Więcej
  Strona głównaInstytucjeSzkoły PonadpodstawoweUroczyste pożegnanie absolwentów CKZiU w Nowej Wsi

  Uroczyste pożegnanie absolwentów CKZiU w Nowej Wsi

  Po czterech latach spędzonych w murach niezwykle przyjaznej szkoły, nadszedł dzień pożegnania absolwentów Technikum im. Tomasza Nocznickiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

   

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik geodeta i technik obsługi turystycznej rozpoczęła się 29 kwietnia o godz. 11.00. Pani Danuta Borowiec –Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi – powitała wszystkich gości, zebranych w sali gimnastycznej – panią Małgorzatę Iskrę – inspektora do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Warce, pana Jana Madeja – Delegata na Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz pana Grzegorza Surmę – zastępcę dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oddział w Radomiu, grono pedagogiczne, absolwentów i ich rodziców, uczniów młodszych klas.

  Uroczystość rozpoczęła się od przekazania opieki nad sztandarem przedstawicielom klas trzecich. Od tej pory to oni będą strażnikami tradycji, godnie reprezentującymi całą szkolną społeczność w chwilach podniosłych wydarzeń.

  W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor gratulowała wszystkim wyników w nauce i innych znaczących osiągnięć, które pozwoliły zapisać się byłym już uczniom w historii szkoły. Najlepsi uhonorowani zostali świadectwami z wyróżnieniem, nagrodami książkowymi oraz stypendiami. Rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Na twarzach nagradzanych osób widać było wzruszenie, radość, zadowolenie i dumę.

  Grono uhonorowanych uczniów jest niezwykle liczne. Jako pierwsi nagrodzeni zostali uczniowie, którzy najlepiej zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie: w zawodzie technik ogrodnik największą ilość punktów zdobył Sebastian Wrzesiński, natomiast w zawodzie technik architektury krajobrazu – Aleksandra Krawiec. Nagrody dla nich ufundowała Mazowiecka Izba Rolnicza i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Następnie pani Małgorzata Iskra w imieniu Burmistrza Warki wręczyła nagrodę ufundowaną przez Urząd Miejski w Warce dla najlepszego absolwenta – Jakuba Jagiełło, który uzyskał średnią ocen 4,93. Równie wysokie średnie uzyskali: Aleksandra Krawiec – 4,75, Sebastian Wrzesiński – 4,54; Paulina Rzepka – 4,45; Agata Szczygieł – 4,45; Adrianna Mariowska – 4,40. Za dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali uczniowie: Daniel Wysocki ze średnią 4,17; Angelika Zwierzchowska – 4,16; Monika Maliszewska – 4,11. Za godne reprezentowanie szkoły w LX Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – blok Ogrodnictwo – nagrodzony został Sebastian Wrzesiński, a za udział w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu nagrody otrzymały: Aleksandra Krawiec, Adrianna Mariowska, Kinga Jędrzejewska. Za czteroletnie, muzyczne i recytatorskie reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym wyróżniono Aleksandrę Krawiec i Aleksandra Bajoryńskiego. Pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie, reprezentujący Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi na pozaszkolnych zawodach sportowych. Podobnie uhonorowano liczną grupę honorowych dawców krwi, nagrody dla tych, którzy oddali najwięcej krwi ufundowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu, a byli to: Łukasz Kozerski, – 3650 ml, Paweł Zawiliński i Radosław Chrzaszcz – po 2700 ml oraz Kamil Górzyński – 2250 ml, Damian Bąk – 1350 ml. Wszyscy krwiodawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas czwartych to wydarzenie szczególne w życiu ucznia, bowiem w tym dniu każdy otrzymuje świadectwo z rąk Pani Dyrektor. To symboliczny moment, kiedy, po raz ostatni w szkole, następuje sprawdzenie listy obecności uczniów, którzy właśnie przechodzą do historii.

  Przedstawiciele absolwentów serdecznie dziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za efektywną współpracę i stworzenie atmosfery życzliwości, wsparcia i wyrozumiałości, ale i motywowanie do pracy oraz nagradzanie wszelkich osiągnięć. Wyrazem wdzięczności były kwiaty i muzyczny upominek – występ Aleksandry Krawiec i Aleksandra Bajoryńskiego.

  Za trud, włożony w kształtowanie młodych, często niepokornych jeszcze osobowości, dziękowali rodzice absolwentów. W swoim wystąpieniu podkreślili, że szkoła w Nowej Wsi znacząco wspiera rodziców w wychowywaniu młodzieży, a na szczególny podziw zasługuje atmosfera tu panująca i działania na rzecz dobra ucznia.

  Ostatnim elementem uroczystości był program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas trzecich, kształcących się w zawodach: technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, pod kierunkiem wychowawczyń – pani Marii Kocewiak i pani Ewy Malowaniec. Absolwenci otrzymali od młodszych kolegów pamiątkowe statuetki oraz serdeczne życzenia spełnienia wszystkich marzeń i osiągnięcia sukcesu w każdej dziedzinie życia. Życzenia starszym kolegom przekazał także przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

  Życzymy wszystkim absolwentom, aby ten nowy etap w swoim życiu rozpoczęli pełni energii i siły do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom losu, by wykorzystali jak najlepiej wszystkie wiadomości i umiejętności, jakie zdobyli w ciągu minionych lat nauki, by po słonecznych, ciepłych tygodniach najdłuższych wakacji w swoim życiu pełni zapału realizowali swe życiowe plany.

   

  Anna Dacka, Ewa Malowaniec

  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70, 793 800 142. Godziny pracy: październik – maj w godz. 8:00–20:00 (pon. – czw.) i 8:00–16:00 (pt.); czerwiec–wrzesień w godz. 8:00–16:00 (pon.–pt.).

  NAJPOPULARNIEJSZE