-1.7 C
Warka
piątek, 27 stycznia, 2023
Więcej
  Strona głównaInstytucjeFundusz sołecki w gminie Warka

  Fundusz sołecki w gminie Warka

  Polska wieś zmienia się dynamicznie, następujące przeobrażenia nie dotyczą jedynie modernizacji rolnictwa i  wprowadzania nowych technologii, dokonuje się bowiem olbrzymia zmiana kulturowa i cywilizacyjna.  Należy zwrócić uwagę, że nie postęp technologiczny jest najważniejszy, często nie doceniamy budowania kapitału społecznego, bez którego nie wykorzystamy największego bogactwa wsi, czyli jej mieszkańców.

  Doskonałym narzędziem, który aktywizuje społeczności lokalne, zachęca do współpracy i buduje poczucie tożsamości jest fundusz sołecki.

  Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy zarezerwowaną dla sołectw. O sposobie wykorzystania przydzielonej kwoty decydują sami mieszkańcy. Jest to forma budżetu partycypacyjnego dająca ludziom możliwość samodzielnego i wspólnego decydowania, które przedsięwzięcia w ich wsiach są najistotniejsze i na które, w pierwszej kolejności, należy przeznaczyć środki. Często są to przedsięwzięcia, o których radni nigdy nie myśleli, jako o zadaniach priorytetowych. Należy pamiętać, że wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie jest obligatoryjne, to rada gminy decyduje o jego powołaniu (podejmuje uchwałę w której wyraża lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na następny rok). O przeznaczeniu f. s. nie może zdecydować burmistrz, radni ani sołtys, tylko mieszkańcy na zebraniu wiejskim są uprawnieni do podjęcia decyzji  o przeznaczeniu zagwarantowanych środków.

  Nadal jedynie połowa gmin w Polsce uprawnionych do tworzenia funduszu sołeckiego, korzysta z tego rozwiązania. Radni Gminy Warka rokrocznie podejmują próbę włączenia mieszkańców w planowanie gminnych wydatków. W budżecie gminy Warka zarezerwowano środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 454 850,13 zł.

  Wysokość środków przewidzianych na każde sołectwo jest ustalana na podstawie wzoru wskazanego w Ustawie o Funduszu Sołeckim. O jego wysokości decyduje liczba mieszkańców danego sołectwa oraz zamożność gminy. Wydatkowanie funduszu sołeckiego nie odbywa się według zupełnie wolnych zasad. Realizowane przedsięwzięcia objęte są rygorem trzech podstawowych reguł: muszą być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

  Redakcja „Kuriera Wareckiego”

  budzet sołecki v1 gotowe ZM

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE