Kronika policyjna i dwa słowa komendanta

Kronika policyjna i dwa słowa komendanta

W nocy z 24/25 sierpnia 2018 roku w Warce na ul. Puławskiej, nieznany sprawca dokonał kradzieży stojącego na klatce schodowej roweru typu górskiego marki Xrock o wartości 1000 złotych na szkodę mieszkanki Warki. Policjanci szybko ustalili sprawcę tego czynu, którym okazał się mieszkaniec Radomia.

5 września 2018 roku w nieznany sprawca pod nieobecność domowników wyważył drzwi balkonowe i z wnętrza domu dokonał kradzieży pieniędzy, oraz złotej biżuterii na szkodę mieszkańca Warki. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

8 września 2018 roku Komisariat Policji w Warce został powiadomiony przez mieszkańca Warki o tym, że nieznany sprawca po uprzednim wyważeniu okna w jego domu mieszkalnym, dostał się do jego wnętrza skąd dokonał zaboru torebki damskiej z zawartością pieniędzy i dokumentów.

 

Dwa słowa Komendanta

Serdecznie Witam wszystkich mieszkańców miasta  i gminy Warka.

W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci  prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.

Od 3 września br. droga do szkoły i z powrotem będzie stałym elementem w życiu dziecka,  aż do wakacji. Zatem droga ta powinna być bezpieczna. O to zadbają policjanci z Komisariatu Policji w Warce wspierani przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Wszyscy powinni mieć na uwadze, że po wakacjach, dzieci mają często rozproszoną uwagę i nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest zapraszanie policjantów na spotkania z rodzicami oraz na lekcje wychowania komunikacyjnego z dziećmi. Zajęcia z policjantem są dla dzieci zawsze dużą atrakcją, co zachęca je do poznawania zasad ruchu drogowego. Nie do przecenienia jest wiedza funkcjonariuszy, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafią udzielić dzieciom porad praktycznych oraz wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Kształtowanie u dzieci właściwych nawyków to żmudna praca, ale opłaca się ją wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Przypominam rodzicom, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego. Zgodnie z art. 43 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest noszenie elementów odblaskowych. Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni też pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych lub specjalnych siedziskach. Dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, nie zaś od strony jezdni.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana zarówno do dzieci, jak i do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Apeluję:

MAMO – TATO:

  • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
  • ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze,
  • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

NAUCZYCIELU:

  • odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
  • przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

KIERUJĄCY POJAZDAMI:

  • w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

W sierpniu oraz wrześniu 2018r. policjanci z Komisariatu Policji w Warce zabezpieczali szereg uroczystości i różnego rodzaju imprez (m.in. rocznica wybuchu II wojny światowej, Święto Warki) w trakcie których dbali przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników. Dzięki bardzo intensywnej pracy kierownictwa oraz policjantów biorących bezpośredni udział w zabezpieczeniach udało się zapewnić całkowity ład i porządek w czasie tych wydarzeń.

W tym miejscu, z okazji mijającej kadencji, chciałbym w imieniu swoim i wszystkich policjantów Komisariatu Policji w Warce, złożyć podziękowania i wyrazy uznania dla Pana Burmistrza Miasta i Gminy Warka – Dariusza Gizki, Pani Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Warka – Teresy Knyzio, Przewodniczącej Rady Miejskiej – Pani Aldonie Rzeźnik oraz całej Radzie za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej i trud wniesiony przy wsparciu w wielu przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym dofinansowanie zakupu radiowozu oraz pomoc przy odnowieniu Komisariatu. Dzięki takim działaniom możemy w pełni wspólnie dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

Mam nadzieję, że pełniona w latach 2014 – 2018 służba na rzecz społeczności lokalnej, tej małej Ojczyzny jaką jest gmina Warka jest i zawsze będzie dla Państwa źródłem satysfakcji, jak również inspiracją do dalszych działań.

Jednocześnie życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz uzyskania satysfakcjonujących wyników w nadchodzących wyborach samorządowych.

 

Z poważaniem,

Komendant Komisariatu Policji w Warce – podkom. Paweł Lewandowski

Udostępnij:
← To był dobry czas dla strzelców, warto o tym pamiętać 21 października To były niezwykłe śniadania na wareckim rynku →

Dodaj komentarz