Pieniądze dla aktywnych czekają na wzięcie

Pieniądze dla aktywnych czekają na wzięcie

Tylko do 4 kwietnia można składać wnioski o dotacje na oddolne inicjatywy społeczne, które pobudzą do wspólnego działania mieszkańców m.in. z terenu Gminy Warka. W Konkursie Działaj Lokalnie, który organizuje Stowarzyszenie W.A.R.K.A., o grant w kwocie do 6.000 zł mogą ubiegać się grupy aktywne działające m.in. w sołectwach, szkołach, instytucjach; stowarzyszenia – w tym ochotnicze straże pożarne. Temat jest dowolny – ważne jedynie, aby projekt spowodował konkretną zmianę w aktywności mieszkańców. Wnioski można składać przez stronę www.stowarzyszeniewarka.pl.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, które Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako Ośrodek Działaj Lokalnie, we współpracy z lokalnymi partnerami realizuje już od ponad 10 lat. Do tej pory na terenie  gminy Warka zrealizowano aż 46 takich projektów, m.in. w Konarach, Ostrołęce, Michalczewie, Bończy, Starej Warce, Laskach, Michałowie, Nowej Wsi, Piasecznie i Warce.  Głównym celem programu jest aktywizacja, jeśli więc masz pomysł na działania zgodne z tym celem to spróbuj swoich sił w Konkursie!

Zgłaszane projekty muszą trwać minimum 3 miesiące a maksimum 6 miesięcy oraz muszą być realizowane pomiędzy 15 maja a 31 grudnia tego roku. Nie będą dofinansowane jednorazowe działania, które nie prowadzą do aktywizacji mieszkańców. Wkład własny wynosi 25% wartości dotacji (nie wartości całego budżetu), w tym tylko 5% musi być jako wkład finansowy.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi przeczytaj Regulaminem. Wejdź w tym celu na stronę www.stowarzyszeniewarka.pl, w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE otwórz KONKURS 2016. Tam znajdziesz także: wskazówki dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w pisaniu projektów m.in.: Poradnik „Od pomysłu do projektu” oraz „Przykładowo wypełniony wniosek”. Przypominamy również, że można skonsultować wniosek. Konsultacji udzielają: Agata Sotek asotek@stowarzyszeniewarka.pl, tel. 504 968 412 oraz Dorota Lenarczyk dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl tel. 504 671 770.

Udostępnij:
← Wędrówka słowno-muzyczna z zespołem „A My Tacy” Nocny Maraton Bajkowy w Michałowie →

Dodaj komentarz