0.4 C
Warka
niedziela, 27 listopada, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjePodsumowanie kampanii sprawozdawczej w Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie Warka

  Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w Ochotniczych Strażach Pożarnych w gminie Warka

  20 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddz. Gm. ZOSP RP w Warce. Głównym tematem było podsumowanie odbytych zebrań sprawozdawczych w OSP za 2021 r.

  Odbycie walnych zebrań sprawozdawczych jest obowiązkiem każdej OSP wynikającym ze statutu, a także z ustawy o stowarzyszeniach. W br. ze względu na pandemię zebrania zostały przesunięte na marzec. Mimo napiętego kalendarza wszystkie zebrania sprawozdawcze odbyły się w zaplanowanych terminach.

  W większości OSP Zarządy dobrze, a nawet bardzo dobrze przygotowały zebrania pod kątem dokumentacyjnym i organizacyjnym. Na zebraniach OSP przedstawiły realizację inwestycji, zakupy, działania ratowniczo-gaśnicze, wydatki finansowe i stan majątku. Na zebraniach określano plany dochodów oraz zadania inwestycyjne, remontowe i zakupowe na 2022 r. W planach tych można było dostrzec, że minęła już fala większych inwestycji na budynkach, a większość zadań jest skierowana na uzupełnienie wyposażenia wozów bojowych i strażaków. Duże znaczenie Zarząd przywiązuje do podnoszenia wyszkolenia strażaków. Realizacja będzie uzależniona od ilości miejsc na szkolenia, które organizuje PSP w Grójcu. Na wszystkich zebraniach zostały udzielone absolutoria aktualnym Zarządom. Dwie jednostki zasygnalizowały potrzebę zakupu wozów bojowych (Konary, Branków).

  We wszystkich zebraniach za strony Zarządu Oddz. Gminnego brali udział: Marian Górski – Prezes Zarządu Oddz. Gminnego, Wiceprezes Zarządu Oddz. Pow. w Grójcu, Henryk Fudecki – Komendant Gminny. Ponadto w zebraniach uczestniczyli: Dariusz Gizka – Burmistrz Warki, Teresa Knyzio – zastępca Burmistrza, Wojciech Kanarek – insp. Urzędu Miejskiego. Na kilku zebraniach byli obecni przedstawiciele PSP w Grójcu. Od kilku lat bardzo ciekawą formę zebrania realizują w OSP Branków, którzy po sprawozdaniach przedstawiają prezentację multimedialną z całorocznej działalności OSP.

  Poza sprawami zebrań, omówiono sprawę rzeczywistego zaangażowania środków z budżetu Gm. Warka w 2022 r., które przedstawił insp. z Urzędu Miejskiego W. Kanarek. Informację na temat składek realizowanych przez OSP udzielił skarbnik Zarządu Oddz. Gm. Cz. Iskra. Zapotrzebowanie na prace remontowo-inwestycyjne, zakup sprzętu wynikające z odbytych zebrań oraz działanie w ramach utworzonej grupy „Zarząd Gminy Warka” przedstawił Sekr. Oddz. Gm. – R. Gorgoń. Aktualną sytuację bojową jednostek, rodzaje szkoleń i ćwiczeń przedstawił Kom. Gm. H. Fudecki. Zapoznano także z terminem gminnych zawodów strzeleckich oraz rozdano Regulaminy.

  Na zakończenie posiedzenia Zarządu zabrał głos Burmistrz Warki D. Gizka. Podziękował wszystkim OSP za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy Warka. Podkreślił, że w tak trudnym okresie pandemicznym można było zaobserwować dużą aktywność członków OSP na rzecz środowiska lokalnego gm. Warka. Strażacy włączali się aktywnie w ochronę zdrowia podczas akcji związanych z pandemią. Pozytywnie ocenił udostępnianie strażnic nie tylko na cele statutowe, ale też na potrzeby społeczności lokalnych. Podkreślił, że coraz więcej OSP poszukuje środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, co pozwala na lepsze doposażenie OSP. Rekordzistą w pozyskiwaniu środków w 2021 r. było OSP w Brankowie.

  W końcowym wystąpieniu zapoznał członków Zarządu z aktualnymi działaniami samorządu gminnego na rzecz poszczególnych środowisk oraz występującymi problemami finansowymi związanymi z inwestycjami, a szczególnie problemami wynikającymi z podwyżek energii elektrycznej i gazu.

  Zebranie zakończył Prezes Zarządu M. Górski. Po zebraniu niektórzy członkowie Zarządu wykorzystali możliwość na zadawanie pytań Burmistrzowi dot. działań inwestycyjnych dot. ich miejscowości.

  Zarząd Oddz. Gm. ZOSP RP w Warce

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE