Przedsiębiorco, zdobądź fundusze unijne!

Przedsiębiorco, zdobądź fundusze unijne!

16 października w Urzędzie Miejskim w Warce w godz. 10-15 odbędzie się bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców z możliwości ubiegania się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Szkolenie jest realizowane przez Fundację Pro Civitas Bono w partnerstwie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Program szkolenia będzie obejmował w szczególności  aktualne konkursy dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

  • Działanie 1.2. Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – wsparcie ukierunkowane na rozwój technologii, zakup infrastruktury badawczej przedsiębiorcy, niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R, uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej.
  • Działanie 2.1 Zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych – wsparcie ukierunkowane na informatyzację służby zdrowia, elektroniczną administrację, e-kulturę, uczelnie wyższe.
  • Działanie 3.3 Innowacje w MŚP – wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie infrastruktury lub rozszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa.
  • Działanie 4.1 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii – wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.
  • 2 Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym – wsparciem zostaną objęte projekty polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, inwestycjach z zakresu poprawy efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ponadto beneficjenci będą mogli zapoznać się z zasadami aplikowania o fundusze z UE także z programów krajowych – takich jak  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – a także z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wraz z osią LEADER. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wiedzę na temat instrumentów zwrotnych, takich jak fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, a także dowiedzą się, jak pozyskać  środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Bliższe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.pcbfundacja.org, infolinia 799 200 599.  

Uwaga !!! Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

program szkolenia dla przedsiębiorców_Warka-1

Udostępnij:
← Nabór do szkółki jeździeckiej w Farmie Sielanka. "Jedynkę" czeka przeprowadzka →

Dodaj komentarz