Więcej
  Strona głównaInstytucjeCeSiRWarka uczciła pamięć poległych w II wojnie światowej

  Warka uczciła pamięć poległych w II wojnie światowej

  1 września 1939 roku rozpoczęła się najtragiczniejsza w dziejach ludzkości wojna, w której wzięło udział 61 państw, poległo ponad 50 milionów osób, w tym około 6 milionów Polaków.

  1 września 2023 r. w Warce odbyła się uroczystość upamiętniająca 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 79. rocznicę pierwszego lotu bojowego 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”, który miał miejsce nad Warką 23 sierpnia 1944 roku.

  Przed liturgią rys historyczny przedstawiła wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Radomiu oraz prezes wareckiego koła Związku – Grażyna Kijuc. Mszę św. z udziałem Pocztów Sztandarowych w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Paweł Witkowski.

  Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości, we wspólnym przemarszu udali się przed Pomnik Bohaterskich Lotników Polskich Walczących na Wszystkich Frontach II Wojny Światowej. Przemarsz oraz dalszą część uroczystości uświetniła Kompania Honorowa Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej pod dowództwem ppor. Krystiana Ostrowskiego oraz Poczet Sztandarowy w składzie: por. Kacper Szulecki – Dowódca Pocztu, st. chor. sztabowy Grzegorz Zwolan – Sztandarowy, kpr. Grzegorz Kędzierski – Asystujący. Dowódcą uroczystości był mjr Ryszard Malinowski.

  Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego nastąpiło oficjalne przywitanie gości, wśród których byli: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Dariusz Bąk, Radosław Fogiel oraz Mirosław Maliszewski, Burmistrz Warki – Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Teresa Knyzio, Radni Rady Miejskiej w Warce: Przewodniczący Daniel Bugała, Wiceprzewodniczący Tadeusz Sobieraj, Zbigniew Gilarski, Arkadiusz Marszałek, Urszula Orlik, Adam Nowak, Tomasz Rawski, Iwona Sekuła, Mirosława Wroniewicz i Jerzy Kołodziejski, Radni Powiatu Grójeckiego: Członek Zarządu Powiatu Andrzej Zaręba, Grażyna KijucCezary Kołodziejski i Jan Madej, delegacja Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej na czele z komendantem pułkownikiem Andrzejem Kozerą, ksiądz proboszcz parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce Paweł Witkowski, przedstawiciele środowisk kombatanckich, przedstawiciele jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych oraz Poczty Sztandarowe.

  Następnie zebrani usłyszeli przemówienia: Burmistrza Warki – Dariusza Gizki, Senatora RP – Stanisława Karczewskiego, Posłów na Sejm RP – Dariusza Bąka, Radosława Fogla, Mirosława Maliszewskiego oraz Komendanta Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej płk. Andrzeja Kozery. Przemawiający przypomnieli o niezłomnej i heroicznej walce naszych rodaków o wolność, o poległych, o zniszczeniach, które przyniosła wojna. Zaznaczyli, że w obliczu konfliktu, który dzieje się w Ukrainie rocznica wybuchu II wojny światowej przynosi jeszcze więcej refleksji i budzi w nas sprzeciw wobec napaści na naszych sąsiadów.

  Dodatkowo do organizatorów uroczystości listy skierowali Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Podziękowali za zaproszenie do udziału w uroczystości w Warce oraz wyrazili wdzięczność dla naszej społeczności za pamięć o ofiarnej służbie Polaków w obronie Ojczyzny podczas II wojny światowej.

  W kolejnej części uroczystości Kompania Honorowa Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej przeprowadziła uroczysty Apel Pamięci i oddała Salwę Honorową. Następnie odegrano „Hasło Wojska Polskiego”.

  Kwiaty i wiązanki przed pomnikiem złożyły delegacje reprezentujące różne osoby, instytucje, organizacje i podmioty:

  • Senator Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,
  • Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Dariusz Bąk i Radosław Fogiel,
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Mirosław Maliszewski,
  • Samorząd Miasta i Gminy Warka,
  • Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej,
  • Samorząd Powiatu Grójeckiego,
  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Warce,
  • Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – Koło w Warce
  • Nadleśnictwo Dobieszyn
  • Zespół Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce,
  • SP nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce,
  • PSP nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,
  • PSP im. Zygmunta Nowickiego w Konarach,
  • PSP im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce,
  • PSP im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie,
  • ZS-P im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi,
  • Przedszkole Samorządowego w Warce,
  • LO im. Piotra Wysockiego w Warce,
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi
  • Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
  • Samorządowe Instytucje Gminy Warka: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” oraz Centrum Sportu i Rekreacji,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego im. Wiktora Krawczyka w Warce,
  • Towarzystwo Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego,
  • Klub Gazety Polskiej w Warce
  • Harcmistrz Warki Jerzy Kołodziejski
  • Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA

  W imieniu wszystkich mieszkańców miasta i gminy Warka symboliczne znicze przed pomnikiem bohaterskich lotników zapalili Burmistrz Warki wraz z Komendantem Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.

  Poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości:

  • Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej
  • Urząd Miasta i Gminy Warka
  • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Warce
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Oddział im. Wiktora Krawczyka w Warce
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Nowickiego w Konarach
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrociszewie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi
  • Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Wysockiego w Warce
  • Zespół Szkół im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

  Organizatorzy i partnerzy uroczystości: Samorząd Miasta i Gminy Warka, Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Centrum Sportu i Rekreacji, Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Warce, warecka Policja oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Warce dziękują wszystkim uczestniczącym w tym ważnym patriotycznym wydarzeniu.

  Foto: Rafał Donica (Blade Photo)

  Dworek na Długiej
  Dworek na Długiejhttp://dworek.warka.pl/
  Gminna Instytucja Kultury w Warce. Adres: ul. Długa 3, 05-660 Warka. Tel. +48 667 22 70, 793 800 142. Godziny pracy: październik – maj w godz. 8:00–20:00 (pon. – czw.) i 8:00–16:00 (pt.); czerwiec–wrzesień w godz. 8:00–16:00 (pon.–pt.).

  NAJPOPULARNIEJSZE