II Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów

II Zjazd Sieci Aktywnych Seniorów

22-23 sierpnia w Ośrodku Emaus pod Białobrzegami odbył się II w tym roku Zjazd liderów Sieci Aktywnych Seniorów z terenu powiatu grójeckiego. Uczestniczyło w nim aż 27 osób z 18 grup senioralnych (w tym z 10 z gminy Warka).

Szkolenie było przygotowaniem do tworzenia nieformalnych Senioralnych Ciał Konsultacyjno-Doradczych. Seniorzy pracowali nad rozpoznaniem spraw ważnych dla seniorów, w jaki sposób przeprowadzić diagnozę lokalnej społeczności, w jaki sposób i na jakich zasadach seniorzy mogą współpracować z samorządem, na co seniorzy mogą mieć wpływ w kontekście polityki publicznej na rzecz osób starszych.

Szkolenie poprowadził Jakub Kamiński z Kuźni Inicjatyw „Wiskitki.org” na co dzień współpracujący z grupami senioralnymi.

W spotkaniu wzięło udział 27 osób – liderki i liderzy grup: Uniwersytet Trzeciego Wieku Warka, Grupa Senioralna Michałowskie Poziomki, Aktywne Piaseczno, SPA Bończa, Kwitnąca Jabłoń Konary, Klub Złotego Wieku z Warki, Starówka Stara Warka, Grupa Młodzi Duchem z Michalczewa, Warecki Klub Seniora „Radość z Życia”, Złota Reneta z Ostrołęki, Stowarzyszenie Seniorów Relaks z Belska Dużego, Grupa Niepokorni z Drwalewa, Koło Seniorów Familia z Grójca, Stowarzyszenie Seniorów PoKUSa, Złota Jesień z Jasieńca, Słodkie Babeczki Watraszew oraz Grupa Senioralna „Marzycielki z Sielca”.

Szkolenia zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w ramach projektu Liderzy zmian – Aktywna Sieć Seniorów z Powiatu Grójeckiego dofinansowanego w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Udostępnij:
← Cyrkowy ANIMATOR... Wareccy siatkarze w dobrej formie! →

Dodaj komentarz