TU MOŻE BYĆ TWOJA REKLAMA

KLIKNIJ I ZAMÓW
Strona głównaInstytucjeTrwa realizacji tegorocznych inwestycji w Gminie Warka

Trwa realizacji tegorocznych inwestycji w Gminie Warka

Poniżej prezentujemy tegoroczne inwestycje realizowane w Gminie Warka.

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

 1. Przebudowa ulicy Kazimierza Pułaskiego i ulicy Spacerowej w Warce

Wartość inwestycji – 1.010.116, 62 zł. Inwestycja  dofinansowana w 70% z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

 1. Budowa wiaduktu drogowego przy ul. Lotników

Zamknięty został przejazd kolejowy w ciągu drogi 731 Warka-Białobrzegi. Spowodowane jest to rozpoczęciem prac nad budową wiaduktu drogowego przy ul. Lotników. W celu usprawnienia ruchu drogowego na skrzyżowaniach i bezpiecznego wjazdu na wiadukt przy ul. Bielańskiej zaprojektowano rozwiązania drogowe obejmujące budowę dwóch rond jedno na skrzyżowaniu ul. Bielańskiej z ul. Nowakowskiego, drugie u zbiegu ul. Wójtowskiej i ul. Nowy Zjazd. Warto zaznaczyć, że przy wiadukcie, dzięki staraniom władz Warki, PLK wybuduje również dodatkowy przystanek Warka-Miasto usytuowany pomiędzy ulicami Lotników i Nowakowskiego (powstaną dwa jednokrawędziowe perony o długości 200 metrów, ławki, wiaty, gabloty informacyjne oraz nowoczesne ledowe oświetlenie, będą windy z peronów na nowy wiadukt, pochylnie oraz ścieżki prowadzące dla osób niewidomych).

 

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Warki z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego realizowane są kolejne inwestycje w zakresie remontów dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy.

 1. Remont drogi wojewódzkiej 730 w miejscowościach Nowa Wieś – Krześniaków – Laski

Na odcinku ok. 4,5 km wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni. W miejscowości Nowa Wieś powstanie nowy chodnik z masy bitumicznej, położone zostaną przepusty pod zjazdami na działki, utwardzone będą kostką chodniki przy zatokach przystankowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania inwestycji.

Wartość inwestycji – 4.651.888,33 zł. Termin wykonania robót – 30.09.2020 r.

 1. Remont drogi wojewódzkiej 731 w miejscowościach Konary – Magierowa Wola – Dębnowola

W ramach inwestycji powstanie na odcinku około 3,5 km nowa nawierzchnia bitumiczna, na jezdni pobocza z destruktu bitumicznego na podbudowie z kruszywa łamanego, odbudowana będzie nawierzchnia przy przystanku autobusowym. Obecnie wykonawca opracowuje czasową organizację ruchu.

Wartość inwestycji – 3.208.935,50 zł. Termin realizacji zadania – 31.08.2020 r.

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach

W ramach projektu wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości ok. 4,5km, wybudowana kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości ok. 3,5km oraz wybudowane odcinki poprzecznych sieci do linii rozgraniczającej działki o łącznej długości ok. 400m. W zakres inwestycji wchodzi również budowa pompowni – 7 szt. wraz z zasilaniem i automatyką. Wybudowana kanalizacja włączona zostanie do istniejącego kanału sanitarnego zlokalizowanego przy ul. Gośniewskiej w Warce. Wykonawca zrealizował około 90 % przewidzianych do wykonania prac. 

 1. Budowa sieci wodociągowej we wsi Hornigi

Ku końcowi zbliżają się prace związane z budową sieci wodociągowej we wsi Hornigi, gdzie została wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 2,5 km.

Łączny koszt wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gośniewicach oraz budowy sieci wodociągowej we wsi Hornigi to ok. 4 mln zł, z tego przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie wynosi 1.995.349 zł.

 1. Budowa sali konferencyjnej przy PSP nr 2 w Warce

Na ukończeniu jest rozpoczęta jeszcze w poprzednim roku inwestycja „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku sali konferencyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Warce.” W ramach zadania powstaje nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni około 100 m².

 1. Modernizacja OSP Warka

Trwa modernizacja OSP Warka, w tym powiększenie drzwi garażowych. Jest to niezbędne do przyjęcia nowego samochodu bojowego, który już niebawem zostanie zakupiony dzięki zewnętrznym dotacjom.

 

INWESTYCJE W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA

 1. Klub Senior+ w Piasecznie

W ramach realizowanej inwestycji wykonane zostaną następujące prace: budynek OSP Piaseczno zostanie docieplony, wykonana zostanie instalacja gazowa (instalacja wewnętrzna oraz zewnętrzna wraz ze zbiornikiem gazu),  wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z piecem, wyremontowane zostaną podłogi i sufit, całość zostanie pomalowana oraz zakupione zostanie dodatkowe wyposażenie kuchni tj. stoły, zlew kuchenny, okap, regał. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie wejścia i podjazdu dla osób na wózkach. Wartość inwestycji – 179.564,00zł. Gmina Warka na realizację zadania otrzymała dotację wysokości 143.651,20zł w ramach Rządowego Programu „Senior+” na lata 2015-2020. Realizacja zadania planowana jest do końca 2020 roku.

 1. Zagospodarowanie brzegów rzeki Pilicy

Przygotowany i złożony do dofinansowania zewnętrznego został projekt realizacji inwestycji zagospodarowania brzegów rzeki Pilicy pomiędzy mostami – kolejowym i samochodowym. W ramach inwestycji zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału wraz z oświetleniem, placu zabaw z altaną i strefą wypoczynkową, siłowni plenerowej, plaży z elementami małej architektury, strefy tężni solankowej, dwóch pomostów pływających (na starorzeczu oraz przy miejscu slipowania łodzi i kajaków) oraz parkingu.

 1. Budowa wiaduktu samochodowego w ciągu ulicy Grójeckiej

Bezkolizyjne skrzyżowanie, które jest na etapie projektowania zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Zwiększy to nie tylko bezpieczeństwo ruchu pociągów, ale bardzo usprawni komunikację drogową w mieście. Realizacja budowy drugiego wiaduktu umożliwi w przyszłości samorządowi Warki podjęcie działań związanych z wyprowadzeniem  ciężkiego transportu z centrum miasta. Wiadukt ten udało się wprowadzić jako dodatkowy element do inwestycji „Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa-Radom” dzięki długotrwałym staraniom Burmistrza Warki. Warto zaznaczyć, że w ramach inwestycji na stacji kolejowej Warka zmodernizowane będą perony oraz wybudowane zostanie przejście podziemne, które umożliwi bezpieczne dojście pasażerom do chodnika przy ul. Grójeckiej. Przedstawiamy wstępną koncepcję budowy wiaduktu.

 

 1. Przebudowa ulicy Pułaskiego na odcinku od ul. Ledóchowskiego od ul. Turystycznej

Dzięki dobrej współpracy Burmistrza Warki ze Starostą i Zarządem Powiatu na końcowym etapie jest przygotowanie projektu budowy ostatniego – niezwykle ważnego, odcinka łączącego ciąg komunikacyjny z Rynku do Muzeum im. K. Pułaskiego. Tym bardziej, ze niedawno zakończona została przebudowa ul. Pułaskiego od skrzyżowania z ulicą Turystyczną aż do Muzeum.

 

Redakcja Warka24.pl
Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE