł.

 

 1. Remont drogi gminnej w Michałowie i Michałów-Parcele

Wartość robót: 896.625,98 zł.

 

 1. Remont rowu we wsi Michałów Górny

Wartość robót: 8.465,59 zł.

 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Laski (ul. Lipowa)

Wartość robót: 97.569,75 zł.

 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Murowanka

Wartość robót: 87.347,84 zł.

 1. Remont drogi wewnętrznej w Opożdżewie

Wartość robót: 175.698,43 zł.

 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dębnowola

Wartość robót: 257.619,63 zł.

 1. Remont drogi w miejscowości Pilica

Wartość robót: 154.536,59 zł.

 1. Remont drogi powiatowej w miejscowości Kalina (wspólna realizacja z gminą)

Wartość robót: 198.808,59 zł.

 1. Remont drogi powiatowej we wsi Magierowa Wola (wspólna realizacja z gminą)

 

 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gąski

Wartość robót: 154.629,91 zł.

 1. Remont drogi powiatowej w miejscowości Gąski (wspólna realizacja z gminą)

Wartość robót: 102.657,65 zł.

 1. Remont drogi powiatowej w miejscowości Kazimierków (wspólna realizacja z gminą)

Wartość robót: 199.448,31 zł.

 1. Remont drogi w miejscowości Budy Opożdżewskie

Wartość robót: 77.225,66 zł.

 1. Budowa parkingu przy PSP Konary – etap II

Wartość robót: 48.949,01 zł.

 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Konarach oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie Konar

Wartość inwestycji: 4.093.789,53 zł.

 1. Remont remizy OSP Michałów Dolny

Remont remizy realizowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw obejmuje wykonanie podwieszanego sufitu oraz ułożenie płytek terakotowych na podłodze. Wartość robót: 20.000,11 zł.

 1. Remont remizy OSP MichalczewWykonanie remontu budynku remizy w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +”. Wartość robót: 153.000,00 zł.
 2. Siłownia plenerowa w Bończy

  Zainstalowano podwójne urządzenie siłowni plenerowej.

 3. Siłownia plenerowa w Ostrołęce

W Ostrołęce w centrum wsi powstała w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw siłownia plenerowa z takimi urządzeniami jak: orbitrek, wyciskanie siedząc, twister, piechur i wahadło.

 

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 roku

 1. Przebudowa Przechodniej w Warce

Remont drogi polegający na ułożeniu kostki brukowej. Wartość robót: 51.405,38 zł.

 1. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Palczew

Wartość robót: 42.801,12 zł.

 1. Budowa chodnika we wsi Piaseczno

Budowa chodnika przy drodze gminnej o dł. ok. 550 m wraz z budową zatoki autobusowej i drodze powiatowej o dł. ok. 155 m. Koszt inwestycji: 348.194,37 zł.

 1. Zarządzanie, zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Warce

Wartość robót: 59.040,00 zł. Termin wykonania do 31.12.2020 r.

44.

 

 1. Remont remizy OSP w Konarach

Remont dachu strażnicy – wymiana pokrycia dachu, obróbek blacharskich wraz z robotami towarzyszącymi. Wartość robót: 99.765,36 zł.

 1. Przebudowa Armii Krajowej w Warce
  W dniu 07.09.2018r. podpisano umowę na kwotę 1.412.121,46 zł

 1. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Warka
  W dniu 10.09.2018r. podpisano umowę na kwotę 217.417,44 zł
 2. Projekt architektoniczny sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi
 3. Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Warce

Poniżej przedstawione inwestycje są w trakcie postępowania przetargowego.

 1. Zaprojektowanie i wybudowanie budynku komunalnego wraz z przedszkolem w Warce
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska
Udostępnij:
← Wareccy Harcerze uczczą pamięć Manczarskiego Oświadczenie Pani Gwardys Przewodniczącej Związków Pielęgniarek z Grójca →

Dodaj komentarz