Więcej
  Strona głównaInstytucjeDworek na DługiejRocznica Komitetu im. ks. Marcelego Ciemniewskiego

  Rocznica Komitetu im. ks. Marcelego Ciemniewskiego

  W dniu 14 maja 2017 r. odbyły się uroczystości związane z 5. rocznicą działalności Społecznego Komitetu na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu. O godz. 15 w kościele Maryjnym p.w. Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona została Msza św. w intencji członków Społecznego Komitetu i ich rodzin, osób kwestujących i wspierających działalność Społecznego Komitetu. Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum  Edukacyjno – Muzealnym przy Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. Podczas tej części odbył się pokaz multimedialny przedstawiający dokonania Społecznego Komitetu w ciągu pięciu lat. Następnie wręczone zostały podziękowania instytucjom, organizacjom i osobom indywidualnym, które wspierają działalność Społecznego Komitetu oraz biorą udział w kwestach organizowanych przez Komitet. W dalszej części uroczystości odbył się program słowno-muzyczny oparty na pierwszej gazecie lokalnej Gawędy Wieczorne redagowanej i wydawanej w latach 1924-1926 przez ks. Marcelego Ciemniewskiego zasłużonego dla Warki proboszcza. W gazecie tej ks. Marceli zawierał m.in. gawędy, legendy, baśnie ludowe i opowiadania, które ukazywały przeszłość narodową, uczyły miłości do Boga i Ojczyzny. Ukazywał wady i przywary ówczesnego społeczeństwa takie jak: pijaństwo, złodziejstwo, bandytyzm, rozpustę, wulgarność języka, gry hazardowe, próżniactwo, itp. W programie udział wzięli: Maria Gut – recytacje, Grzegorz Paczkowski – recytacje, Andrzej Gut – śpiew, gitara.

  Udział w uroczystościach rocznicowych wzięli m.in.: ks. Kanonik Grzegorz Krysztofik – proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, Aldona Rzeźnik – przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce, Wiesław Czerwiński  i Andrzej Zaręba – radni Rady Powiatu Grójeckiego, Jerzy Kołodziejski i Grzegorz Paczkowski – radni Rady Miejskiej w Warce, Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Danuta Sadowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego, Krystyna Antoniak – Konserwator Dzieł Sztuki, rzeczoznawca w dziedzinie konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów dzieł Sztuki przy ZPAP oraz przedstawiciele instytucji, organizacji społecznych i osoby biorące udział w kwestach organizowanych przez Społeczny Komitet.

  Współorganizatorami uroczystości byli: Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego.

  Sponsorzy: Parafia Matki Bożej szkaplerznej w Warce, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, Gminna Instytucja Kultury Dworek na Długiej w Warce, Piotr Bączek, Starostwo Powiatowe w Grójcu, Bank Spółdzielczy w Warce.

  Społeczny Komitet im. ks. Marcelego Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Zabytkowych Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości.

  Przewodniczący Społecznego Komitetu – Andrzej Gut 

  fot. Andrzej Niemirski

  Dnia 7 lutego 2012 r. z inicjatywy Marii i Andrzeja Gutów zawiązał się Komitet Organizacyjny 150. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Komitet przyjął do realizacji zadania : wykonanie prac konserwatorskich pomnika nagrobnego, ufundowanie tablicy pamiątkowej z okazji obchodzonych rocznic, zorganizowanie uroczystości rocznicowych, przybliżenie społeczeństwu postaci ks. Marcelego Ciemniewskiego poprzez działalność edukacyjną – wystawy, koncerty, spotkania i publikacje. Na wniosek Komitetu Organizacyjnego powyższych rocznic Rada Miejska w Warce ustanowiła rok 2012 Rokiem   ks. Marcelego Ciemniewskiego oraz nadała Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Warce imię ks. Marcelego Ciemniewskiego.

