Realizacja ostatniego etapu projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”

Realizacja ostatniego etapu projektu „Ochrona bioróżnorodności obszaru nadpilicznego w Warce”

Do końca zbliża się realizacja projektu dotyczącego ochrony cennych gatunków obszaru Natura 2000 nad Pilicą. Widać już ścieżkę, która prowadzi w kierunku Winiar. W pierwszym odcinku jest wykonana z kostki, a w dalszym – ze względu na wymagania przyrodnicze, ma nawierzchnię szutrową.  Zadaniem ścieżki ma być kanalizowanie ruchu turystów i mieszkańców.

Ostatnim etapem są infrastrukturalne elementy edukacyjne tj. kładki i podesty. Z uwagi na wymagania związane z siedliskami chronionych ptaków zamontowane zostaną ekologiczne wygrodzenia z wikliny.

Przy ścieżce staną interaktywne tablice, których zadaniem jest przekazanie informacji jak ważna jest nadpiliczna bioróżnorodność. Dzieci będą mogły nie tylko przeczytać o chronionych ptakach, rybach, gadach i drzewach, ale także uczyć się poprzez zagadki zlokalizowane na ruchomych częściach tablic. Na ścieżce będzie można wsłuchać się w naturę również poprzez kody QR. Po ich zeskanowaniu będzie można posłuchać głosu nurogęsi, drozda, kosa czy zięby.

Dla turystów przygotowana została broszura, która będzie dostępna w Urzędzie Miejskim i w obiektach turystycznych na terenie miasta, jej celem będzie zachęcenie do odkrycia tego pięknego zakątka Warki.

Realizacja projektu zakończy się w październiku. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę Warka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Udostępnij:
← Sukces naszej biegaczki Zmiana na stanowisku Komendanta Policji w Warce →

Dodaj komentarz