Jedynka na start

Jedynka na start

Nauczyciele coraz częściej dostrzegają deficyty rozwojowe dzieci zakłócające prawidłowy proces uczenia się. Szkoła Podstawowa nr 1 w Warce stara się wyjść naprzeciw uczniom i ich potrzebom, urozmaicając zajęcia oraz wprowadzając nowoczesne metody.

Dzieci posiadające opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej mogą uczęszczać na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gdzie usprawnia się zaburzone funkcje odpowiedzialne za procesy czytania i pisania. W klasach 4-6 odbywają się zajęcia ortografitti, których celem jest niwelowanie popełniania błędów ortograficznych. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą uczęszczać na zajęcia rewalidacyjne. Niezbędną pomocą do uzyskania sukcesów szkolnych jest praca logopedy oraz pedagoga.

Szkoła również myśli o zapobieganiu trudnościom. Uczniowie z klas „0” już drugi rok aktywnie uczęszczają na zajęcia GLOTTODYDAKTYKI. Metoda ta, w atrakcyjny i przystępny dla dziecka sposób, wprowadza w świat głosek i liter. Dzieci podczas zabaw ruchowych chętnie różnicują litery, dzielą wyrazy na sylaby i głoski. Uczą się różnicować wymowę (ałto) od zapisu (auto). Czytają pierwsze wyrazy sylabami – najszybszą metodą doprowadzającą do płynnego i w pełni zrozumiałego czytania. Daje im to lepszy start i zapobiega trudnościom. Kolejną nowością w szkole jest sala integracji sensorycznej. Przeznaczona jest dla dzieci, które mają kłopoty z koordynacją ruchową, są wrażliwe na hałas, ciężko im usiedzieć w miejscu i utrzymać prawidłową pozycję siedzącą.

Wszyscy staramy się dbać o to, by każdy uczeń tej szkoły pracował na miarę swoich możliwości i czerpał z nauki satysfakcję niezbędną do dalszego rozwoju.

PSP nr 1 w Warce

Udostępnij:
← Pamiętaj chemiku młody… czyli pięcioro wspaniałych w Konarach Szkółka pływacka pod patronatem UKS OLIMPIC Warka →

Dodaj komentarz