Spotkanie Burmistrza Warki z Sołtysami

Spotkanie Burmistrza Warki z Sołtysami

24 lutego w Centrum Sportu i Rekreacji w Warce odbyło się spotkanie Burmistrza Warki Dariusza Gizki z Sołtysami.

Na zaproszenie Burmistrza na naradę przybyło 35 Sołtysów z gminy Warka. W posiedzeniu uczestniczyli również: Radny Powiatu Grójeckiego Jan Madej,  Skarbnik Gminy Anna Miodek oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Piątosa.

Jednym z pierwszych punktów spotkania było przedstawienie budżetu na 2021 r., w którym omówiono kwestie związane z podatkami i opłatami za odbiór odpadów komunalnych obowiązującymi na terenie gminy. Burmistrz wskazał główne kierunki inwestycji i remontów na bieżący rok, natomiast Skarbnik  omówiła ogólne zadania na które został przeznaczony fundusz sołecki. Sołtysi zostali również poinformowani o warunkach korzystania z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przez najbardziej potrzebujących mieszkańców Warki, a także przedstawiono aktualną sytuację związaną ze szczepieniami przeciwko COVID-19. Radny Powiatowy zapoznał Sołtysów z planowanymi przez powiat zadaniami, w tym z inwestycjami oświatowymi w placówkach powiatowych na terenie gminy Warka.

Spotkanie stało się  doskonałą okazją do dyskusji nad sprawami bieżącymi.

Urząd Miejski w Warce

Udostępnij:
← KS Warka rozgromił Mogielankę 700 lat Warki... Rok 1450... Providus Nicolaus Suledo, oppidanus de Warka →

Dodaj komentarz