Szczęśliwa 13-ka czyli „Miejsca Przyjazne Seniorom”

Szczęśliwa 13-ka czyli „Miejsca Przyjazne Seniorom”

Akcja Miejsce Przyjazne Seniorom to pierwsza inicjatywa w powiecie grójeckim, w ramach której wyróżniono instytucje, urzędy, firmy i grupy wychodzące naprzeciw osobom starszym. Honorowy certyfikat na Święcie Społeczników Powiatu Grójeckiego otrzymały 24 miejsca w powiecie grójeckim, z czego aż 13 z Gminy Warka. Chcecie wiedzieć gdzie są takie miejsca?

Akcja prowadzona była na początku października. Przygotowana została przez Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego (ok. 30 osób – liderów grup senioralnych). Głównymi kryteriami decydującymi o przyznaniu certyfikatu było – przyjazna atmosfera i otwartość na seniorów, dostosowanie architektury, możliwość rozwijania aktywności czy specjalna oferta dla osób starszych. Nominacji mogła dokonać m.in. grupa senioralna, senior niezrzeszony, a także sama kandydująca do certyfikatu instytucja czy firma.

Wśród Miejsc Przyjaznych Seniorom znaleźli się:

 1. Rynek Kawiarnia – Galerie Warka

Wyróżnienie za: Przyjazny i wyjątkowy klimat obiektu, którego przytulne wnętrze przyciąga m.in. lokalnych twórców. Przygotowanie specjalnej oferty dla seniorów tj. w dni powszednie do godziny 13 do każdej kawy deser za 50%, bezpłatne dekoracyjne pakowanie zakupionych w galerii prezentów oraz karty rabatowej „10-ta kawa gratis”.

 1. Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Wyróżnienie za: Stwarzanie przestrzeni do rozwoju aktywności i edukacji osób starszych poprzez udostępnienie miejsca na działalność 2 wareckich grup seniora tj. Klub Złotego Wieku, który działa już 42 lata I Uniwersytet Trzeciego Wieku – który ma tu swoją siedzibę od 2006 r. Możliwość  wykorzystania całej bazy obiektu, m.in. organizowanie zajęć gimnastyki dla osób starszych. Stwarzanie możliwości do bliskiej współpracy międzypokoleniowej ze względu na funkcjonującą tu świetlicę socjoterapeutyczną. Wsparcie przy pozyskiwaniu środków na realizację projektów aktywizujących.

 1. Bank Spółdzielczy w Warce

Wyróżnienie za: Dostępność  poprzez lokalizację sali obsługi klientów na parterze i  swobodny przez to dostęp dla niepełnosprawnych osób starszych. Posiadanie specjalnej oferty w zakresie rachunków i kredytów, w tym darmowe konto, niskie oprocentowanie oraz prowizje.

 1. Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Rodziny w Michalczewie

Wyróżnienie za: Dostosowanie obiektu kościoła i terenu wokół dla osób starszych m.in. konfesjonał jest specjalnie obudowany dźwiękochłonną gablotą dla spowiedzi osób niedosłyszących, obydwa kościoły (dolny i górny) mają podjazdy dla wózków, aleja na wałach prowadząca do kościoła górnego na całej długości ma wygodną poręcz, kościół jest ogrzewany, a wszystkie ławki są wyłożone miękką i ciepłą wykładziną, na terenie parafialnym są nowe 4 toalety. Dysponowanie infrastrukturą przyjazną dla seniorów m.in. siłownią, boiskiem, terenem rekreacyjnym, bibliotekę. Co ciekawe kościół w Michalczewie może być wspaniałym miejscem modlitwy i celem pielgrzymek seniorów, gdyż św. Anna – jako babcia Pana Jezusa jest patronką wszystkich babć. W kościele jest obraz św, Anny i Joachima – rodziców Matki Bożej, dziadków Pana Jezusa.

 1. Restauracja Albero w Warce

oraz

 1. Restauracja Senatorska 25 w Warce

Wyróżnienie za:  Infrastrukturę dostępną dla seniorów poprzez zlokalizowanie obiektu na parterze, przestronne i wygodne wnętrze. Dostosowanie oferty do potrzeb osób starszych poprzez „środę dla seniora” ze zniżką 10% na dania z karty.

