Więcej

  Nowe deklaracje śmieciowe

  Od dnia 1 stycznia 2014r. całość obowiązków związanych z gospodarką odpadami przejmuje Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”, do którego należy Gmina Warka.
  Zwracam się do Państwa ze słowami podziękowania oraz uznania za postawę, jaką Państwo wykazali w czasie wprowadzenia w życie nowych unormowań prawnych regulujących gospodarkę odpadami. Nowe przepisy, które obowiązują nas wszystkich od 1 lipca 2013r. nałożyły na gminy obowiązek zorganizowania całego procesu gospodarowania odpadami. Z tego obowiązku wywiązaliśmy się należycie, chociaż nie obeszło się bez przejściowych trudności.
  Od dnia 1 stycznia 2014r. całość obowiązków związanych z gospodarką odpadami przejmuje Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”, do którego należy Gmina Warka.
  W skład Związku wchodzi obecnie 8 gmin powiatu grójeckiego i 1 gmina powiatu białobrzeskiego. Powstał on po to, aby stworzyć silną organizację, która będzie liczącym się partnerem dla firm, działających od wielu lat na rynku odpadów. Wspólnie stanowimy siłę, z którą muszą się liczyć wszyscy partnerzy działający w tej branży.
  Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów kończy się z dniem 31.12.2013r., co pociąga za sobą konieczność złożenia nowych deklaracji i przeprowadzenia przetargu.
  Nowy przetarg organizować już będzie Związek Międzygminny pod nazwą „Natura”.
  Druk deklaracji można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Warce lub pobrać ze strony internetowejwww.warka.pl  i po wypełnieniu złożyć do 31 grudnia 2013r. w Biurze Obsługi Interesanta UM w Warce albo przesłać na adres Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” z siedzibą w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej 23.
  Na rok 2014 obowiązują następujące stawki opłaty za jednego mieszkańca:
  • stawka podstawowa (bez segregacji) – 14 zł,
  • stawka obniżona (segregacja) – 7 zł
  Wszelkie uwagi i problemy związane z gospodarką odpadami nadal będą Państwo mogli zgłaszać do urzędu na dotychczasowych zasadach. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą Państwo wnosić na rzecz Związku Międzygminnego „Natura”.
  Bardzo liczymy na Państwa obywatelską postawę i spełnienie ustawowego obowiązku jakim jest uczestnictwo w systemie gospodarowania odpadami.
  Pozostawmy naszą Ziemię piękną i czystą.
  Burmistrz Warki

  /-/ Dariusz Gizka

   

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70. Stałe godziny pracy : Pn-Pt 8.oo-16.oo Dodatkowo w godzinach popołudniowych i w sobotę odbywają się zajęcia tematyczne z instruktorami.

  NAJPOPULARNIEJSZE