Więcej
  Strona głównaBlogiPRACA: Młodszy Instruktor ds. kultury w "Dworku na Długiej"

  PRACA: Młodszy Instruktor ds. kultury w „Dworku na Długiej”

  Ogłoszenie o naborze

  Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, ul. Długa 3, 05- 660 Warka

  Ogłasza nabór na stanowisko: Młodszego Instruktora ds. kultury

   

  I. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin średnio-tygodniowo;

  Forma zatrudnienia: umowa o pracę;

  Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2023 r.

  II. Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie minimum średnie (dodatkowym atutem będzie rozpoczęte lub zdobyte wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie zgodnym z wykonywaną pracą);
  2. Dobra znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych;
  3. Umiejętność projektowania materiałów promocyjnych i obsługi programów graficznych (np. Corel, Gimp, Canva);
  4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

  III. Wymagania dodatkowe:

  1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu projektów z obszaru kultury i/lub zarządzania projektami innymi niż kulturalne;
  2. Pożądane kompetencje: kreatywność, predyspozycje do występowania przed publicznością, terminowość, sumienność, komunikatywność, obowiązkowość, samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz działaniu, szybka adaptacja w nowym otoczeniu, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie;
  3. Inne umiejętności i kwalifikacje z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

  IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Planowanie oraz realizacja przyjętych planów finansowych oraz planów pracy Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w zakresie działalności podstawowej;
  2. Planowanie, promocja i realizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych;
  3. Organizowanie i nadzór nad pracą sekcji i zespołów artystycznych oraz pracą instruktorów zatrudnionych do ich prowadzenia;
  4. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania różnorodnych form kultury i sztuki;
  5. Opracowywanie sprawozdań i relacji z przedsięwzięć kulturalnych;
  6. Opracowywanie tekstów, prowadzenie, aktualizacja strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych GIK „Dworek na Długiej”;
  7. Pełnienie dyżurów instruktorskich zgodnie z ustalonym harmonogramem i kierowanie pracą Dworku w czasie ich pełnienia;
  8. Wyszukiwanie dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięć kulturalnych m.in. ze środków unijnych oraz uczestnictwo w opracowywaniu wniosków o w/w środki;
  9. Współdziałanie ze szkołami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami i instytucjami w celu popularyzacji i rozwoju kultury na terenie gminy.

  V. Wymagane dokumenty:

  1. CV i list motywacyjny;
  2. Kserokopie świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie / ukończone kursy;
  3. Podpisane oświadczenie o niekaralności.

  Wymagane dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Młodszego Instruktora ds.kultury, osobiście w GIK „Dworek na Długiej”; przesłać listownie na adres: Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, ul. Długa 3, 05- 660 Warka.

  Termin składania dokumentów upływa dnia 20.09.2023

  Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela: Agnieszka Wiaderna, tel. 793-800-142, a.wiaderna@dworek.warka.pl

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70, 793 800 142. Godziny pracy: październik – maj w godz. 8:00–20:00 (pon. – czw.) i 8:00–16:00 (pt.); czerwiec–wrzesień w godz. 8:00–16:00 (pon.–pt.).

  NAJPOPULARNIEJSZE