Więcej
  Strona głównaInstytucjeOSP Branków z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym

  OSP Branków z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym

  W piątek 3 marca 2023 r. na terenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania ciężkiego samochodu gaśniczego marki MAN połączona z walnym zebraniem sprawozdawczym za rok 2022.

  Dowódca uroczystości druh Paweł Rąbkowski złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystej zbiórki. Meldunek przyjął nadbrygadier Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wprowadzony został poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie w składzie: dowódca pocztu – druh Dariusz Niziński, sztandarowy – druh Mariusz Prażmowski, asystujący druh Zbigniew Siedlecki. Następnie druhowie Przemysław Niziński, Szymon Siedlecki i Piotr Dąbrowski wchodzący w skład pocztu flagowego podnieśli na maszt flagę państwową oraz został odegrany hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

  Gości przywitał Prezes Ochotniczej Straży w Brankowie druh Mariusz Kamiński.

  W uroczystej zbiórce wzięli udział:

  • Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
  • bryg. Tomasz Cybul – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
  • mł. bryg. Marcin Błoński – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
  • Dariusz Gizka – Burmistrz Warki,
  • Teresa Knyzio – Zastępca Burmistrza Warki,
  • pułk. SOP Piotr Górski,
  • chor. SOP Dariusza Adach,
  • Adam Ostrowski – Proboszcz Parafii we Wrociszewie,
  • druh Marian Górski – Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warce,
  • druh Henryk Fudecki – Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warce,
  • druh Krzysztof Winek – Wiceprezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warce,
  • Wojciech Kanarek – Inspektor Urzędu Miejskiego w Warce,
  • Andrzej Zaręba – Dyrektor „Dworku na Długiej” w Warce.

  W dalszej części zbiórki nastąpiło uroczyste wręczenie aktu przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA 5/32 marki MAN dla jednostki OSP Branków. Wręczenia aktu przekazania i kluczyków do pojazdu pożarniczego dokonał Generał Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz st. bryg. Tomasz Cybul – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

  Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie przekazanego samochodu pożarniczego przez ks. Adama Ostrowskiego – Proboszcza Parafii Wrociszew.

  W podziękowaniu za wsparcie działań w zakresie pozyskania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie uhonorował pamiątkowymi dyplomami przybyłych gości.

  Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Adam Konieczny w swoim przemówieniu podkreślił rolę, jaką pełnią Ochotnicze Straże Pożarne w systemie bezpieczeństwa. Serdecznie gratulował druhom pozyskania nowego sprzętu oraz złożył podziękowania za ich bezinteresowność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi i sumienną pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa.

  Po uroczystości przekazania samochodu zaproszeni goście oraz strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brankowie wzięli udział w walnym zebraniu sprawozdawczym za rok 2022. Jednostka zrzesza 82 druhów w tym 13 wspierających i 14 Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Zebranie otworzył Prezes OSP w Brankowie druh Mariusz Kamiński, który jednocześnie został wybrany na przewodniczącego zebrania. Przedmiotem obrad było m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP, przyjęcie absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy. Druh Łukasz Zawadzki, protokolant zebrania przedstawił sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał druh Jerzy Mirkowski. Przyjęto także plan działania jednostki oraz plan finansowy na rok 2023. Przedstawione zostały również statystyki działań, otrzymane dofinansowania w tym dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych szkoleń, zawodów sportowo – pożarniczych i inne sprawy bieżące. Dodatkowo druh Michał Kamiński przygotował prezentację multimedialną w której pokazano w formie zdjęć i krótkich filmików działalność gospodarczą, bojową oraz przygotowanie zawodów drużyny seniorskiej i młodzieżowej.

  Podczas spotkania głos zabrali zaproszeni goście m.in.: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny podkreślił słuszność przyznania nowego samochodu pożarniczego dla jednostki z Brankowa znajdującej się w zachodniej części gminy Warka, gdzie do tej pory nie było na stanie w żadnej OSP ciężkiego pojazdu. Poruszony został również temat dodatku emerytalnego dla strażaków.

  Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Cybul pogratulował Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej zajętego pierwszego miejsca w zawodach powiatowych w Grójcu. Podkreślił rolę MDP która stanowi przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce oraz poinformował o zwiększonych dotacjach na obecny rok dla tej formacji.

  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu mł. bryg. Marcin Błoński przedstawił sytuację przeciwpożarową w powiecie grójeckim i statystyki wyjazdów poszczególnych gmin. Opowiedział o planowanych szkoleniach i zawodach pożarniczych na rok obecny. Komendant pogratulował jednostce z Brankowa pozyskanego samochodu oraz podziękował Generałowi Koniecznemu za wsparcie tym samym powiatu grójeckiego.

  Burmistrz Warki Dariusz Gizka oraz Prezes Zarządu Gminne Marian Górski podziękowali Generałowi za pomoc w pozyskaniu samochodu pożarniczego który zwiększy gotowość bojową jednostki i wzmocni bezpieczeństwo mieszkańców gminy Warka.

  Komendant Henryk Fudecki podkreślił, że jako jedyna jednostka z gm. Warka ma drużynę młodzieżową, która regularnie bierze udział w powiatowych zawodach pożarowych, a drużyna seniorska reprezentowała gminę w zawodach powiatowych w Grójcu.

  Na koniec druh Mariusz Kamiński podziękował wszystkim gościom za przybycie oraz osobom, które poświęciły swój cenny czas prywatny i służbowy, aby ta uroczystość mogła się odbyć m.in. Komendzie Powiatowej PSP w Grójcu za pomoc organizacyjną, Andrzejowi Zarębie za prowadzenie uroczystości, Rafałowi Donicy za wykonane zdjęcia, firmie „addesigner.pl” z Warki za profesjonalne oklejenie samochodu oraz firmie „Prima Auto Sp. z o.o.” za wykonanie kompleksowego przeglądu technicznego nowego pojazdu gaśniczego.

  Zarząd OSP w Brankowie

  Foto – Rafał Donica

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE