14 C
Warka
poniedziałek, 5 czerwca, 2023
Więcej
  Strona głównaSportStrzelectwoVIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

  VIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

  Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki zaprasza w dniach 15-16 czerwca na warecką strzelnicę na VIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

  II Runda Pucharu Mazowsza w Strzelectwie Historycznym

  Cel zawodów:
  – Popularyzacja sportu strzeleckiego
  – Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik
  – Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych

  Organizator zawodów:
  Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

  Termin i miejsce zawodów:
  Strzelnica Miejska Warka , 15 i 16.06.2013

  Uroczystość otwarcia zawodów w dniu 15.06.2013 O godzinie 8 30
  Rozpoczęcie strzelań od godziny 9 00 Według harmonogramu :
  Kolejka startowa co 45 min.

  UCZESTNICTWO: Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby
  niezrzeszone posiadające własną broń odprzodową.

  Program zawodów:
  Dnia 15.06.2013
  Konkurencje 25 m i 50 m:

  Vetterli
  Pensylvania
  Lamarmora
  Miquelet
  Kuchenreuter,
  Cominazzo
  Mariette,
  Donald Malson
  Pułaski ( Kuchenreuter 50 )

  Dnia 16.06.2013
  Konkurencje 100 m ( 9 00 do 11 00)

  Whitworth
  Getysburg
  Minnie
  Sharps 100m,

  Po godz. 11

  CAS 2 stage (ze względu na ilość strzałów równe szanse mają strzelający z broni CP jak i scalonej.)

  Wild Bunch ( Dzika Banda) 2 stage
  Broń i amunicję udostępni organizator za zwrotem kosztów ammo.
  Opis torów nie będzie wcześniej publikowany, obowiązuje briefing.

  Opis konkurencji

  a) Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
  – broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub
  kapiszonowy,
  – przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  b) Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
  – przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  c) Whitworth ( karabin kapiszonowy 100m)
  – przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału; przezierniki i
  muszki kołowe dozwolone, jeśli odpowiadają tamtym czasom,
  – tarcza ISSF 50 m 20/50
  – postawa leżąc, odległość 100 metrów.

  d) Minie ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
  – przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy
  – tarcza ISSF 50 m 20/50
  – postawa leżąc, odległość 100 metrów.

  e) Lamarmora ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 50 m)
  – przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  f) Miquelet ( karabin -muszkiet skałkowy 50 m)
  – broń – wojskowy gładko lufowy muszkiet skałkowy,
  – przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  g) Getysburg ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
  – przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy
  – postawa stojąc, odległość 100 metrów.

  h) Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
  – broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
  gwintowanej,
  – przyrządy celownicze wg XIX wieku,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

  i) Mariette (Rewolwer 25m)

  j) Sharps 100m ( konkurencja non-MLAIC)
  -broń –dowolny jednostrzałowy karabin czarnoprochowy ( replika lub oryginał sprzed 1890 r)
  ładowany odtylcowo
  -przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
  – tarcza ISSF 50 m 20/50
  – postawa dowolna, odległość 100 metrów.

  k) Cominazzo (Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
  – broń – dowolny jednostrzałowy gładkolufowy pistolet skałkowy
  – przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, odległość 25 metrów.

  l) NON MLAIC Pułaski ( Kuchenreuter 50) (pistolet kapiszonowy 50 m)
  – broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
  gwintowanej,
  – przyrządy celownicze wg XIX wieku,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

  ł) Donald Malson (Rewolwer 50 m)
  – bron – dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki,
  – przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o
  profilu w stylu oryginału,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

  m) CAS 1stage = 5 strzałów rewolwer , 1 karabin, 1 lub 2 strzały strzelba
  Broń: dowolny rewolwer kapiszonowy lub scalony akceptowany przez SASS
  Dowolny karabin CP ( kapiszonowy , skałkowy) lub scalony dopuszczony przez SASS.
  Strzelba dowolna CP o zapłonie kapiszonowym , skałkowym lub scalona dopuszczona przez SASS.

  n) Wild Bunch ( Dzika Banda) 1 stage =10 strzałów Colt 1911, 5 karabin, 5 strzelba)
  broń: dowolny klon Colta 1911 A1 cal. 45 ACP, dowolny karabin lever lub pump action w kalibrze 0.38-0.45 ( naboje rewolwerowe ) , strzelba dowolny klon Winchester 1897 pump-action.

  Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC lub SASS dla danej konkurencji.

  KLASYFIKACJA: indywidualna

  NAGRODY: indywidualnie: 1- 3 medale, nagrody rzeczowe
  1-6 dyplomy

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  a) konkurencja będzie liczona, jeżeli zgłosi się do niej minimum 4 zawodników
  b) startowe 40 zł za pierwszą konkurencję, 30 zł za każdą następną.
  c) na strzelnicy będą obowiązywać przepisy MLAIC oraz SASS.
  d) zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji;
  e) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu.

  Zakończenie zawodów nastąpi w 1 godzinę po ostatniej zmianie strzelań drugiego dnia zawodów.

  SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;

  2. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;

  3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

  4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki);

  5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;

  6. Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);

  7. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką;

  8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;

  9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”;

  10. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;

  11. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa : zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;
  Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika;

  12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;

  13. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;
  repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;
  14. Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;

  15. W przypadku braku zapłonu (niewypał) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań; W konkurencji Lorenzoni zawodnik zgłasza problem sedziemu , konkurencja jest przerwana do momentu usuniecia niewypału.

  16. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

  REGULAMIN STRZELAŃ

  1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.
  2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
  3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
  4. Komendy:
  początek konkurencji: „START”
  przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania
  koniec konkurencji: „STOP”
  5. Każdy strzelec ma dwie tarcze, do których oddaje 6 i 7 strzałów w dowolnej kolejności w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.
  6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji za wyjatkiem zgłoszonego sedziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze ( fouling shot)
  7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.
  8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
  9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
  10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.
  11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
  12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości
  13. Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis typuje się przegranego,ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10ciu zaliczanych, itd.
  Jeli i po tejmetodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się trzy odrzucone strzały.
  14. Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
  15. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie
  mają przepisy MLAIC lub w dyscyplinach dynamicznych -SASS.
  VI. Ustalenia dodatkowe.

  KOLEJNOŚĆ STARTOWA

  a. Zawodnicy startują według kolejności ustalonej na liście startowej.

  b. Kolejność na liście startowej jest ustalona na podstawie zgłoszeń kierowanych na e-mail: cezary@cezary.pl w miarę wolnych miejsc w poszczególnych kolejkach strzelań.

  Kolejki startowe od 9 00 rozpoczynają się CO 45 MINUT

  W zgłoszeniu proszę podać : Konkurencja-NR.KOLEJKI STARTOWEJ. O ile będą wolne miejsca w wybranej przez strzelca kolejce – zostanie on wpisany na oczekiwaną kolejkę. Jeśli nie będzie już miejsc – otrzyma e-mail z alternatywną propozycją.
  Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. O ile w ciagu 3 dni mail zwrotny nie nadejdzie – oznacza to ,że zgłoszenie nie dotarło – wtedy proszę o mail monitujący .

  c. Osoby , które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć wolne miejsca w kolejkach startowych – o ile takie będą. Jeżeli w danej kolejce sędzia stanowiskowy stwierdzi wolne miejsca, to będzie je mógł przydzielić zawodnikom niezarejestrowanym na listach startowych.

  2.Ocenianie i nagrody

  a. Nagrody indywidualne: miejsca 1do 3 medale , miejsca 1-6 dyplomy.

  b. Ocena tarcz będzie przeprowadzona wg zasad MLAIC

  -W sprawach interpretacji regulaminu i sprawach spornych obowiązuje decyzja Sędziego Głównego Zawodów
  -Termin zgłaszania protestów lub reklamacji – nie później niż 1 godz. po zakończeniu swojej serii strzelania w danej konkurencji, do kierownika biura obliczeń.

  Źródło: http://wks.e-warka.pl

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł
  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE