Strona głównaInstytucjePrezentacja prac konkursowych wykonanych przez uczniów CKZiU w Nowej Wsi….

Prezentacja prac konkursowych wykonanych przez uczniów CKZiU w Nowej Wsi….

W grudniu 2021 r. Starosta Powiatu Grójeckiego zaprosił uczniów technikum architektury krajobrazu do udziału konkursie na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu zieleni w przestrzeni publicznej – ul. Poświętne w Grójcu.

Konkurs miał na celu:

  • uwrażliwienie młodzieży na potrzebę ochrony środowiska;
  • promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań mających wpływ na estetykę miasta;
  • poszerzenie wiedzy w zakresie projektowania zieleni miejskiej;
  • kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
  • inspirowanie mieszkańców miasta do kształtowania estetyki zieleni.

W dniu 6 grudnia 2021 r., grupa uczniów z CKZiU Nowa Wieś pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych – pani Katarzyny Smolarek i pani Joanny Cieślik – udała się do Starostwa Powiatowego w Grójcu w celu omówienia szczegółów konkursu.

Do pierwszego etapu zgłosiło się 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu.
Ostatecznie wpłynęły trzy opracowania projektowe następujących uczniów:
  • Ewelina Pietrzak kl. III TA
  • Kinga Chojecka kl. III TOA
  • Karolina Krasowska kl. III TA i Marcin Krasowski kl. III TOA
W dniu 20.04.2022 r. w CKZiU Nowa Wieś odbyła się prezentacja prac konkursowych. W jury konkursu zasiedli: Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek, Członkowie Zarządu – Marzena Kołacz-Rosołowska, Paweł Siennicki i Andrzej Zaręba, Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Krystyna Jakubczyk oraz Dyrektor CKZiU w Nowej Wsi Anna Dacka.

Uczniowie zaprezentowali wykonane przez siebie prace projektowe. W prezentacjach multimedialnych przedstawili: dobór roślinności zwracając uwagę na jej zastosowanie w nasadzeniach przyulicznych, analizę kosztów oraz wizualizacje do projektów.

Takie konkursy to świetna okazja, by zainteresować uczniów szczerą troską o przyrodę, pobudzić ich wyobraźnię, skłonić do podejmowania inicjatyw bycia otwartym i kreatywnym.

Jeden z nagrodzonych projektów otrzyma rekomendację do realizacji, która przewidziana jest na rok 2022.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano również nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł. – za pierwsze miejsce, 600 zł. – za drugie miejsce, 400 zł. – za trzecie miejsce.

Uczniom gratulujemy ciekawych i kreatywnych opracowań, fantastycznych pomysłów i otwartości.

Życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Wojtera

Redakcja Warka24.pl
Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

NAJNOWSZE

NAJPOPULARNIEJSZE