Więcej
  Strona głównaBlogiPodziękowanie za pomoc Rodzinnym Ogrodom Działkowym "Winnica-Maki"

  Podziękowanie za pomoc Rodzinnym Ogrodom Działkowym „Winnica-Maki”

  Rodzinne Ogrody Działkowe „Winnica-Maki” położone są przy ul. Spacerowej w Warce. Piękna jest to okolica. Nasze ogrody składają się z dwóch sektorów: jeden sektor Maki – jest położony nad rzeką Pilicą, drugi sektor Winnica położony jest przy ul. Spacerowej – przy parku winiarskim. Wymienione ogrody były zakładane w roku 1984 z tym, że ogrody Maki zostały przeniesione w 1996 roku z ul. Letniej i Jesiennej na obecne miejsce. Infrastruktura zainstalowana w tych ogrodach była wyeksploatowana i była konieczność jej naprawy. Dzięki dobrej współpracy z władzami miasta udało się przeprowadzić wiele remontów i modernizacji. W latach 2019-2023 przeprowadzono następujące prace remontowe i modernizacyjne:

  1. Rok 2019, sektor Winnica – Remont instalacji elektrycznej: koszt całkowity – 21.624,55 zł. Dotacja z Gminy Warka – 17.299,64 zł. Środki własne – 4.324,91 zł.
  1. Rok 2020, sektor Winnica i sektor Maki – Remont instalacji wodociągowej: koszt całkowity – 24.380,62 zł. Dotacja z Gminy Warka – 19.504,50 zł. Środki własne – 4.876,12 zł. Koszt zadania – sekt. Winnica – 14.597,00 zł. Koszt zadania – sekt. Maki – 9.783,62 zł.
  1. Rok 2021, sektor Maki – Remont instalacji elektrycznej: koszt całkowity – 26.101,12 zł. Dotacja z Gminy Warka – 20.000,00 zł. Środki własne – 6.101,12 zł.
  1. Rok 2022, sektor Winnica – Remont instalacji wodociągowej: Koszt całkowity – 33.994,64 zł. Dotacja z Gminy Warka – 20.000,00 zł. Środki własne – 13.994,64 zł.
  1. Rok 2023, sektor Maki – Remont instalacji elektrycznej: koszt całkowity – 26.283,83 zł. Dotacja z Gminy Warka – 20.000,00 zł. Środki własne – 6.283,83 zł.

  Razem remonty – 132.384,76 zł, w tym: dotacje – 96.804,14 zł, środki własne – 35.580,62 zł.

  Chciałbym serdecznie podziękować Burmistrzowi Warki Panu Dariuszowi Gizce oraz całej Radzie Miejskiej za pomoc finansową w realizacji zadań remontowych i modernizacyjnych w ROD. W naszych ogrodach mamy dwoje Radnych jako członków PZD – Jerzego Kołodziejskiego i Urszulę Orlik. Znają nasze potrzeby i pomagają Zarządowi poprzez bezpośredni kontakt z Radą Miejską. Dzięki temu nasze potrzeby są odpowiednio argumentowane. Należą się również podziękowania dla Prezesa ZUK w Warce – Tadeusza Goryckiego za zorganizowanie odbioru odpadów. Dzięki temu mamy czysto wokół ogrodów. Działkowcy, jako że w większości emeryci, nie są zbytnio finansowo obciążani za odbiór odpadów za co w ich imieniu bardzo dziękuję. W roku bieżącym planujemy następujące zadania: remont instalacji wodociągowej w sektorze Winnica i dokończenie remontu nawierzchni w alejce głównej w sektorze Maki. Koszt szacunkowy to 54.000,00 zł. Zadania są zgłoszone do Urzędu Miasta i Gminy Warka i liczymy na dalszą pomoc finansową Burmistrza Warki w realizacji zadań remontowych w naszych ogrodach. Wszystkim biorącym udział w wyborach samorządowych życzę powodzenia. Wszelkie działania niech służą dla dobra naszej społeczności. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję.

  Z uszanowaniem wiceprezes Zarządu ROD „Winnica-Maki” – Wojciech Koc

  Redakcja Warka24.pl
  Redakcja Warka24.pl
  Naszą redakcję tworzą mieszkańcy Warki, instytucje oraz organizacje. Jeśli interesujesz się naszym miastem, lubisz pisać artykuły, śledzisz na bieżąco wyniki sportowe bądź uczestniczysz w kulturalnym życiu miasta to zapraszamy Cię do współpracy z portalem. Dołącz do naszego grona!

  NAJPOPULARNIEJSZE