Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

Kampania sprawozdawcza w OSP gminy Warka

11 stycznia rozpoczęła się a 24 marca 2019 roku zakończyła kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Warka. Zebrania odbyły się we wszystkich 12 jednostkach, tym samym został zrealizowany jeden z podstawowych warunków statutu OSP.

Podczas walnych zebrań sprawozdawczych Zarządy OSP przedstawiły sprawozdania z działalności ratowniczo-gaśniczej, finansowej, gospodarczej, kulturalnej i sportowej. Przedstawiono realizację inwestycji, remontów oraz zakup środków wyposażenia samochodów, strażnic i wyposażenia indywidualnego strażaków. Sprawozdania zdawali wszyscy funkcyjni druhowie. Bardzo ważną informacją dla wszystkich członków OSP było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz ustosunkowanie tej Komisji do działalności Zarządu. Miło nam poinformować, że za 2018 roku wszystkie Zarządy otrzymały absolutorium. Po przegłosowaniu absolutorium przedstawiciele Zarządu, najczęściej Prezesi przedstawili plan działalności OSP zawierający potrzeby przeszkolenia druhów, potrzeby zakupu sprzętu wyposażenia oraz mniejszych i większych remontów, które po często gorącej dyskusji zostały przyjęte przez głosowanie. Te postulaty zostały zgłoszone do Zarządu Gminnego, który rozpatrzy i ustosunkuje się w ramach przydzielonych środków finansowych przez Gminę.

Z zebrań wynika kilka spostrzeżeń pod kątem obiektów, które są już prawie w 100% odrestaurowane a jednostki wyposażone pod potrzeby nie tylko strażaków ale i społeczeństwa lokalnego, które wspiera działalność OSP. Bardzo duża ilość grup senioralnych czy stowarzyszeń znalazło miejsce na prowadzenie swojej działalności: niektóre jednostki stały się małymi „domami kultury” na swoim terenie. Wyposażenie pomieszczeń pozwala na organizację bardzo różnorodnych imprez, nie tylko strażackich. Przestał być problemem brak mundurów wyjściowych a jednostki zaczęły doposażać się w specjalistyczne mundury bojowe.

Społeczność lokalna może obserwować druhów nie tylko w akcjach bojowych, przy wypadkach, usuwaniu wiatrołomów, ale strażacy czynnie uczestniczyli w uroczystościach państwowych, kościelnych i lokalnych. Współpracując ze szkołami przeprowadzają szkolenia, pokazy sprzętu strażackiego. Bez druhów ciężko by było przeprowadzić wiele imprez masowych, na których zabezpieczali teren i przebieg imprez. Brali udział w akcjach pomagających ludziom w potrzebie np. oddając honorowo krew, zbierali środki finansowe, które wsparły strażaka z Grójca, któremu spalił się budynek, brali udział w zbiórce funduszy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od kilku lat w ramach spotkań integracyjnych biorą udział w Gminnych Zawodach Strzeleckich OSP o Puchar i Nagrodę Burmistrza Warki. Zwycięska drużyna z OSP Piaseczno zajęła pierwsze miejsce na zawodach powiatowych. Druhowie z OSP Branków brali udział w zawodach pożarniczych w Grójcu, gdzie seniorzy zajęli IV miejsce a drużyna młodzieżowa II miejsce.

Jednak podstawową działalnością OSP jest udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Globalnie zaobserwowaliśmy, że jest więcej wyjazdów OSP. Najwięcej wyjazdów miała OSP Warka. 233 akcje ratownicze w tym gaszenie pożarów 124 razy, likwidacja miejscowych zagrożeń 95 i zanotowała kilka wyjazdów do sąsiednich gmin i powiatów. Jest to największa ilość wyjazdów w powiecie grójeckim. Rekordzistami są też druhowie z OSP Warka tj. Ryszard Mołga – 120 wyjazdów, Paweł Wójcicki – 108 i Sławomir Gaj – 96.

Wszystkie OSP z Gminy Warki miały 392 wyjazdy, w tym: OSP Warka (233), OSP Grzegorzewice (35), OSP Gąski (28), OSP Konary (21), OSP Michałów Dolny (17), OSP Ostrołęka (15), OSP Laski (13), OSP Michalczew (9), OSP Branków (6), OSP Nowa Wieś, Opożdżew i Piaseczno po 5 wyjazdów.

O randze walnych zebrań sprawozdawczych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy świadczy udział w zebraniach Burmistrza Warki Dariusza Gizki i jego zastępcy Teresy Knyzio. Przedstawiciele Zarządu oddziału Gminnego ZOSP RP Prezes Marian Górski oraz Komendant Henryk Fudecki wzięli udział we wszystkich zebraniach. Wspierał ich przedstawiciel Urzędu Gminy Wojciech Kanarek. W kilku zebraniach brali udział przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Grójcu na czele z Komendantem Powiatowym st. bryg. Jackiem Wichowskim.

Na zebraniach druhowie podkreślali, że bez wsparcia finansowego ze strony Rady Miejskiej i Burmistrza nie byliby w stanie zrealizować w takim dużym stopniu zakupów, remontów i inwestycji.

Szersze przybliżenie inwestycji, remontów, zakupów i finansów OSP przedstawimy po odbyciu zebrania Zarządu oddziału Gminnego gdzie podsumujemy przebieg zebrań i ustosunkujemy się do wykonanych zadań i planów na 2019 roku.

Zarząd oddz. Gminnego ZOSP RO w Warce

Udostępnij:
← Warka podsumowała rekordowy Finał WOŚP 2019 Rusza „Akademia Kodowania” dla dzieci →

Dodaj komentarz