Więcej
  Strona głównaInstytucjeCeSiRInwestycje w Gminie Warka 2023 - BEZPIECZEŃSTWO

  Inwestycje w Gminie Warka 2023 – BEZPIECZEŃSTWO

  Rok 2023 to bardzo dobry rok dla gminy Warka, w którym mimo nadal utrzymującej się wysokiej inflacji, udało się podtrzymać dobrą tendencję ostatnich lat w zakresie inwestycji i aktywizacji mieszkańców, a także zrealizować wiele wyczekiwanych i ważnych zadań.

  Kontynuujemy prezentację zrealizowanych lub rozpoczętych w roku 2023 inwestycji i działań w Gminie Warka. W poprzednich częściach prezentowaliśmy INFRASTRUKTURĘ DROGOWĄ I TRANSPORT (kliknij tutaj), INFRASTRUKTURĘ WODNO-KANALIZACYJNĄ I KOMUNALNĄ (kliknij tutaj), INFRASTRUKTURA SPORTOWA I REKREACYJNA (kliknij tutaj) oraz OŚWIATĘ I INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ (kliknij tutaj). Dziś kolejne ważne dla mieszkańców działania…

  BEZPIECZEŃSTWO

  1. Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Warka

  Samorząd Warki wspiera 12 jednostek OSP działających na terenie gminy. Celem utrzymania jest gotowość bojowa. Wartość zadania: ok. 2 mln zł.

  Ponadto w ostatnim czasie gmina pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w wysokości 1,5 mln zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warka. Zadanie to będzie realizowane w najbliższych miesiącach.

  1. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Konary

  W 100-lecie działalności OSP Konary pozyskała nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki IVECO model DAILY 70C18. Wartość zadania: 585.480,00 zł. Na to zadanie udało się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 262.605,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 100.000,00 zł. Wkład Gminy – 222.875,00 zł.

  1. Remont OSP Warka

  Wykonano posadzkę w garażu. Wartość zadania: 50.132,45 zł.

  1. Poprawa bezpieczeństwa danych elektronicznych w SPZOZ w Warce

  Zakupiono przęt do poprawy bezpieczeństwa cyfrowego. SPZOZ pozyskał na to działanie środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość zadania: 156.930,78 zł.

  1. Doposażenie Pracowni Fizjoterapii Ambulatoryjnej w SPZOZ w Warce

  Zakupiono aparaty do miejscowej krioterapii parami ciekłego azotu, do laseroterapii z aplikatorem skanującym, do laseroterapii z sondą punktową oraz lapmę Sollux. Wartość zakupionych urządzeń: 39.569,19 zł.

  1. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Borowe

  W ramach zadania wykonano oczyszczenie stawu, odmulenie oraz regulację brzegów. Uporządkowano teren wokół stawu poprzez usunięcia zakrzaczenia i suchych drzew. Łączna wartość wszystkich robót wyniosła: 26.150,00 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł.

  1. Zagospodarowanie stawu wiejskiego w miejscowości Nowa Wieś

  W ramach zadania wykonano oczyszczenie stawu, odmulenie oraz podniesienie terenu wokół stawu. Wartość prac wyniosła: 21.944,43 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł.

  1. Budowa oświetlenia energooszczędnego w miejscowości Budy Michałowskie

  Zakupiono i zamontowano dwie latarnie hybrydowe. Wartość zadania: 23.370,00 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł.

   

  1. Budowa oświetlenia energooszczędnego w Palczewie

  Zakupiono i  zamontowano cztery latarnie solarne (fotowoltaiczne). Wartość zadania: 19.975,20 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł.

  1. Budowa oświetlenia energooszczędnego na ul. Turystycznej w Warce

  Zakupiono i  zamontowano cztery latarnie solarne (fotowoltaiczne). Wartość zadania: 24.696,00 zł. Gmina Warka pozyskała na ten cel dotację z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (MIAS) w wysokości 10.000,00 zł.

  Kolejne działania zrealizowane lub rozpoczęte w 2023 roku w kolejnych artykułach.

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE