Więcej
  Strona głównaBlogiResort Sprawiedliwości Pomaga - Areszt Śledczy w Grójcu

  Resort Sprawiedliwości Pomaga – Areszt Śledczy w Grójcu

  Areszt Śledczy w Grójcu uruchomił program produkcji środków ochrony osobistej niezbędnych w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Skazani odbywający karę w grójeckiej jednostce penitencjarnej, przy aktywnym udziale funkcjonariuszy Służby Więziennej, rozpoczęli szycie maseczek ochronnych.

  Służba Więzienna w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga włącza się w szereg pozytywnych inicjatyw społecznych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusy. Jednym z głównych projektów realizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych jest produkcja maseczek ochronnych umożliwiających zasłonięcie ust i nosa w miejscach publicznych. Zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami, obowiązek noszenia maseczek dotyczy niemal wszystkich osób, nałożony jest do odwołania. Maseczki wyprodukowane przez Służbę Więzienną są więc ważnym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby i unieszkodliwienia źródeł zakażenia.

  Od pomysłu do realizacji

  Wraz z rozwojem epidemii, wzrastała w społeczeństwie solidarność i chęć niesienia pomocy. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu mocno angażują się w działalność społeczną na rzecz innych podmiotów. Zorganizowali m.in. zbiórkę środków czystości, materiałów dezynfekujących i pielęgnacyjnych dla podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli, przekazali wraz z Policją ponad pół tony karmy dla bezdomnych zwierząt w Schronisku w Radomiu. W ramach kolejnych pozytywnych inicjatyw postanowili włączyć się również w produkcję maseczek. Od pomysłu do realizacji wystarczyło zaledwie kilka dni. Zorganizowano maszyny do szycia, materiał do produkcji, niezbędny sprzęt, przygotowano całą infrastrukturę. Również szybko się okazało, że wśród funkcjonariuszy grójeckiej jednostki penitencjarnej są osoby mające doświadczenie krawieckie, dzięki czemu zyskaliśmy ogromną wiedzę praktyczną, niezbędną do rozpoczęcia produkcji. W całe przedsięwzięcie włączyli się także osadzeni, którzy bez wahania przystąpili do akcji. W pierwszej fazie przeszkolono ośmiu skazanych, którzy w ramach zajęć resocjalizacyjnych i programu readaptacji społecznej rozpoczęli produkcję maseczek ochronnych w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie. Na bazie pierwszych doświadczeń, uruchomiona została równoległa edycja programu w Areszcie w Grójcu. Pozwoliło to zwiększyć efektywność działań i włączyć do programu kolejną grupę skazanych.

  Trudny początek

  Pierwsze kroki w produkcji maseczek nie były łatwe. Tego typu program jest innowacyjnym przedsięwzięciem. Jednak po kilku godzinach wspólnego wysiłku opracowane zostały optymalne standardy produkcyjne. Cały proces logistyczny nabierał właściwego kształtu. Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy wszystkich działów, wszelkie problemy natury technicznej i organizacyjnej zostały szybko rozwiązane. Przekłada się to na stały wzrost mocy produkcyjnych z dnia na dzień.

  Korzyści dla wspólnego dobra

  Realizacja programów resocjalizacji w ramach oddziaływań penitencjarnych jest jednym z głównych zadań wykonywania kary pozbawienia wolności przez Służbę Więzienną. Mają one na celu wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w tym poczucia odpowiedzialności, konieczności przestrzegania porządku prawnego a tym samym przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa. Włączenie osadzonych w akcję produkcji maseczek jest idealnym podłożem do stworzenia programu readaptacji społecznej. Tym bardziej, że skazani bardzo chętnie przystąpili do współpracy. Nie mogli się doczekać, kiedy rozpoczną szycie maseczek. Świadomość pełnienia ważnej, przydatnej roli w strukturach społecznych powoduje zmniejszenie stopnia prizonizacji wśród osadzonych i przygotowuje ich do właściwego funkcjonowania po odbyciu kary. Udział skazanych w całym przedsięwzięciu to nie tylko sposób na zagospodarowanie czasu i wypełnienie nudy. Wzbudza poczucie bycia potrzebnym i wnosi odrobinę dobra w trudnym okresie globalnej walki z pandemią.

  Kontynuujemy rozpoczęte działania

  Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie, tak samo jak pozostałe jednostki penitencjarne okręgu warszawskiego, aktywnie działa na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Dokłada wszelkich starań, aby sprostać zapotrzebowaniu społeczeństwa w środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek. To ważne, co robimy. Pomimo, iż na co dzień pozostajemy niewidoczni, to pamiętamy, że słowo „służba” wpisane jest w nazwę naszej formacji. Realizujemy ją za wysokim murem, z pełną odpowiedzialnością, na rzecz ochrony społeczeństwa.

  Opracowanie: ppor. Marek Pikulski

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE