Więcej
  Strona głównaSportStrzelectwoVIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

  VIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

  Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki zaprasza w dniach 15-16 czerwca na warecką strzelnicę na VIII Wareckie spotkania Czarnoprochowe

  II Runda Pucharu Mazowsza w Strzelectwie Historycznym

  Cel zawodów:
  – Popularyzacja sportu strzeleckiego
  – Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej i jej replik
  – Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych

  Organizator zawodów:
  Stowarzyszenie Warecki Klub Strzelecki

  Termin i miejsce zawodów:
  Strzelnica Miejska Warka , 15 i 16.06.2013

  Uroczystość otwarcia zawodów w dniu 15.06.2013 O godzinie 8 30
  Rozpoczęcie strzelań od godziny 9 00 Według harmonogramu :
  Kolejka startowa co 45 min.

  UCZESTNICTWO: Członkowie klubów strzeleckich, Bractw Kurkowych, osoby
  niezrzeszone posiadające własną broń odprzodową.

  Program zawodów:
  Dnia 15.06.2013
  Konkurencje 25 m i 50 m:

  Vetterli
  Pensylvania
  Lamarmora
  Miquelet
  Kuchenreuter,
  Cominazzo
  Mariette,
  Donald Malson
  Pułaski ( Kuchenreuter 50 )

  Dnia 16.06.2013
  Konkurencje 100 m ( 9 00 do 11 00)

  Whitworth
  Getysburg
  Minnie
  Sharps 100m,

  Po godz. 11

  CAS 2 stage (ze względu na ilość strzałów równe szanse mają strzelający z broni CP jak i scalonej.)

  Wild Bunch ( Dzika Banda) 2 stage
  Broń i amunicję udostępni organizator za zwrotem kosztów ammo.
  Opis torów nie będzie wcześniej publikowany, obowiązuje briefing.

  Opis konkurencji

  a) Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
  – broń: każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub
  kapiszonowy,
  – przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  b) Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
  – przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  c) Whitworth ( karabin kapiszonowy 100m)
  – przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału; przezierniki i
  muszki kołowe dozwolone, jeśli odpowiadają tamtym czasom,
  – tarcza ISSF 50 m 20/50
  – postawa leżąc, odległość 100 metrów.

  d) Minie ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
  – przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy
  – tarcza ISSF 50 m 20/50
  – postawa leżąc, odległość 100 metrów.

  e) Lamarmora ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 50 m)
  – przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  f) Miquelet ( karabin -muszkiet skałkowy 50 m)
  – broń – wojskowy gładko lufowy muszkiet skałkowy,
  – przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
  – postawa stojąc, odległość 50 metrów.

  g) Getysburg ( karabin kapiszonowy wojskowy kal. powyżej 13,5mm 100m)
  – przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy
  – postawa stojąc, odległość 100 metrów.

  h) Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
  – broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
  gwintowanej,
  – przyrządy celownicze wg XIX wieku,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

  i) Mariette (Rewolwer 25m)

  j) Sharps 100m ( konkurencja non-MLAIC)
  -broń –dowolny jednostrzałowy karabin czarnoprochowy ( replika lub oryginał sprzed 1890 r)
  ładowany odtylcowo
  -przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału,
  – tarcza ISSF 50 m 20/50
  – postawa dowolna, odległość 100 metrów.

  k) Cominazzo (Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
  – broń – dowolny jednostrzałowy gładkolufowy pistolet skałkowy
  – przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, odległość 25 metrów.

  l) NON MLAIC Pułaski ( Kuchenreuter 50) (pistolet kapiszonowy 50 m)
  – broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie
  gwintowanej,
  – przyrządy celownicze wg XIX wieku,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

  ł) Donald Malson (Rewolwer 50 m)
  – bron – dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki,
  – przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna o
  profilu w stylu oryginału,
  – tarcza ISSF 20/50
  – postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

  m) CAS 1stage = 5 strzałów rewolwer , 1 karabin, 1 lub 2 strzały strzelba
  Broń: dowolny rewolwer kapiszonowy lub scalony akceptowany przez SASS
  Dowolny karabin CP ( kapiszonowy , skałkowy) lub scalony dopuszczony przez SASS.
  Strzelba dowolna CP o zapłonie kapiszonowym , skałkowym lub scalona dopuszczona przez SASS.

  n) Wild Bunch ( Dzika Banda) 1 stage =10 strzałów Colt 1911, 5 karabin, 5 strzelba)
  broń: dowolny klon Colta 1911 A1 cal. 45 ACP, dowolny karabin lever lub pump action w kalibrze 0.38-0.45 ( naboje rewolwerowe ) , strzelba dowolny klon Winchester 1897 pump-action.

  Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC lub SASS dla danej konkurencji.

  KLASYFIKACJA: indywidualna

  NAGRODY: indywidualnie: 1- 3 medale, nagrody rzeczowe
  1-6 dyplomy

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  a) konkurencja będzie liczona, jeżeli zgłosi się do niej minimum 4 zawodników
  b) startowe 40 zł za pierwszą konkurencję, 30 zł za każdą następną.
  c) na strzelnicy będą obowiązywać przepisy MLAIC oraz SASS.
  d) zawodnicy strzelają z własnej broni i amunicji;
  e) organizator zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmian regulaminu.

  Zakończenie zawodów nastąpi w 1 godzinę po ostatniej zmianie strzelań drugiego dnia zawodów.

  SZCZEGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich;

  2. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu;

  3. Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna i in.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych.

  4. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki);

  5. Podczas trwania konkurencji zawodnicy obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu;

  6. Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną czy margaryną);

  7. Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem, lub podsypaną panewką;

  8. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia;

  9. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”;

  10. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu;

  11. Po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa : zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami;
  Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika;

  12. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia;

  13. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie;
  repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji;
  14. Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego;

  15. W przypadku braku zapłonu (niewypał) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań; W konkurencji Lorenzoni zawodnik zgłasza problem sedziemu , konkurencja jest przerwana do momentu usuniecia niewypału.

  16. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

  REGULAMIN STRZELAŃ

  1. Wszyscy zawodnicy muszą znać regulamin zawodów oraz warunki bezpieczeństwa.
  2. Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
  3. Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
  4. Komendy:
  początek konkurencji: „START”
  przerwanie ognia: „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” lub inna komenda jednoznacznie sugerująca przerwanie strzelania
  koniec konkurencji: „STOP”
  5. Każdy strzelec ma dwie tarcze, do których oddaje 6 i 7 strzałów w dowolnej kolejności w ciągu 30 minut, z tego 10 najlepszych strzałów liczonych jest jako rezultat.
  6. Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji za wyjatkiem zgłoszonego sedziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze ( fouling shot)
  7. Kapiszony lub podsypki mogą być próbowane w czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.
  8. Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
  9. Każda usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.
  10. Jeżeli w tarczy jest więcej niż 13 przestrzelin i nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odliczone zostaną najlepsze przestrzeliny powyżej 13 przestrzelin.
  11. Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
  12. Przestrzelina, aby mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości
  13. Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis typuje się przegranego,ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10ciu zaliczanych, itd.
  Jeli i po tejmetodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się trzy odrzucone strzały.
  14. Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
  15. W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie
  mają przepisy MLAIC lub w dyscyplinach dynamicznych -SASS.
  VI. Ustalenia dodatkowe.

  KOLEJNOŚĆ STARTOWA

  a. Zawodnicy startują według kolejności ustalonej na liście startowej.

  b. Kolejność na liście startowej jest ustalona na podstawie zgłoszeń kierowanych na e-mail: cezary@cezary.pl w miarę wolnych miejsc w poszczególnych kolejkach strzelań.

  Kolejki startowe od 9 00 rozpoczynają się CO 45 MINUT

  W zgłoszeniu proszę podać : Konkurencja-NR.KOLEJKI STARTOWEJ. O ile będą wolne miejsca w wybranej przez strzelca kolejce – zostanie on wpisany na oczekiwaną kolejkę. Jeśli nie będzie już miejsc – otrzyma e-mail z alternatywną propozycją.
  Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym. O ile w ciagu 3 dni mail zwrotny nie nadejdzie – oznacza to ,że zgłoszenie nie dotarło – wtedy proszę o mail monitujący .

  c. Osoby , które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć wolne miejsca w kolejkach startowych – o ile takie będą. Jeżeli w danej kolejce sędzia stanowiskowy stwierdzi wolne miejsca, to będzie je mógł przydzielić zawodnikom niezarejestrowanym na listach startowych.

  2.Ocenianie i nagrody

  a. Nagrody indywidualne: miejsca 1do 3 medale , miejsca 1-6 dyplomy.

  b. Ocena tarcz będzie przeprowadzona wg zasad MLAIC

  -W sprawach interpretacji regulaminu i sprawach spornych obowiązuje decyzja Sędziego Głównego Zawodów
  -Termin zgłaszania protestów lub reklamacji – nie później niż 1 godz. po zakończeniu swojej serii strzelania w danej konkurencji, do kierownika biura obliczeń.

  Źródło: http://wks.e-warka.pl

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE