Więcej

  40 lat minęło jak…

  28 września odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 40-lecia wareckiego Kluby Żołnierzy Rezerwy.

  40 lat temu Wojskowa Komenda Uzupełnień w Grójcu powołała Klub Oficerów Rezerwy LOK w Warce. W dniu 25.09.1973 r. odbyło się zebranie założycielskie z udziałem 30 oficerów rezerwy z Warki. Wybrano pierwszy Zarząd Klubu w składzie; D. Kossakowski – Przewodniczący, A. Węgiełek – Wiceprzewodniczący, K. Sieradzan – Sekretarz, A. Czarnecki, K. Falińska, W. Gwardys, H. Zalewski oraz Komisję Rewizyjną w składzie A. Jasiński – Przewodniczący, S. Kowalski i S. Ambroż – członek. Przedstawicielem był płk. S. Strzelbicki ówczesny oficer, wieloletni komendant WKU.

  Już 11 listopada 1973 r., na uroczystym zebraniu nowopowstałej  organizacji, w Muzeum im. K. Pułaskiego na Winiarach, na patrona KOR – LOK wybrano bohatera Powstania Listopadowego Piotra Wysockiego z jego dewizą życiową: „WSZYSTKO DLA OJCZYZNY NIC DLA MNIE”.

  W 2003 r. w związku z reorganizacją, nazwę KOR zmieniono na KŻR tj. Klub Żołnierzy Rezerwy LOK im. P. Wysockiego.

  Uroczyste obchody 40–lecia rozpoczęły się od złożenia na grobie P. Wysockiego przez zaproszone delegacje, przedstawicieli Klubu i uczniów PSP im. P. Wysockiego kwiatów i zapalenia zniczy. O godz. 11.00 z udziałem Pocztu Sztandarowego Klubu w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej odbyła się uroczysta Masza Św. z okazji Jubileuszu oraz
  w intencji zmarłych kolegów. Mszę celebrował ks. Sławomir Stachowski. Po Mszy zaproszeni goście i członkowie Klubu udali się do Muzeum im. K. Pułaskiego na uroczystą akademię.

  Wiceprezes Zarządu KŻR- LOK Marian Górski, powitał znamienitych gości: płk rez. S. Strzelbickiego – byłego Komendanta WKU, który przyczynił się do powołania KOR-LOK, ppłk D. Kossakowskiego założyciela, pierwszego i wieloletniego Prezesa, aktualnie Prezesa Honorowego, M. Maliszewskiego – Posła na Sejm RP, L. Przybytniaka – Radnego Województwa Mazowieckiego, delegację WKU Warszawa – Mokotów na czele z ppłk K. Kosiorowskim – Komendantem, W Chołodę – Członka Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego LOK, płk rez. W. Meliona – Wiceprezesa MOW, Dyr. Biura Zarządu, Delegację I Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego na czele z płk A. Kozerą – Dowódcę, delegacje zaprzyjaźnionych klubów: KŻR – LOK w Nałęczowie na czele z płk rez. L. Ginalskim, KŻR – LOK z Janowa Lubelskiego na czele z T. Pikulą – Prezesem Zarządu Pow. LOK, KŻR – LOK przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na czele z prof. dr hab. J. Kołodziejem, przedstawicieli Związku Weteranów i Rezerwistów Oddziału Powiatowego w Radomiu na czele z płk rez. W. Dobrzańskim, J. Czachowskiego – emerytowanego Nadleśniczego Nadleśnictwa Dobieszyn, bryg. J. Wichowskiego – Komendanta Komendy Pow. PSP w Grójcu, Samorząd Warecki na czele z D. Gizką – Burmistrza, T. Knyzio – Z– ca Burmistrza i Ł. Celejewskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, A. Konarską – Prezesa Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowo – Estradowego „KONAR”, J. Rybarczyka – Prezesa Zawiązku Weteranów i Rezerwistów WP  w Grójcu, Oddział w Warce, delegacje Stowarzyszenia Warecki Klub Strzelecki na czele z A. Wojciechowskim – Prezesem, delegację LO im. P. Wysockiego na czele z W. Zielonką – Dyrektorem, delegację PSP nr 1 im . P. Wysockiego na czele z A. Skrzypczak – Dyrektorem, I. Stefaniak – Dyrektora Muzeum im. K. Pułaskiego, Dyrektorów Zakładów Pracy, Instytucji, organizacji samorządowych.

  Prezes Honorowy KŻR – LOK – D. Kossakowski w swoim długim, bo trwającym ponad czterdzieści minut, referacie przedstawił historię Klubu, 40-letnie dokonania
  ale i borykanie się z trudnościami, szczególnie w ostatnich latach.

  Po referacie nadano ponad dwadzieścia godności Honorowego Członka KŻR – LOK. Aktu wręczenia tytułów dokonali Prezes Honorowy D. Kossakowski, Prezes KŻR – LOK
  R. Kuśmierski, Wiceprezes KŻR – LOK M. Górski. Honorowymi Członkami KŻR – LOK zostali: płk rez. W. Melion, pł S. Strzelbicki, T. Kulawik, A. Węgiełek, J. Rybarczyk,
  S. Batte, J. Kołodziej, W. Chołody, L. Ginalski, W. Dobrzański, H. Mróz, S. Olszewski, J. Czerniejewski.

  Komendant WKU płk K. Kosiorowski oraz Dyrektor Biura Zarządu MZW LOK płk W. Melion wręczyli odznaczenia LOK. Złoty medal za zasługi dla LOK otrzymali:
  A. Dąbrowski i Z. Wawszczyk, srebrny medal: J. Czeniejewski, R. Chodór, L. Ginalski, H. Fudecki, W. Majeski, J. Węgielska brązowy medal: M. Gwara, S. Liwowski, J. Nowociel, I. Stefaniak, M. Regulska.

  Za wybitne zasługi dla KŻR Prezes LOK  nadał: Porcelanowy Krzyż – płk rez. D. Kossakowskiemu, Złotym Krzyżem odznaczeni zostali: K. Cybulski, W. Gostkowski, M. Górski, S. Strzelbicki, H. Zalewski; Srebrnym Krzyżem: W. Batte, S. Koperski, T. Orłowski, W. Przybylski, J. Rybarczyk, A. Sobolewski, J. Traczyk; Brązowy Krzyż J. Ch. Czachowski, R. Kuśmierski, T. Masny.

  Z okazji Jubileuszu 40-lecia zostały ufundowane okolicznościowe statuetki, które zostały wręczone dla Starostwa Powiatowego w Grójcu, UMiG Warka, Grupy Żywiec S.A. – Browar Warka, ZUK Warka, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PRIMA, J. Nowociela, J.W. 3411 – Ogrodzienice, Zarządu Wojewódzkiego LOK w Warszawie, X Brygady Logistycznej im. P. Wysockiego w Opolu, LO im. P. Wysockiego w Warce, PSP nr 1 im. P. Wysockiego w Warce, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce, WKU Warszawa – Mokotów, ZSP w Warce. Za wieloletnią pracę i codzienny ogromny trud w tworzeniu wizerunku Klubu oraz za osiągnięcia Klubu Komendant WKU Warszawa – Mokotów nadał ppłk rez. D. Kossakowskiemu stopień pułkownika. Akt nominacji wręczył płk K. Kosiorowski – Komendant WKU i płk A. Kozera – Dowódca I Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego.

  Po wielu latach współpracy z J. W. 3411 w Ogrodzienicach podpisano Akt o Wzajemnej Współpracy. Akt podpisali płk A. Kozera – Dowódca, R. Kuśmierski – Prezes Klubu i M. Górski – Wiceprezes.

  Na zakończenie zabrali głos goście, którzy przekazali okolicznościowe listy gratulacyjne od osób, które nie mogły przybyć. Gratulacje z okazji 40-lat otrzymano od: M. Maliszewskiego – Posła na Sejm RP, S. Karczewskiego – Wicemarszałka Senatu RP, D. Piątka – Wicewojewody Mazowieckiego, J. Brokowskiego – Prezesa KŻR przy Zarządzie Pow. LOK w Jaśle, B. Bracha – Prezesa KŻR – LOK w Jaśle, płk W. Dobrzańskiwgo – Prezesa Radomskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP, T. Pikuli – Prezesa Zarządu Pow. LOK w Jaśle, płk rez. W. Meliona – Dyrektora Biura Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, prof. dr hab. J. Kołodzieja – Prezesa KŻR – LOK przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, A. Kozery – Dowódcy J. W. 3411 w Grójcu, płk M. Skulinowskiego – Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, płk rez. L. Ginalskiego – Prezesa KŻR – LOK w Nałęczowie, J. Wichowskiego – Komendanta Kom. Pow. PSP w Grójcu, M. Górskiego – Starosty, D. Gizki – Burmistrza Warki, A. Jasińskiego – Prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Warce.

  Miłym akcentem było przekazanie obrazu z podobizną D. Kossakowskiego w mundurze wojskowym i namalowanym nowym stopniem pułkownika na pagonie.

  W kończącym akademię wystąpieniu Prezesa KŻR R. Kuśmierski podziękował Dyrektor Muzeum im. K. Pułaskiego Pani I. Stefaniak za możliwość skorzystania z pomieszczeń oraz możliwość zwiedzania Muzeum przez gości.

  Całość barwnie poprowadził Adam Dąbrowski.

  Po uroczystości oficjalnej odbyło się spotkanie w pawilonie strzeleckim gdzie wyróżniający się działacze otrzymali listy dziękczynne. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

  Tak doniosła uroczystość nie odbyła by się bez wsparcia rzeczowego i finansowego wielu instytucji firm i osób. Zarząd szczególnie dziękuje: Starostwu Powiatowemu w Grójcu, Urzędowi Miasta – D. Gizka – Burmistrz, PRIMA Sp. z o. o. W. Przybylski, Agrosimex Sp. z o. o. Goliany (L. Barański) Warwin S.A. (T. Jeżewski), „BRUK – BUD”  z Pogorzela (P. Skoczek), „Sad – Trans” Sp. J. z Jedlińska (J. i R. Muc), Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych z Grzegorzewic (J. Nowociel), Grupa Żywiec S. A. (M. Regulska), DE-SO z Dębnowoli (S. Sowiński), Piekarnia z Warki (J. Kazana), Kwiaciarnia MODESTA (B. Modesta) JAN POM z Warki (J. Pomian), Klondaik Developer „Zielone Winiary” (G. Więckowski), „GWARPOL” z Grzegorzewic (M. Gwara), „Twój Owoc” Sp. z o. o. (A. Pietrzycki), Stacja Obsługi Samochodów z Warki (E. Strzeżek), Kwiaciarnia „WARKA” (J. Rogozińska), Ferrero Polska Sp. z o. o. (R. Ignaczak), „Wiejskie Smaki” z Grabowa n/Plicą (S. Grzęda), PZD w Grójcu (T. Jachoski), „Zajazd na Winiarach” (M. Śmietanka), EMIG Sp. z o.o. z Kozietuł (S. Janc), Pepsi – Cola Sp. z o. o. (B. Malczyk), P.P.H.U. „ACTIV” (B. Żółcik), Firma Wielobranżowa z Warki (Z. Zatorski), Muzeum im. K. Pułaskiego (I. Stefaniak), oraz kilku członkom KŻR, którzy pracowali przy remoncie i porządkach w pawilonie i na trenie strzelnicy.

  Zarząd KŻR LOK

  M. Górski, T. Orłowski

  Zdjęcia kpt. rez.  S. Olszewski      

  Odznaczeni_Zlotym_Krzyzem_za_zaslugi_dla_KZR Odznaczenie_Zlotym_Krzyzem_M._Gorskiego_-_Wiceprezesa_KZR Przekazanie_obrazu_Prezesowi_Honorowemu_-_D._Kossakowskiemu Uczestnicy_akademi_w_Muzeum_im._K._Pulaskiego_w_Warce

   

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE