Mieszkaniec Warki dr Michał Wójcik laureatem grantu FNP

Wiadomości 19 lipca 2015
Mieszkaniec Warki dr Michał Wójcik laureatem grantu FNP

Michał Wójcik, doktor chemii pracujący na Uniwersytecie Warszawskim, został laureatem prestiżowego konkursu IMPULS zrealizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej jest niezależną instytucją prowadzącą monitoring najwybitniejszych uczonych i pracowników naukowych w Polsce. FNP docenia trud ludzi poświęcających życie nauce i wspiera ich w realizacji zawodowych ambicji. W konkursie IMPULS instytucja nagrodziła warczanina -dr Michała Wójcika przyznając mu grant w wysokości 120 000 PLN na realizację projektu naukowego, który dr Wójcik zatytułował: Recykling metali z grupy platynowców przy wykorzystaniu organicznych czynników przeniesienia fazowego, z jednoczesnym otrzymaniem nanocząstek o właściwościach katalitycznych.

Doktor Michał Wójcik jest aktualnie adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Związek naukowca z Warką trwa od dziecinnych lat. Dr Wójcik ukończył nieistniejącą już Publiczną Szkołę Podstawową numer 4 imienia Jana Pawła II, w 2002 roku zaś, zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym imienia Piotra Wysockiego. Po upływie zaledwie 9 lat od ukończenia wareckiego ogólniaka dr Michał Wójcik obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność naukowa doktora chemii z Warki obfituje w 16 naukowych publikacji zamieszczonych w zagranicznych periodykach. Ponadto dr Michał Wójcik realizuje się jako kierownik licznych projektów badawczych. Suma pozyskanych środków na badania naukowe przez zespoły, którym przewodził dr Wójcik przekracza 1 000 000 PLN.

Poproszony o rozjaśnienie tytułu projektu, zawiłego dla niewyspecjalizowanego w dziedzinie chemii odbiorcy, dr Wójcik odpowiada:

Celem programu IMPULS, w ramach którego otrzymałem I-wszą nagrodę, jest promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwoju umiejętności naukowców z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. Nagroda przyznana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dotyczy jednego z projektów, którym zajmuję się od dwóch lat. Ze względu na aktualne sprawy patentowe, oprócz tytułu wymienionego w nagrodzie, nie mogę ujawniać zbyt wielu szczegółów. Główna idea opracowanej technologii polega na tym, iż z materiałów będących odpadami, powstającymi w trakcie użytkowania samochodów, jesteśmy w stanie otrzymywać nowe nanomateriały, charakteryzujące się podobnymi lub lepszymi parametrami niż materiały wyjściowe. Obecnie recykling materiałów jest nie tylko niezbędny z punktu widzenia ekologii ale także bardzo ważny z punktu widzenia ekonomii. Odpady i surowce wtórne już nie są czymś zbędnym, czego społeczeństwo chce się tylko pozbyć ale także są surowcem, jak każdy inny.

Jak się okazuje, projekt realizowany przez zespół naukowców, którym przewodniczy dr Wójcik wspomoże nie tylko naukę, lecz także życie codzienne.

Opracowany przez moją grupę proces pozwala nie tylko uprościć obecnie stosowane metody recyklingu metali szlachetnych, obniżyć jego koszty ale także przygotować produkt finalny mający praktyczne zastosowanie. Wszystko w jednym kompaktowym procesie, którego wdrożenie nie wymaga kilkudziesięciu milionów złotych, jak to ma miejsce w obecnie stosowanych instalacjach do recyklingu ale kilka razy mniej. Zastosowanie nanocząstek, pozwala znacznie rozbudować powierzchnie katalizatorów – a w katalizie, to powierzchnia jest kluczowa w kontekście efektywności katalitycznej – relacjonuje pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego

Rozwiązania zaprojektowane według czcionki XXI wieku powodują, że wzrok na projekt dr Michała Wójcika kierują inwestorzy, dla których tego rodzaju rozwiązania techniczne są koniecznością w procesie unowocześniania gałęzi produkcji i przemysłu. Również dr Wójcik dostrzega możliwość wykorzystania potencjału swojego projektu w przemyśle:

Projektem już w tym momencie zainteresowani są zewnętrzni inwestorzy. Zastosowanie materiałów otrzymanych w tej technologii to oczywiście przemysł motoryzacyjny – nowe typy katalizatorów samochodowych, także przemysł chemiczny, gdzie katalizatory oparte na platynowcach także są bardzo powszechne. Pozyskane w ramach programu IMPULS środki pozwolą nam dokończyć pracę nad samym procesem oraz pozwolą wytworzyć prototyp urządzenia. W dalszej kolejności, w zależności od przyjętego przez nas modelu komercjalizacji oraz uzyskanych środków grantowych, będziemy starać się o pozyskanie środków na wdrożenie procesu do skali technicznej a następnie przemysłowej.

Podczas ślubowania doktorantów młodzi naukowcy przyrzekają:

[…] Po trzecie, że badania naukowe w swoich dyscyplinach ochoczo i gorliwie będziecie uprawiać i rozwijać nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego […].

Przyrzeczenie to dr Michał Wójcik złożył w 2011 roku. Od tego czasu doktor chemii z Warki sukcesywnie realizuje dane nauce słowo. Setki stron publikacji, tysiące złotych przyznanych na prowadzenie badań, godziny spędzone w laboratorium, aż wreszcie wyróżnienie przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej są najlepszym tego rezultatem.

img58

Doktorowi Michałowi Wójcikowi gratulujemy i życzymy powodzenia na drodze realizacji projektu.

 

Udostępnij:
← Aktywni Seniorzy górą KS Warka chce odegrać znaczącą rolę →

Dodaj komentarz