Więcej

  Jedyny taki Hetman

  7 kwietnia, dokładnie w 357 rocznicę „Bitwy pod Warką” uroczyście odsłonięty zostanie na wareckim rynku pomnik Hetmana Stefana Czarnieckiego.

  357 lat temu pod Warką rozegrała się bitwa, w której wojska polskie pod wodzą Stefana Czarnieckiego pokonały szwedzkiego najeźdźcę. Zwycięstwo spod Warki miało ogromne znaczenie dla podniesienia ducha narodu, ponieważ szwedzki najazd na Polskę w 1655 roku był miażdżącym ciosem. Pod Warką pokonaliśmy Szwedów po raz pierwszy na otwartym polu. Pokazaliśmy, że potrafimy zwyciężać. Sukces ten rozpoczął zwycięską ofensywę, która w rezultacie doprowadziła do pokoju oliwskiego w 1660 roku. Bitwa pod Warką 1656 roku stanowi jedną z najciekawszych kart historii grodu nad Pilicą.

  Ramowy program uroczystości:

  13.00 – Kościół Św. Mikołaja w Warce

  • Uroczysta Msza Św. z udziałem Pocztów Sztandarowych

  14.30 – Rynek – Plac Stefana Czarnieckiego

  • Powitanie zgromadzonych
  • Rys historyczny
  • Odczytanie Aktu Erekcyjnego
  • Uroczyste odsłonięcie pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego
  • Złożenie kwiatów
  • Wręczenie podziękowań
  • Koncert okolicznościowy

  Uroczystości towarzyszyć będą wystawy plenerowe: „Hetman Stefan Czarniecki w 357. rocznicę Bitwy pod Warką 1656 r. “, „Jak powstał Hetman” oraz wystawa komiksu historycznego „Bitwa pod Warką 1656 roku”.

  Uroczystość uświetni ceremoniał wojskowy z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej, Asysty i Orkiestry Wojskowej.

  Dwa lata temu zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Pomnika Stefana Czarnieckiego w składzie: Dorota Iskra – Przewodnicząca Komitetu, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce, Waldemar Górnicki – artysta, rzeźbiarz, Andrzej Zaręba – dyrektor Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej” w Warce, Maciej Dobrzyński – radny Powiatu Grójeckiego, Teresa Knyzio – wiceburmistrz Warki, Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Celem Komitetu było wybudowanie i odsłonięcie na wareckim rynku pomnika Hetmana. Jest to, co warte podkreślenia jedyny w Polsce i na świecie pomnik Hetmana Czarnieckiego na koniu. Hetmana o którym śpiewamy w Hymnie Narodowym.

  Pomnik jest dziełem młodego artysty, absolwenta warszawskiej ASP, stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Tomasza Górnickiego. Opiekę artystyczną nad pomnikiem objął prof. Antonii Pastwa.

  Patronat Honorowy nad odsłonięciem pomnika objąłPrezydent RP – Bronisław Komorowski.

  Patronat Honorowy nad budową pomnika objęli:

  • Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak
  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik
  • Starosta Powiatu Grójeckiego – Marian Górski
  • Burmistrz Miasta i Gminy Warka – Dariusz Gizka

   

  Organizatorzy uroczystości:

  • Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hetmana Stefana Czarnieckiego
  • Samorząd Miasta i Gminy Warka
  • Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej” w Warce
  • Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
  • Parafia Św. Mikołaja w Warce
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
  • Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

  Plakat

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70. Stałe godziny pracy : Pn-Pt 8.oo-16.oo Dodatkowo w godzinach popołudniowych i w sobotę odbywają się zajęcia tematyczne z instruktorami.

  NAJPOPULARNIEJSZE