Jabłko marką promocyjną warecko-grójeckiego

Jabłko marką promocyjną warecko-grójeckiego

„Jabłko w Największym Sadzie Europy – Partnerstwo na rzecz budowania marki – szanse i wyzwania” – pod takim tytułem w Centrum Edukacyjno-Muzealnym przy Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce 11 sierpnia odbyła się konferencja, której celem była rozmowa o tym, co można zrobić aby jabłko stało się wizytówką naszego regionu. Organizatorami wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Grójcu i Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Na konferencji obecne było szerokie grono m.in. przedstawicieli samorządów, instytucji, organizacji społecznych, firm sadowniczych, turystycznych i mediów.

Głównym celem konferencji były inspiracje i wypracowanie pomysłów na to jak łączyć potencjały, szukać pomysłów i wykorzystywać je do promocji regionu poprzez zainicjowanie budowania marki promocyjnej powiatu grójeckiego w oparciu o nasze dobro lokalne i narodowe jakim są jabłka.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 60 osób, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego w osobie Starosty Krzysztofa Ambroziaka, Wicestarosty – Jolanty Sitarek, Członka Zarządu i jednocześnie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – Andrzeja Zaręby, samorządów gminnych powiatu grójeckiego: Wiceburmistrz Warki – Teresy Knyzio, Wójt Gminy Jasieniec – Marty Cytryńskiej, Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – Dariusza Gwiazdy, Wójta Gminy Goszczyn – Waldemara Kopczyńskiego. Na konferencji obecne było także liczne grono Kół Gospodyń Wiejskich, firm obecnych na Szlaku Jabłkowym, a także firm z branży sadowniczej, instytucji i mediów.

Spotkanie otworzył Starosta Powiatu Grójeckiego – Krzysztof Ambroziak, podkreślając znaczenie tematu dla strategii promocji Powiatu i zachęcając do współpracy na rzecz wykorzystania jabłka oraz położenia powiatu grójeckiego w Największym Sadzie Europy. Część merytoryczna konferencji zaczęła się od przedstawienia przez Łukasza Rejera z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Grójcu pomysłów na konkretne działania. Zwrócił uwagę na owocną współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich i pokazał możliwości finansowania ich jabłkowych pomysłów przez Starostwo, a także na plany tworzenia spójnych materiałów promocyjnych w obrębie całego powiatu, integrowanie samorządów lokalnych przy organizacji imprez lokalnych nawiązujących do jabłek, wykorzystanie jabłka jako dobra wspólnego przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Następnie Magdalena Wrotek – Figarska, dyrektor biura Stowarzyszenia Sady Grójeckie przedstawiła w skrócie 500-letnią tradycję Jabłek Grójeckich i rolę, jaką organizacja odgrywa w promocji regionu. Wyjaśniła w jaki sposób certyfikowany produkt jakim jest Jabłko Grójeckie, który daje konsumentom gwarancję jakości i smaku oraz zapewnia o swojej wyjątkowości, pomaga promować region i być siłą napędową rozwoju gospodarczego. Zwróciła również szczególną uwagę na potrzebę edukacji dzieci i młodzieży, rozbudzenia w nich poczucia dumy i wyjątkowości regionu oraz zaprosiła na Światowy Dzień Jabłka, który jest planowany na 27 września tego roku.

W dalszej części spotkania ofertę współpracy turystycznej i plany promocji zagłębia jabłkowego przedstawiła Dorota Lenarczyk – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A., pomysłodawczyni Wareckiego Szlaku Jabłkowego. Jako wieloletni społecznik, przedstawiając działania Szlaku Jabłkowego wskazała jak ważna w budowaniu marki jest współpraca, a nie rywalizacja. Dlatego partnerstwo z samorządami, Stowarzyszeniem Sady Grójeckie, biurami turystycznymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, poznanie ich potrzeb i możliwości jest podstawą w dążeniu do wspólnego celu. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. pozyskuje środki na promocję Szlaku, wspiera działania Kół Gospodyń Wiejskich. To właśnie działania społeczne, które wydobywają pokłady dobrej energii i konsekwentne promowanie produktu poprzez organizowanie imprez wpisujących się w promocję, są kluczem do sukcesu, bo turysta może zobaczyć jak wygląda życie w Największym Sadzie Europy. Dorota wśród planów rozwoju Szlaku wymieniła m.in.: nową, atrakcyjną dla turysty stronę internetową, wizytę studyjną na kulinarnym szlaku Wielki Gościniec Litewski dla członków Szlaku, nieustanne wsparcie KGW, konkurs „Jabłko na widelcu”, jak również stworzenie spójnych materiałów promocyjnych. Swoje wystąpienie zakończyła zaproszeniem do włączenia się w Szlak Jabłkowy.

„Czy Warka to (kulinarna) marka?” Na to pytanie odpowiedzi udzieliły Barbara Tekieli oraz Elżbieta Tomczyk Miczka – ekspertki turystyki kulinarnej, które miały okazję poznać Warkę podczas czerwcowej wizyty studyjnej i zechciały podzielić się swoimi spostrzeżeniami dając wartościowe wskazówki i uwagi dotyczące tworzenia i promowania marki. Panie były zaskoczone bardzo dużym potencjałem ludzi, ich zaangażowaniem i atrakcjami turystycznymi, a także odmiennością i różnorodnością oferowanych lokalnie produktów kulinarnych. Na przykładzie istniejących w kraju Szlaków Kulinarnych ekspertki podpowiedziały jak przyciągnąć klienta – turystę kulinarnego, jak ciekawie przedstawić historię regionu, aby turysta poczuł niedosyt i w jaki sposób tworzyć szlaki kulinarne wykorzystując dostępne zasoby.

Po części konferencyjnej odbyła się część warsztatowa. To był czas twórczy dla uczestników konferencji, podczas którego w grupach szukali pomysłów, odkrywali istniejące zasoby, postawili sobie wyzwania na przyszłość. Owocem pracy gości były fantastyczne pomysły, które znacząco pomogą w promocji regionu.

Prowadzenie konferencji objęła Anna Żelazowska – Kosiorek, ekspertka merytoryczna i moderatorka, która od kilkunastu lat wspiera Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w działaniach rozwojowych.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Powiat Grójecki i Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Partnerzy przedsięwzięcia: Stowarzyszenie Sady Grójeckie, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Warecki Szlak Jabłkowy, firma Dwa Jabłka

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków: Powiatu Grójeckiego, Stowarzyszenia W.A.R.K.A., firmy Dwa Jabłka, Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020 przy współpracy Federacji Mazowia.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Udostępnij:
← KS Warka zagra z Wilgą Znamy najlepsze tegoroczne "Inicjatywy Lokalne KGW" →

Dodaj komentarz