 1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Marcelego Ciemniewskiego w Warce

Wyróżnienie za:  Uwzględnienie potrzeb osób starszych poprzez dostępność książek z dużym drukiem i audiobookami, przychylność i otwartość pracowników biblioteki. Wrażliwość na ograniczenia ekonomiczne seniorów – osoby powyżej 75 lat nie płacą kary za przetrzymanie książek. Staranie się, aby seniorzy, którzy stanowią liczną grupę wśród  czytelników biblioteki mieli przeświadczenie, że są tu ważni i potrzebni.

 1. Świetlica Wiejska w Michałowie Górnym

Wyróżnienie za:  Wyremontowanie i dostosowanie miejsca do potrzeb spotkań grupy senioralnej z Michałowa i dzięki temu stworzenie azylu oraz możliwości do samorealizacji, rozwoju aktywności seniorów, spotkań i współpracy z innymi grupami senioralnymi.

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie

 Wyróżnienie za:  Dostrzeganie możliwości współpracy i  potencjału osób starszych. Postawę kadry pedagogicznej poprzez zauważenie potrzeb uznania i realizacji w życiu społecznym seniorów. Współdziałanie seniorów i szkoły w ważnych dla mieszkańców wydarzeniach lokalnych.  Udostępnianie pomieszczeń do spotkań.

 1. Urząd Miejski w Warce

Wyróżnienie za:  Wspieranie aktywności grup senioralnych m.in. poprzez pomoc w organizacji Dnia Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego, pomoc w funkcjonowaniu grup senioralnych w np. przy wyposażeniu świetlic wiejskich. Docenianie zaangażowania społecznego osób starszych. Traktowanie z uwagą i zrozumieniem oraz wspieranie rozwoju 7 grup senioralnych na terenie gminy Warka. Inicjowanie i współorganizowanie wielu akcji prozdrowotnych skierowanych do seniorów.  Dbanie o przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zakup komputerów z Internetem i udostępnienie świetlic komputerowych. Uwzględnianie ograniczeń zdrowotnych seniorów np. poprzez liczne miejsca siedzące przy stoliku przy Biurze Obsługi Interesanta, umożliwiające spokojne wypełnianie dokumentów z pomocą pracowników urzędu.

 1. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Wyróżnienie za: Specjalną ulgę w cenie biletu wejściowego dla wszystkich seniorów powyżej 65 r.ż. oraz darmowe wejścia do Muzeum w czwartki. Dostępność architektoniczną obiektu. Cenienie szczególnie seniorów jako turystów m.in. specjalne przygotowywanie ofert dla Klubów Seniora i Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Otwartość na dodatkowe formy spędzenia wolnego czasu w parku, pałacu czy centrum Edukacyjno-Muzealnym np. pomoc w organizacji spotkania przy kawie, przy akompaniamencie skrzypcowym lub fortepianowym.

 1. Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”

Wyróżnienie za:  Pamiętanie szczególnie o seniorach przy doborze działań kulturalnych, kierowanie informacji bezpośrednio do grup senioralnych z gminy Warka. Możliwość korzystania z dostosowanej do seniorów oferty tj. wykładów Wareckiej Akademii Wiedzy, koncertów, wystaw czy wieczorów z poezją. Profesjonalne i życzliwe podejście do seniorów wynikające z doświadczenia współpracy z tą ważną dla Dworku na Długiej grupą odbiorców poprzez wspieranie działalności Związku Kombatantów.

 1. Świetlica w Bończy

Wyróżnienie za: Za stwarzanie klimatu i atmosfery partnerstwa, współpracy z grupą seniorów SPA, gdzie senior nie jest tylko pomocnikiem, ale równorzędnym partnerem projektowanych działań. Stworzenie przestrzeni, która gwarantuje trwałość podejmowanych inicjatyw i poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacji, które wpływają na powodzenie podejmowanych przez seniorów działań integracyjnych i animacyjnych. Za życzliwą pomoc „juniorów” dla „starszych juniorów”.

mps-04

Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom” prowadzona była w ramach projektu „Sieć Aktywnych Seniorów Grójeckiego” realizowanego przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

pasek-z-logami-asos-2016

Udostępnij:
← W Michałowie już czuć święta - ozdoby świąteczne zrobione! Tajemnice podwodnych miast →

Dodaj komentarz