Odkrywaliśmy na nowo Kardynała Wyszyńskiego

Odkrywaliśmy na nowo Kardynała Wyszyńskiego

„Wprowadzeni w 966 roku przez papieża Jana XIII do Kościoła Chrystusowego odtąd włączeni jesteśmy w nieprzerwany nigdy nurt trwania w prawdzie ewangelicznej, w łasce Kościoła ożywiającego i uświęcającego i w jednoczącym prawie miłości” – tymi słowami 28 lutego w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego rozpoczęło się spotkanie poświęcone Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu oraz 1050-rocznicy chrztu Polski. Gościem specjalnym i głównym prelegentem był ks. dr Jerzy Jastrzębski.

Urodzony w 1901 roku Sługa Boży Stefan Wyszyński w ciągu wieloletniej pracy na rzecz Kościoła Katolickiego silnie podkreślał rolę, którą instytucja ta odegrała w dziejach państwa polskiego. Będąc fundamentem państwowości i potwierdzeniem ciągłości historii, Kościół pomógł przetrwać okres zaborów, wojny i rządy komunistyczne. Szczególna więź Kościoła i narodu polskiego uwidacznia się w dokonaniach i dziełach Prymasa Tysiąclecia. Jednym z nich jest niewątpliwie Wielka Nowenna przygotowująca Polskę do obchodów 1000-lecia chrztu.

O jej genezie i znaczeniu podczas spotkania opowiedział wieloletni wikariusz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, obecnie wykładowca w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie i pracownik parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie – ks. Jerzy Jastrzębski. Nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest przedmiotem badań kapłana już od 20 lat. Efektem polskich i zagranicznych kwerend mających na celu szczegółową analizę zapisanych w formie maszynopisów kazań Prymasa z okresu Wielkiej Nowenny stała się książka księdza Jerzego pt. „Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej”. Jak pisze autor: „Prymas Tysiąclecia, inicjując Wielką Nowennę, nie dążył do przejęcia władzy politycznej w PRL-u. Był to wyraz jego ojcowskiej troski o wszystkich Polaków”. W wystąpieniu ks. Jerzy podkreślał, że przygotowując swój program, Prymas nie dążył do konfrontacji z obowiązującym systemem. Zależało mu na opartym na wierze zjednoczeniu rozbitego po wojnie społeczeństwa polskiego.

Wyjątkowym gościem niedzielnego spotkania był również kapelan Prymasa Tysiąclecia, ks. prałat Bronisław Piasecki. Dał on świadectwo o kard. Stefanie Wyszyńskim. Nostalgiczne wspomnienia kapłana przybliżyły zebranym sylwetkę Prymasa, który odważnie sprzeciwiał się niesprawiedliwości ze strony ówczesnej władzy i pogwałceniu praw Kościoła.

Uzupełnieniem prelekcji ks. Jerzego Jastrzębskiego i ks. prałata Bronisława Piaseckiego były muzyczne występy Anny Kurpińskiej, wokalistki i wykładowcy w Instytucie Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, której akompaniował Bogdan Sabała na gitarze akustycznej, Damian Sabała na akordeonie i Sławomir Klimczuk na gitarze basowej. Po spotkaniu można było nabyć książkę ks. Jerzego i płytę z prowadzonymi przez niego rekolekcjami o rodzinie oraz poprosić autora o autograf.

Organizatorzy spotkania: Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”.

Scenariusz: Anna Łoboda, Leszek Owczarczyk

Prowadzenie: Leszek Owczarczyk

Udostępnij:
← Prawdziwie... Dobry Wieczór Poznaj tajną historię Mongołów! →

Dodaj komentarz