Przebudowa drogi wojewódzkiej 731

Przebudowa drogi wojewódzkiej 731

Przebudowa drogi wojewódzkiej 731 na ok. 3,2 km odcinku w ulicy Bielańskiej i Batalionów Chłopskich. Realizacja inwestycji ma nastąpić w II kwartale 2016 roku. Zaplanowany remont zakłada budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie powyższej inwestycji, składanie ofert przewidziane jest do dnia 24 marca b.r., a sama realizacja ma być zakończona do 31 sierpnia 2016 r. Decyzja o wygospodarowaniu ok. 10 mln w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego możliwa była dzięki aktywnemu zaangażowaniu w tę sprawę Samorządu Gminy Warka, w tym wniesieniu wkładu finansowego Gminy. Samorząd Warki sfinansował dokumentację projektową, koszty podziałów geodezyjnych i wykupu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję.

Remontowany odcinek zacznie się na ul. Bielańskiej przed skrzyżowaniem z ulicą Nowakowskiego a zakończy w granicach zabudowanego terenu miasta Warka. Z prawej strony jezdni (jadąc od strony Warki) planowany jest na całym odcinku inwestycji ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m, z lewej zaś – na odcinku od ul. Reymonta, chodnik o szerokości 1,5 m. Zostanie położona nowa nawierzchnia wraz z podbudową, pojawią się wpusty na wodę deszczową, wyremontowane zostaną przepusty drogowe i nowe wjazdy do posesji, powiększone i utwardzone kostką zostaną istniejące zatoki autobusowe. Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami, co przyczyni się do spowolnienia i uporządkowania ruchu. Dzięki nowej nawierzchni, zwiększy się komfort poruszania się kierowców, na wysłużonej już jezdni. Ruch rowerowy na tym odcinku wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się rowerzystów i stworzy dodatkową możliwość rekreacji i turystyki, dzięki możliwemu dojazdowi rowerem nad tereny rekreacyjne nad Pilicą.

Urząd Miejski w Warce

Bielanska 01

Udostępnij:
← Adaptacja "dwójki" dla potrzeb osób niepełnosprawnych Trzy projekty z gminy Warka w drugim etapie konkursu Mazowsze Lokalnie →

Dodaj komentarz