Więcej
  Strona głównaInstytucje25 lat SPZOZ w Warce

  25 lat SPZOZ w Warce

  SPZOZ w Warce ma 25 lat!

  W 1999 r. w Polsce została wprowadzona reforma ochrony zdrowia. Zakładała odejście od finansowania ochrony zdrowia z budżetu państwa i przejście na system ubezpieczeniowo-budżetowy a także całkowitą reorganizację struktur własnościowych i funkcyjnych w publicznym lecznictwie. Powołano do życia Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz instytucję lekarza rodzinnego. Na bazie wspomnianej reformy w dniu 09.12.1998 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Warce został utworzony Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce.

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce obejmuje opieką pacjentów z terenu miasta i gminy Warka oraz gmin ościennych. Główną działalnością Przychodni jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjenci obejmowani są opieką przez lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, położną POZ oraz pielęgniarkę medycyny szkolnej. Przychodnia posiada własne laboratorium, ucyfrowiony aparat RTG oraz pracownię USG, co umożliwia pełną diagnostykę pacjentów z zakresu POZ w miejscu udzielania świadczeń. Od kwietnia br. Przychodnia realizuje umowę na opiekę koordynowaną w POZ w „ścieżce” kardiologicznej i diabetologicznej. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy na „ścieżkę” nefrologiczną.

  Obecnie SPZOZ w Warce obejmuje opieką ponad 15 700 pacjentów.

  SPZOZ w Warce świadczy również usługi zdrowotne w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Fizjoterapii Ambulatoryjnej, Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej i Poradni Diabetologicznej.

  Poza podstawową działalnością leczniczą Przychodnia realizuje szereg autorskich programów profilaktycznych, wśród których należy wymienić:

  1. „3 Minuty dla Zdrowia” – plenerowa akcja profilaktyczna organizowana dwukrotnie w trakcie roku. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Warka. Podczas akcji można  zbadać poziom glukozy, poziom cholesterolu, wyliczyć wskaźnik BMI oraz dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego.
  2. „Zdrowy Start” – program dedykowany najmłodszym pacjentom Naszej Przychodni, mający na celu wczesne wykrycie, bądź wykluczenie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt poprzez wykonanie badania USG stawów biodrowych.
  3. „Grypie mówimy STOP!” – czyli akcja szczepień przeciw grypie. Z założenia program został skierowany do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Warka powyżej 50 r. ż.
  4. „Aktywny, zdrowy senior” – to program dla mieszkańców miasta i gminy Warka, gdzie podejmowane są działania aktywizujące seniorów poprzez zajęcia/spotkania z instruktorem/fizjoterapeutą, wykłady i pogadanki na temat zachowań prozdrowotnych.
  5. „Jem zdrowo i kolorowo”- program kierowany do uczniów klas „0” w szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Warka. Program ma za zadanie kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych od wczesnych lat życia, realizowany w ramach pogadanek i warsztatów kulinarnych.

   Od 2022 r. w  SPZOZ w Warce funkcjonuje Szkoła Rodzenia „Bobas”, w której przyszłe mamy (i tatusiowie) przygotowują się do porodu i pełnienia nowej roli.

  Nieprzerwanie od 2018 r. SPZOZ w Warce posiada Akredytację w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – certyfikat Ministerstwa Zdrowia potwierdzający jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.

  W roku 2019 SPZOZ w Warce uzyskał Akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w medycynie rodzinnej. Posiadana akredytacja pozwala na szkolenie 6 lekarzy.

  Zgodnie z misją naszej Przychodni którą jest: „Opieka nad pacjentem w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie życia” oprócz podstawowej pracy związanej z realizacją kontraktów zawartych z NFZ, SPZOZ w Warce angażuje się oraz inicjuje inne przedsięwzięcia, tak aby kompleksowo wywiązywać się z nałożonych na naszą placówkę zadań.

  W grudniu rozpoczęliśmy obchody 25-lecia SPZOZ w Warce. W związku z tym planujemy szereg działań, będą to m.in:

  1. Konkursy (w tym konkurs plastyczny o tematyce zdrowotnej dla dzieci i młodzieży) – z nagrodami;
  1. Wystawa przedstawiająca historię SPZOZ w Warce;
  2. Konferencja dla pacjentów dotycząca zagadnień pro-zdrowotnych;
  3. Inne wydarzenia związane z profilaktyką i budowaniem świadomości społecznej dotyczącej zdrowia.

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE