Więcej
  Strona głównaInstytucje„Działaj lokalnie i ekologicznie” trwa nabór wniosków!

  „Działaj lokalnie i ekologicznie” trwa nabór wniosków!

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A. we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz w partnerstwie z Fundacją WWF Polska zaprasza do zgłoszenia się do Lokalnego Konkursu „Działaj lokalnie i ekologicznie”. Nabór trwa do 5 maja. Można się ubiegać o granty o wartości 3 tys. zł

  Dofinansowane mogą zostać projekty realizowane w ramach jednego z dwóch modeli. Model A zakłada organizację spotkań edukacyjnych na podstawie bezpłatnych materiałów WWF, a następnie akcję na rzecz poprawy stanu środowiska. Drugi model to własne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody i poprawy stanu środowiska.  W praktyce dzięki dofinansowaniu mogą powstać m.in. pikniki edukacyjne, panele dyskusyjne, debaty, wyzwania, koncerty, wystawy w przestrzeni publicznej, akcje społecznej, gry edukacyjne, gry miejskie, można zakładać ogrody sensoryczne domki dla owadów, łąki kwietne czy prowadzić działania rzecznicze.

  W konkursie startować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub młodzieży przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole) oraz grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (grupa mieszkańców osiedla). Konkurs obejmuje działania na terenie 5 gmin: Warka, Jasieniec, Grójec, Chynów oraz Goszczyn.

  Wnioski do konkursu można składać od 1 kwietnia do 5 maja, wyłącznie poprzez Generator wniosków dostępny na stronie www.stowarzyszeniewarka.pl. Następnie wyłonione zostaną 3 projekty o wartości do 3 tys. zł, które będą realizowane przez minimum 2 miesiące w okresie od 15 maja do 15 września 2021 r.

  Szczegółowe informacje www.stowarzyszeniewarka.pl.

  Koordynator projektu: Agnieszka Łeszczyńska, e-mail: aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl

  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
  Stowarzyszenie W.A.R.K.A.https://stowarzyszeniewarka.pl
  Nasza misją jest rozwój lokalny poprzez pobudzanie aktywności mieszkańców i promocję powiatu grójeckiego. Wizja Aktywność Rozrywka Kultura Alternatywa to hasła, których pierwsze litery tworzą nazwę organizacji i są drogowskazem przybliżającym jej cele i działalność.

  NAJPOPULARNIEJSZE