Inwestycje w Gminie Warka

Inwestycje w Gminie Warka

Inwestycje zakończone 

  1. Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce

Zmodernizowana została ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Spacerowa. Dodatkowo wybudowany został „łącznik” między ul. Pułaskiego a ul. Turystyczną. Ulica Kazimierza Pułaskiego na odcinku 304 mb do Muzeum ma wykonaną nową nawierzchnię z masy bitumicznej oraz obustronnie zmodernizowany chodnik. Wykonane zostało nowe oświetlenie uliczne. Na całej długości ul. Spacerowej wynoszącej ok. 521 mb wykonana jest nowa nawierzchnia bitumiczna oraz zostały wyremontowane pobocza. Jednocześnie na odcinku łączącym ul. Pułaskiego z ul. Turystyczną wykonano nową drogę o nawierzchni bitumicznej i poboczach z kruszywa łamanego. Na powyższe zadanie Gminie Warka przyznano dofinansowanie w wysokości 926.219,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Inwestycje w trakcie realizacji

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Warka z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego będą realizowane kolejne inwestycje w zakresie remontów dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy.

  1. Remont drogi wojewódzkiej 730 w miejscowościach Nowa Wieś – Krześniaków – Laski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg na realizację tego zadania na odcinku ok. 4,5 km. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni. W miejscowości Nowa Wieś powstanie nowy chodnik z masy bitumicznej, położone zostaną przepusty pod zjazdami na działki, utwardzone będą kostką chodniki przy zatokach przystankowych. Koszt zadania  to 4.651.888,33 zł. Termin wykonania robót – 30.09.2020 r.

  1. Remont drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary – Magierowa Wola – Dębnowola

W Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich otwarte zostały oferty przetargowe na realizację tego zadania na odcinku około 3,5 km. W ramach inwestycji powstanie nowa nawierzchnia bitumiczna, na jezdni pobocza z destruktu bitumicznego na podbudowie z kruszywa łamanego, odbudowana będzie nawierzchnia przy przystanku autobusowym. Koszt zadania to 3.208.935,50 zł. Termin realizacji zadania – 31.08.2020 r.

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach niniejszego zadania obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 4,5km, budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 3,5km oraz budowę odcinków poprzecznych sieci do linii rozgraniczającej działki o łącznej długości ok. 400m. W zakres inwestycji wchodzi również budowa pompowni – 7 szt. wraz z zasilaniem i automatyką. Budowana kanalizacja objęta niniejszym zadaniem włączona zostanie do istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego przy ul. Gośniewskiej w Warce. Prace przy wykonaniu sieci wykonywane są  w wykopach otwartych oraz metodą przewiertu kontrolowanego. Wykonawca zrealizował około 80 % przewidzianych do wykonania prac.

  1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi

Trwają prace związane z budową sieci wodociągowej we wsi Hornigi, gdzie zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 2,5 km. Zaawansowanie prac ocenia się na ok. 35%, a termin zakończenia inwestycji upływa w dniu 30.09.2020 r.

Łączny koszt wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach oraz budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi to ok. 4 mln zł, z tego przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie wynosi 1.995.349 zł.

 

Inwestycje w trakcie przygotowania

  1. Klub Senior+ w Piasecznie

W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną następujące prace: budynek OSP Piaseczno zostanie docieplony, wykonana zostanie instalacja gazowa (instalacja wewnętrzna oraz zewnętrzna wraz ze zbiornikiem gazu),  wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z piecem, wyremontowane zostaną podłogi i sufit, całość zostanie pomalowana oraz zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie kuchni tj. stoły, zlew kuchenny, okap, regał. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie wejścia i podjazdu dla osób na wózkach. Wartość inwestycji – 179.564,00zł. Gmina Warka na realizację zadania otrzymała dotację wysokości 143.651,20zł w ramach Rządowego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Realizacja zadania planowana jest do końca 2020 roku.

 

Udostępnij:
← Co Stowarzyszenie W.A.R.K.A. zrobiło dla mieszkańców gminy Warka w 2019 roku? Kreatywna szkoła w czasie kwarantanny →

Dodaj komentarz