  28 marca 2012 r. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce odbyły się uroczystości rocznicowe. W krużgankach kościoła otwarta została wystawa poświęcona postaci gorliwego kapłana, żarliwego patrioty i miłośnika Warki. W kościele odprawiona została Msza św. w intencji zasłużonego dla Warki proboszcza. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie przy grobie księdza M. Ciemniewskiego zostały odmówione modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze. W niedzielę 22 kwietnia 2012 r. podczas uroczystości w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona ks. Marcelemu Ciemniewskiemu. Dzięki ofiarności lokalnej społeczności i środkom zebranym podczas pierwszej kwesty zorganizowanej przez Komitet Organizacyjny rocznic wykonano renowację pomnika nagrobnego oraz rozpoczęto prace konserwatorskie dwóch kolejnych zabytkowych nagrobków.

  9 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość zakończenia Roku Księdza Marcelego Ciemniewskiego oraz działalności Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150. rocznicy urodzin i 85. rocznicy śmierci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Po zakończeniu uroczystej Mszy św. w intencji członków Komitetu, ich rodzin oraz osób kwestujących i darczyńców zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji wspierających działania dla upamiętnienia postaci ks. Marcelego Ciemniewskiego. Odbył się też program artystyczny oparty na „Gawędach Wieczornych” – pierwszej gazecie lokalnej redagowanej i wydawanej przez ks. Marcelego. Wydany został też okolicznościowy folder ukazujący wszystkie powyższe uroczystości.

  W 2013 roku Komitet Organizacyjny rocznic przyjął nazwę – Społeczny Komitet im. ks. M. Ciemniewskiego na rzecz Odnowy Nagrobków na Wareckim Starym Cmentarzu i zorganizował prace konserwatorskie nagrobków : Księdza Jana Kantego Maszkowskiego wareckiego proboszcza w latach 1843 –  1853 oraz parafianki Pauliny Hibner zmarłej w roku 1865 w wieku 13 lat. Przeprowadzenie prac konserwatorskich tych i innych obiektów było konieczne ze względu na ich bardzo zły stan oraz małą czytelność napisów. Rozsypujące się podmurówki zagrażały całkowitemu zniszczeniu płyt. Podczas drugiej kwesty zorganizowanej przez Społeczny Komitet…, udało się zebrać niezbędne środki na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem prac konserwatorskich oraz na rozpoczęcie działań na rzecz odnowy kolejnych zabytkowych nagrobków.

  W tym roku przypada 5. rocznica powstania i działalności Społecznego Komitetu. W ciągu pięciu lat dzięki wsparciu i ofiarności ludzi dobrej woli udało się uratować (oprócz wymienionych wyżej) : Płytę nagrobną Krzysztofa Dąbrowskiego z XIX w., fragment płyty nagrobnej małżonków Kłoczkowskich XIX w., pomnik nagrobny z figurą Św. Nepomucena rodziny Maliszewskich XIX w., płytę nagrobną rodziny Maliszewskich XIX w., płytę nagrobną Mateusza Hermanna I poł. XIX w., płytę nagrobną Józefa i Agaty Steckich poł. XIX w., płytę nagrobną Franciszki Schmalz XIX w., płytę nagrobną Adama Teofila Wróblewskiego XIX w. Do wszystkich powyższych obiektów wykonane zostały betonowe fundamenty. W bieżącym roku zostaną przeprowadzone duże prace konserwatorskie nagrobka rodziny Polamin, składającego się z postumentu i trzech płyt nagrobnych XIX w.

  Obiekty nagrobne  znajdujące się na cmentarzu są niezwykle cenne pod względem historycznym i artystycznym, a także są świadectwem naszej kultury i tożsamości. Cieszy fakt zwiększania się liczby osób zaangażowanych w zbiórkę pieniędzy na ten cel, jak również wszystkich tych, którzy chętnie wspierają tę inicjatywę. Coroczne wspieranie Kwesty przez mieszkańców Warki świadczy o uznaniu potrzeby ratowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Cmentarze, jako zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpanym źródłem wiedzy o minionym życiu pojedynczych ludzi i całych zbiorowości ludzkich. Są także wyrazem i świadectwem kultury regionu i całego narodu. Dzięki dotychczasowym zbiórkom udało się uratować piętnaście najcenniejszych zabytkowych nagrobków. Nadal jednak wiele innych wymaga pilnej renowacji i od troski naszego pokolenia zależy, ile z nich zostanie jeszcze uratowanych.

