Zmiany w organizacji odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 od mieszkańców Gminy Warka

Zmiany w organizacji odbioru odpadów komunalnych w roku 2017 od mieszkańców Gminy Warka

31 grudnia 2016 skończyła się obecna umowa na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Warka, jaką Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. zawarł ze Związkiem Międzygminnym pod nazwą NATURA. Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowa umowa, która wprowadza drobne zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych.

Informujemy o ważnych dla mieszkańców zmianach, jakie zostały wprowadzone po 01.01.2017.

I) Zmiana koloru worków na odpady segregowane.

W związku z nowymi przepisami prawnymi ujednolicono kolorystykę worków i pojemników na odpady komunalne – kolory te obowiązywać będą na terenie całego kraju:

  1. Odpady suche (opakowania plastikowe, opakowania metalowe, papier) – worki koloru żółtego (poprzednio były to worki koloru czerwonego);
  2. Odpady szkło opakowaniowe – worki koloru zielonego (poprzednio były to białe przeźroczyste worki);
  3. Odpady zielone – worki koloru brązowego; jest to nowa frakcja odbieranych odpadów – odpady te będą odbierane z częstotliwością co 2 tygodnie w okresie kwiecień- październik.

II) Zmiana szaty graficznej harmonogramów odbioru odpadów komunalnych.

W latach ubiegłych mieszkańcy otrzymywali harmonogramy obejmujące okres jednego półrocza oraz byli osobno informowani o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych (tzw. „wystawki” dwa razy w roku) – wg wymogów nowej umowy, jaką zawarł Zakład Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o. harmonogramy mają obejmować okres całego roku oraz zawierać wszystkie informacje dotyczące odbioru odpadów Komunalnych (a więc także terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych) – poza tym harmonogram będzie obejmował tylko dany rejon, a nie tak jak poprzednio wszystkie rejony wiejskie i miejskie.

Najważniejszą informacją jest to, że nie będzie zmiany dni odbioru odpadów z danego rejonu – odpady będą odbierane w tych dniach, w jakich były odbierane w latach ubiegłych – pomijając sytuacje, gdy w danym dniu wypada święto; wtedy w harmonogramie będzie podany inny dzień.

Harmonogramy w nowej wersji zostały dostarczone do końca poprzedniego roku do wszystkich posesji, z których będą odbierane odpady – znajdą się także na stronie internetowej Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA oraz na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Warce Spółka z o.o.

ZUK Warka

Drukowanie

Drukowanie

odpady2

odpady2

odpady3

odpady3

Udostępnij:
← Kultura jak z obrazka „Dwa smaki turystyki” z Grupą Żywiec →

Dodaj komentarz