Eksperymenty w nowej pracowni fizyko-chemicznej w wareckiej „Dwójce”

Eksperymenty w nowej pracowni fizyko-chemicznej w wareckiej „Dwójce”

Od września 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce funkcjonuje nowa pracownia fizykochemiczna.

Jej wyposażenie zostało specjalnie dopasowane do potrzeb uczniów. Klasa posiada interaktywną tablicę oraz degystorium, w którym nauczyciel może wykonywać doświadczenia. Siedzimy w 3-osobowych ławkach obok, których zamontowane zostały krany z bieżącą wodą. Do każdego stanowiska został doprowadzony również prąd.

W sali tej wcześniej uczyły i bawiły się dzieci z oddziałów przedszkolnych, dlatego też zostały zakupione nowe meble oraz wszystkie niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji chemii i fizyki.

My uczniowie klas 7 i 8 nie możemy się już doczekać nowych wyzwań i możliwości jakie daje nam nowoczesna pracownia.

Praktyczna nauka poprzez działanie pozwoli nam wiele zrozumieć i jest fantastyczną formą poznawania świata i drogą rozwijania pasji.

Uczniowie 8A z PSP nr 2 w Warce

Udostępnij:
← Zabawa na ludowa nutę w Nowej Wsi! Pamięć. Tożsamość. Dziedzictwo. Pomniki Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA. →

Dodaj komentarz