1.4 C
Warka
środa, 30 listopada, 2022
Więcej
  Strona głównaInstytucjePodsumowanie gospodarki odpadami w Gminie Warka za 2021 r.

  Podsumowanie gospodarki odpadami w Gminie Warka za 2021 r.

  Dokonana analiza gospodarki odpadami za 2021 rok wykazała, że jakość i ilość segregowanych odpadów komunalnych jest nadal niezadowalająca. Obowiązek segregacji odpadów nałożyła na wszystkich mieszkańców ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a na urzędy gmin obowiązek kontroli realizacji segregacji odpadów.

  Głównym problemem w tej kwestii jest zbyt duża ilość odpadów zmieszanych (niesegregowanych), która przyczynia się do obniżania poziomów recyklingu. W składzie odpadów zmieszanych oddawane są odpady, które powinny znaleźć się w kolorowych workach / pojemnikach / dzwonach przeznaczonych do segregacji odpadów t. j.:

  worek / pojemnik niebieski – papier;

  worek / pojemnik żółty – tworzywa sztuczne i metale

  worek / dzwon zielony – szkło;

  worek brązowy – odpady bio.

  W ciągu ubiegłego roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Warce oraz pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne zanotowali wiele nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami.

  W związku z powyższym informujemy mieszkańców o obowiązku segregacji odpadów komunalnych.

  Osoby które nie segregują odpadów zapłacą opłatę w podwójnej wysokości, ponieważ firma odbierająca odpady komunalne kontroluje poprawność segregacji odpadów przez mieszkańców, którzy zobowiązani są do ponoszenia opłat za odbiór odpadów na rzecz gminy Warka.

  Ponadto należy:

  – nie pozostawiać szkła w workach czy reklamówkach przy pojemnikach na szkło ustawionych na terenie miasta, ani innych odpadów,

  – nie wrzucać odpadów remontowo – budowlanych do pojemników na odpady komunalne, należy dostarczać ja do PSZOK przy ul. Grójeckiej 24 w Warce,

  – nie pozostawiać gromadzonych odpadów komunalnych przy koszach ulicznych, tylko przed swoją nieruchomością w dniu odbioru odpadów,

  – w zabudowie wielorodzinnej nie pozostawiać przy pojemnikach odpadów wielkogabarytowych poza wyznaczonymi terminami odbioru. Poza wyznaczonymi terminami takie odpady można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Grójeckiej 24,

  – rzetelnie i terminowo zgłaszać osoby zamieszkujące daną nieruchomość (noworodki, dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, pracownicy sezonowi),

  – osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podpisać umowę na odbiór odpadów powstających w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  Solidna segregacja odpadów to większa ilość dobrej jakości surowców wtórnych, która przyczyni się do oszczędności dla mieszkańców Gminy Warka, a także do zwiększenia poziomu recyklingu jaki Nasza Gmina i wszystkie inne w Polsce zobowiązane są osiągnąć za rok 2022. Mowa tu o poziomie 25%. Za rok 2021 r., Gmina Warka była zobligowana do osiągnięcia 20% poziomu recyklingu. Udało się osiągnąć poziom zaledwie 9,40 %.

  Nieosiągnięcie wymaganego przepisami prawa obowiązku uzyskania wskaźnika poziomu recyklingu może skutkować nałożeniem na gminę kar finansowych, które przyczynią się do drastycznej podwyżki stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Warka.

  Gmina Warka

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJNOWSZE

  NAJPOPULARNIEJSZE