Kolejny rok dbamy o zabytki na starym wareckim cmentarzu

Kolejny rok dbamy o zabytki na starym wareckim cmentarzu

W bieżącym roku Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu podjął się kolejnych działań dla ratowania starych zniszczonych i nieposiadających opiekunów, zabytkowych nagrobków znajdujących się na wareckim starym cmentarzu.

W tym roku Komitet podjął decyzję o wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Antoniny Krasuskiej i Witusia Kamińskiego pochodzącego z początku XX w., znajdującego się w obrębie skarpy cmentarnej w środkowej jego części. Grobowiec wpisany jest do rejestru zabytków i wszystkie prace wykonywane są za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Obiekt jest w tragicznym stanie. Największemu zniszczeniu uległ murowany front, który pochyla się niebezpiecznie do przodu i obecnie odchylenie od pionu wynosi ok. 35 stopni. Przed przewróceniem i zwaleniem frontu zapobiega pień drzewa, który przylega bezpośrednio do niego. Jest to ostatnia chwila do powstrzymania postępującej destrukcji, która mogłaby doprowadzić do zniszczenia znajdujące się w sąsiedztwie nagrobki. W związku z powyższym planowane jest przeprowadzenie kompleksowych prac konserwatorsko-remontowych mających na celu przywrócenia walorów artystyczno-estetycznych grobowca, poprawę stanu technicznego, w tym statyki oraz zabezpieczenie go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Prace zostały już rozpoczęte, zdemontowane zostały elementy z piaskowca i tablica marmurowa, które zostały poddane pracom konserwatorskim, nastąpi też rekonstrukcja zniszczonego krzyża zwieńczającego pomnik. Następnie przeprowadzone zostaną prace zabezpieczająco-konstrukcyjne murowanego frontu grobowca, które będą polegały na jego zdemontowaniu i rekonstrukcji na podstawie wykonanej inwentaryzacji z wykorzystaniem oryginalnego materiału. Ze względu na rozmiar prac koszt ich wykonania jest znaczny. Prace konserwatorskie wykonane będą przez i pod nadzorem artysty plastyka, konserwatora dzieł sztuki mgr Krystynę Antoniak i zrealizowane do 20 października 2019 r.

W tym celu w dniach 1, 2 i 3 listopada 2019 r., na obydwu wareckich cmentarzach tradycyjnie już zorganizowana zostanie kolejna, ósma już Kwesta, z której pozyskane środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów tej wyjątkowo dużej, ale koniecznej inwestycji. Już dzisiaj zwracamy sie z prośbą o hojność odwiedzających w tych dniach groby swoich najbliższych.

Dzięki działaniom Społecznego Komitetu i wsparciu ze strony społeczeństwa uratowanych zostało popadających w ruinę 18 pomników i płyt nagrobnych zacnych mieszkańców Warki i okolic.

Dbałość o wszystkie groby, a zwłaszcza o zabytkowe, winna stać się dla nas obowiązkiem sumienia. Cmentarz, jego wygląd, jest poniekąd świadectwem naszej wiary, naszej modlitewnej pamięci o zmarłych. Cmentarze, jako zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpanym źródłem wiedzy o minionym życiu pojedynczych ludzi i całych zbiorowości ludzkich. Są także wyrazem i świadectwem kultury regionu i całego narodu. Stare, zwłaszcza zabytkowe i historyczne nagrobki, także nagrobki ludzi związanych z dziejami parafii, regionu lub kraju, choćby nie były zabytkami oraz stare partie cmentarzy wraz z ogrodzeniami, alejami, drzewostanem i innymi obiektami cmentarnymi winny być otoczone opieką konserwatorską, a następnie parafialną opieką społeczną.

Andrzej Gut – Przewodniczący Społecznego Komitetu

Fot. Jacek Wojciechowski

 

Udostępnij:
← Rynek żył życiem „Skrzynki Kontaktowej” Kryta Pływalnia zaprasza! →

Dodaj komentarz