Spotkanie Partnerstw PAFW w Starej Warce

Spotkanie Partnerstw PAFW w Starej Warce

Przedstawiciele 3 lokalnych Partnerstw PAFW – z Warki, Szadka i Główczyc spotkali się 21 października na zaproszenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w Świetlicy w Starej Warce by uczyć się: jak budować dobro wspólne, jak mówić o działaniach społecznych i uwieczniać ważne chwile oraz by wymieniać się pomysłami na działania. Lokalizacja nie była przypadkowa.

Partnerstwo projektu z Warki pt. „Owoc Naszej Pasji”  było reprezentowane przez Gminną Instytucję Kultury – Dworek na Długiej, Gospodarstwo Agroturystyczne – Antonówka, Publiczną Szkołę Podstawową w Konarach,  Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Kultywator z Bończy, Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi oraz  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Stara Warka.

Zorganizowanie szkolenia w Świetlicy w Starej Warce było celowe, gdyż nie jest to miejsce przypadkowe w kontekście idei projektu. Od kilku lat świetlica jest dobrym wspólnym mieszkańców Starej Warki, a sama wieś jest typowo sadownicza. W ramach szkolenia przedstawiciele Stowarzyszenia opowiedzieli jak świetlica powstawała i w jaki sposób jest żywym, lokalnym centrum aktywności.

Spotkanie było też okazją do podzielenia się planami w realizacji projektów w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW oraz zaplanowania Spotkania Otwartego dla Partnerów w Gminie Warka, zaplanowano je na 8 listopada o godz. 16.00.

Partnerstwo projektu „Owoc naszej pasji” zaprasza instytucje, organizacje, grupy zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Liderem Projektu: Stowarzyszenie W.A.R.K.A. tel. 504 671 770 dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl. Więcej o projekcie na http://warka24.pl/28328/jablkowawarka/

Projekt „Owoc naszej pasji” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

partnerzy-1-pasek-z-logami

Udostępnij:
← Gmina Warka uhonorowana tytułem Mazowiecka Gmina Roku 2016 Nasza młodzież na zlocie Warka-Palmiry →

Dodaj komentarz