  Społeczny Komitet rozpoczynał działalność pięć lat temu, w okresie tym skład się zmieniał. Obecnie skład Komitetu stanowią: Andrzej Gut – przewodniczący, Danuta Sadowska – wiceprzewodnicząca, Grażyna Kijuc – skarbnik, Maria Gut – sekretarz, Maria Bieńkowska, Zbigniew Strus, Andrzej Niemirski, Waldemar Tereszkiewicz, Andrzej Zaręba – członkowie. W pięciu kwestach zorganizowanych przez Społeczny Komitet w tym okresie uczestniczyły 94 osoby. Działania Komitetu były wspierane przez: Parafię Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, Towarzystwo Miłośników Miasta Warka, Dworek na Długiej, Urząd Miejski w Warce, Zakład Usług Komunalnych w Warce, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Grupę Rekonstrukcji Historycznej w Warce, 1 Warecką Drużynę Harcerską. Wszystkim należą się podziękowania. W sposób szczególny podziękowanie należy się księdzu proboszczowi parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce ks. kanonikowi Grzegorzowi Krysztofikowi za Jego współpracę z Komitetem i przychylność wobec jego działań.

  Zapraszamy samorządowców, instytucje samorządowe, organizacje społeczne, wspólnoty parafialne oraz osoby indywidualne do wspierania tak cennej i potrzebnej inicjatywy. Wsparcie to jest wyrazem troski i dojrzałości społeczeństwa o nasze wspólne kulturowe dziedzictwo.

  Lista osób kwestujących w latach 2012-2016:

  Bajoryńska Ewa, Barszcz Przemysław, Bączek Piotr, Bieńkowska Maria, Bieńkowski Piotr, Chodecki Łukasz, Chojnacka Małgorzata, Chojnacki Romuald, Czerwiński Wiesław, Czosnowski Marcin, Dąbrowski Daniel, Dobrzyński Maciej, Domańska Irena, Domańska Aleksandra, Domański Jakub, Dubińska Aleksandra, Firlik Magdalena, Gabler Sławomir, Gajownik Adam, Galińska Marta, Gawroński Piotr, Gostkowski Władysław, Gut Maria, Gut Andrzej, Gut Mikołaj, Gut Maksymilian, Górniewicz Monika, Górski Jarosław, Jasiński Andrzej, Jurczak Bartłomiej, Kaczmarek Artur, Kaczmarek Małgorzata, Kasprzak Bożena, Kasprzak Dariusz, Kasprzak Kacper, Kasprzyk Anna, Kijuc Grażyna, Kijuc Krzysztof, Kołodziejski Jerzy, Kossakowski Dariusz, Kowalska Karolina, Krawczyk Urszula, Kreczmański Janusz, Kwiatkowski Mieczysław, Kwiczak Zbigniew, Lenarczyk Dorota, Lewandowska Gabriela, Lutek Luiza, Majewski Daniel, Marczak Jan, Marek Krystyna, Matlakowska Anna, Michałowska Jadwiga, Nadolna Wiesława, Niemirski Andrzej, Niemirski Dominik, Niemirski Wojciech, Orlik Urszula, Paczkowski Grzegorz, Paczkowska Małgorzata, Pietraszko Borys, Pietrzak Witold, Podworski Kacper, Połeć Piotr, Regulska Ewelina, Rybarczyk Katarzyna, Rogozińska Ewa, Rudnicki Adam, s. Rafaela Rusin, Rzeźnik Aldona, Rzeźnik Marcin, Rzeźnik Michał, Rzeźnik Paweł, Sadowska Danuta, Setniewska Teresa, Seremak Łukasz, Skowrońska Wiesława, Skrzypczak Zofia, Sobieraj Jadwiga, Stefaniak Iwona, Strus Maria, Strus Zbigniew, Tereszkiewicz Małgorzata, Tereszkiewicz Waldemar, Tomczyk Barbara, Turek Wojciech, Wdowiak Tomasz, Wesołowska Wiktoria, Wojciechowski Artur, Wojciechowska Zofia, Wołos Emilia, Zaręba Andrzej, Zaręba Franciszek, s. Alana Zych.

   

   

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE