Więcej
  Strona głównaInstytucjePół wieku istnienia i służby lokalnej społeczności – Jubileusz 50-lecia szkoły w...

  Pół wieku istnienia i służby lokalnej społeczności – Jubileusz 50-lecia szkoły w Nowej Wsi

  24 maja 2024 r. był w historii  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym wzruszeń, wspomnień i refleksji. Obchody Jubileuszu 50-lecia szkoły przypomniały jej bogatą przeszłość i ludzi z nią związanych, a także pozwoliły przedstawić plany na przyszłość.

  Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, uczniów, absolwentów, przyjaciół i partnerów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. O godz. 11:00 goście uczestniczyli we Mszy Św. w kościele parafialnym św. Izydora Oracza w Nowej Wsi. Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów sztandarowych zaproszonych szkół i odśpiewania hymnu państwowego. Przybyłych gości powitała pani Anna Dacka – dyrektor Centrum.

  Swą obecnością zaszczycili nas: pan Mirosław Maliszewski – Poseł na Sejm RP, Prezes Zarządu Związku Sadowników RP, pan Leszek Przybytniak – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, pan Krzysztof Ambroziak – Starosta Powiatu Grójeckiego, pan Adam Balcerowicz – wicestarosta Powiatu Grójeckiego, pan Jan Madej – przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego, Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, pani Jolanta Sitarek i pani Daria Bobrowska-Wachniewska – wiceprzewodniczące Rady Powiatu Grójeckiego, pan Andrzej Zaręba – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, pan Janusz Karbowiak – członek Zarządu Powiatu Grójeckiego, pan Dariusz Gwiazda – Burmistrza Grójca, pan Piotr Szybiński – przewodniczący Komisji Finansów, Radny Powiatu Grójeckiego, pani Barbara Orłowska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Powiatu Grójeckiego wraz z pracownikami Wydziału.

  W gronie szacownych gości znaleźli się również: pani doktor Małgorzata Kozłowska – dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, pan Łukasz Zając –  Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, pani Anetta Tomczyk – dyrektor Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, dr Janusz Gmitruk – dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, dr Mirosława Bednarzak-Libera – kierownik działu Naukowo – Oświatowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, pani Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum Kazimierza Pułaskiego w Warce, pan Paweł Maciejewski – dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

  Podczas podniosłych chwil uroczystości towarzyszyli nam także: pani Marzanna Skoczek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu, pan Zbigniew Getler – kierownik Oddziału Mazowieckiej Izby Rolniczej, kapitan Bartosz Zylik – zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu, młodszy brygadzista Krzysztof Kędziera – Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, pani Ewa Filipczak, pani Agnieszka Maciągowska i pan Jacek Gajewski – dzieci pana Eligiusza Gajewskiego, pani Iwona Nocznicka – prawnuczka Patrona szkoły – Tomasza Nocznickiego, pan Dariusz Dylicki – prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasieńcu, panie: Marzena Lipińska i Ewelina Rywotycka – reprezentujące Zakład Usług Komunalnych w Warce, pan Robert Fatkowski – reprezentujący Grupę Producentów Fatek Sp. z o.o. w Hucie Błędowskiej.

  W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli byli dyrektorzy szkoły: pan Janusz Frydrykiewicz, pani Krystyna Gregorczyk, pan Jacek Domański, pani Danuta Borowiec, a także przedstawicieli firm, które objęły patronatem uczniów Technikum im. Tomasza Nocznickiego oraz pani Iwona Pietrzycka – Przewodniczącą Rady Rodziców i pani Mariola Lenarczyk – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców w CKZiU w Nowej Wsi.

  Gościliśmy również dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych z powiatu gójeckiego, członków Komitetu Obchodów Jubileuszu 50-lecia szkoły i Zjazdu Absolwentów, przedstawicieli lokalnych mediów: TV Warka i gazety „Jabłonka”.

  Listy gratulacyjne, skierowane do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi z okazji jubileuszu, nadesłali: dr hab. inż. Sylwester Tabor – rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. Marzena Wińska-Krysiak – dziekan Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie oraz dr Janusz Mrowiec – rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania w Warszawie.

  Głos zabrali goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali, że na przestrzeni lat szkoła w Nowej Wsi z pełnym zaangażowaniem realizowała swą misję oświatową, stając się w środowisku lokalnym ostoją wiedzy oraz pedagogicznego profesjonalizmu w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń wartościowych obywateli. Wielu spośród znamienitych zaproszonych gości to absolwenci naszej szkoły, którzy podkreślali ogromne znaczenie lat spędzonych w Nowej Wsi i niezwykłą więź z tym miejscem, którą odczuwają niezależnie od upływu czasu.

  O minionych latach przypomniano prezentując historię szkoły. Interesujące fakty i przykuwające wzrok zdjęcia stworzyły namiastkę sentymantalnej podróży w czasie.

  Zgromadzeni goście z uwagą wysłuchali wystąpienia pani Anny Dacki – dyrektor CKZiU w Nowej Wsi. Pani dyrektor zwróciła uwagę, że mimo wielu zmian, jakich doświadczała szkoła na przestrzeni lat, jej nienaruszalnymi pryncypiami były: troska o rzetelne nauczanie i wszechstronny rozwój młodych ludzi oraz kształtowanie ich charakterów. Wysokie standardy funkcjonowania Centrum w przyszłości obejmą również Branżowe Centrum Umiejętności, tworzone w Nowej Wsi. BCU będzie zaawansowanym technologicznie ośrodkiem kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branży architektury krajobrazu, wychodzącym naprzeciw aktualnym potrzebom rynku pracy, by tym samym przyczynić się do rozwoju województwa i kraju. Pani dyrektor podziękowała za wsparcie w realizacji BCU Staroście Grójeckiemu – panu Krzysztofowi Ambroziakowi oraz Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

  Pamiątkowe podziękowania zostały także wręczone również partnerom, dzięki którym możliwa była organizacja obchodów jubileuszu oraz realizacja wielu działań statutowych i pozadydaktycznych szkoły w ostatnich latach.

  Ważną częścią piątkowej uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów technikum, wspieranych przez panie: Małgorzatę Bosak-Baran, Magdalenę Kmidowską-Giszkę, Ewę Malowaniec. Młodzież zaprezentowała własną, oryginalną wizję wydarzeń sprzed 50 lat – okoliczności powstania szkoły, problemy pierwszego dyrektora i bolączki nauczycieli. Uzupełnieniem inscenizacji był spektakularny układ gimnastyczny, wzruszające piosenki i niezwykle dostojnie odtańczony walc.

  Ostatnim punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej VI Zjazd Absolwentów. Następnie zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły, która specjalnie na jubileusz przybrała odświętny wystrój. Odwiedzający podziwiali okolicznościowe wystawy, kroniki szkolne i zdjęcia z różnych ważnych momentów historii szkoły w Nowej Wsi. Była też okazja, by wpisać się do pamiątkowej księgi.

  Sympatycznym rozmowom i wspomnieniom sprzyjało spotkanie w szkolnej stołówce i poczęstunek, na który udali się wszyscy zaproszeni goście.

  Jubileusz dostarczył społeczności Centrum wielu głębokich wzruszeń i pozwolił dokonać symbolicznego podsumowania minionych 50 lat. Dotychczasowe osiągnięcia napawają nas dumą i motywują do realizacji kolejnych wyzwań na miarę obecnych wymagań. Postawy naszych poprzedników – nauczycieli i pracowników niepedagogicznych – są dla nas wzorem pasji i entuzjazmu, odpowiedzialności i otwartości, odwagi i empatii – ponadczasowych cech, niezmiennie od pół wieku wpisanych w katalog wartości integrujących środowisko szkoły w Nowej Wsi.

  Ewa Malowaniec – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE